Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Masha Gessen: Homo Sovieticus finns kvar - i Ryssland hänger din överlevnad och framgång på kunskap om hur vindarna blåser

Från 2018
Masha Gessen
Bildtext Masha Gessen tog emot det prestigefyllda priset National Book Award i New York i fackboksklassen, för sin bok "Framtiden är historia - det totalitära Rysslands återkomst".
Bild: Yle

Den rysk-amerikanska journalisten Masha Gessen säger att president Putin försökt bygga sin "maffiastat" på ruinerna av ett totalitärt samhälle. Hon besöker Finland i samband med att hennes nya bok översatts till finska.

Gessens bok handlar om fyra unga personer och om olika slags omfattande förändringar i deras liv.

Ursprungstiteln är The Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia. Boken i svensk översättning har titeln Framtiden är historia: Det totalitära Rysslands återkomst. På finska är titeln Venäjä vailla tulevaisuutta.

Masha Gessen är vida känd för sin kritik av såväl Rysslands president Vladimir Putin som av USA:s president Donald Trump.

Putin bygger sin maffiastat på ruinerna av ett totalitärt samhälle

Masha Gessen hävdar inte att den ryska staten är totalitär. Hon säger i sin bok att eftersom president Putin försökt bygga sin maffiastat på ruinerna av ett totalitärt samhälle och infört förtryckarmekanismer så upplever man nu att Ryssland är ett totalitärt samhälle.

Gessen konstaterar att man i Ryssland inte ska följa sin egen åsikt.

- Att föra fram sina åsikter är farligt. I Ryssland hänger överlevnaden och framgången på kunskap om hur vindarna blåser och extrem känslighet för signalerna från Kreml. Och de signalerna ska man följa.

Enligt Gessen finns det också ett horisontellt tvång – ett arv från ett totalitärt samhälle - som består av att kollegor, grannar och till och med ibland vänner iakttar varandra. Det gör man för att undvika fara.

Det här tillståndet definierar Gessen som typiskt för Homo Sovieticus.

- Jag använder termen Homo Sovieticus på det sätt som en rysk forskare lanserade begreppet i slutet av 1980-talet.

- Han beskrev en människa som hade växt upp och anpassat sig till det sovjetiska systemet och som hade lärt sig hur man skulle överleva det.

- Men han trodde att Homo Sovieticus skulle försvinna då en ny generation efter Stalin hade vuxit upp. Han trodde också att Sovjetunionen kollapsade för att Homo Sovieticus höll på att dö ut.

Homo Sovieticus är här för att stanna

Masha Gessen konstaterar att man på 1990-talet insåg att Homo Sovieticus tvärtom är här för att stanna och att det handlar om något mycket mer stabilt och reproducerbart.

Hon talar om en kontrollmekanism.

- Om du ska kunna kontrollera en människa måste du ta ifrån henne förmågan att planera för framtiden. Det är grundläggande om du vill skapa ett totalitärt samhälle.

- Människan går då på låga varv; kan fungera och gå till sitt arbete, men kan inte tänka själv ordentligt och kan inte planera.

- Att människor tänker att de inte har någon framtid hör till det djupaste och mest dramatiska som sker i dagens Ryssland, bedömer hon.

"Gärningsmännen var också offer"

Om Ryssland ska kunna ha en framtid måste det finnas en berättelse om Rysslands egen historia. Och det var en av de svåraste uppgifterna under 1990-talet.

- Jag vill inte säga att Boris Jeltsins regim inte klarade av det. Jag vet inte om någon skulle ha lyckats med att berätta en historia om terror och förklara varför människor gjorde så här mot varandra.

- I många fall var gärningsmännen också offer. Den här historien är svårbegriplig.

Putin använder sig av sovjetnostalgi

Masha Gessen påpekar att president Putin är bra på att använda sig av sovjetnostalgi.

- Det berättas en historia om en inbillad tid som aldrig har funnits. Men det skapar trygghet och säkerhet att höra den här sortens historier.

- Du är inte längre rädd och du har inte ångest inför framtiden. De lovar att ta dig tillbaka till den här inbillade platsen.

Jag ville visa vad som skett under de senaste 25 åren i Ryssland. Att växa upp på 1990-talet var mycket egendomligt

Masha Gessen har velat fokusera på två saker i sin nya bok.

- Jag ville visa vad som skett under de senaste 25 åren i Ryssland och jag ville fokusera speciellt på två saker som länge har fascinerat mig.

- Det ena är hur det är att växa upp på 1990-talet eftersom jag där ser någonting mycket egendomligt som det inte har skrivits om tidigare.

En del vuxna personer upplevde då en period av stora och spännande möjligheter, medan det för andra handlade om en period av stor rädsla och destabilisering.

Enligt Gessen var det under alla omständigheter en period av instabilitet.

- Jag tror att för de barn som växte upp då så spelade det ingen roll om föräldrarna var väldigt upprymda eller om de var väldigt rädda - eller om det var en kombination av dessa bägge. För barnen var det bara en instabil situation.

Hur är det möjligt att det sändes filmer från sovjeteran i ett postsovjetiskt Ryssland på 1990-talet?

Det enda stället där det erbjöds någon form av moralisk klarhet och stabilitet var televisionen, som fortsatte med att sända tv-filmer från den sovjetiska eran.

- Det här är märkligt och ganska svårt att föreställa sig: Hur är det möjligt att det sändes filmer från sovjeteran i ett postsovjetiskt Ryssland på 1990-talet? Det är som om post-Nazityskland skulle sända nazipropagandafilmer, säger Gessen.

- Men föreställ dig hur det är att vara barn. Du ser mycket kaos omkring dig, och så ser du ett löfte om en tid då allt var långsamt, uttänkt, stabilt och klart.

Masha Gessen säger att det var det här hon ville skriva om. Hon säger att hon har en hypotes om att det finns ett konstigt postsovjetiskt tänkesätt som skapades på 1990-talet.

Gessens andra mål med boken var att visa hur mycket människors liv hade förändrats på djupet av de repressiva åtgärder som vidtogs efter protesterna 2011-2012.

Totalitarismen behöver expansion och konstant mobilisering

Masha Gessen anser att totalitarism betyder att det finns ambitioner om expansion. Det krävs konstant mobilisering i samhället.

- Allt måste vara politiskt och alla ska starkt identifiera sig med den politiska missionen och statens politiska liv. Och för det behöver du en fiende och en känsla av hot. Du ska vara redo att gå ut i strid.

Gessen anser att Putin behöver fiender och krig - nya triumfer.

- Jag befarar att det enklaste och billigaste sättet nu är att jaga interna fiender, att få folk mobiliserade inom landet och att få dem att känna sig som en del av kampen.

- Putin tycker att demokrati är besvärligt. Han anser att det inte finns någon orsak att förlita sig på någon eller något, och han anser att ingenting är vad det ser ut att vara.

Opportunisten Putin vill expandera och intervenera då det ges ett tillfälle

Enligt Gessen har grannar alltid skäl att vara oroliga.

- Men det är ju inte så att Putin har gjort upp expansionsplaner - eller att han skulle ha till exempel Finland som första, sjunde eller tjugofemte på listan.

- Putin är en opportunist. Han vill expandera och intervenera, han inleder krig, och han skapar kaos när det ges ett tillfälle. Ingen är trygg.

- Det här är en del av en urgammal rysk och sovjetisk tradition - en del av terrorpaketet. För att få människor rädda måste det skapas en känsla av att de inte är trygga någonstans.

Ryssland alltid försökt skapa kaos och misstroende

- På 1970- och 80-talet utvisades en hel del människor. En del av dem dog på mystiska sätt.

- Det kan ha varit olyckshändelser - men tanken skulle kvarstå; kan det ha varit fråga om mord? Statens långa arm sträcker sig ut överallt och kan fånga dig var som helst.

Enligt Gessen har Ryssland alltid försökt skapa kaos och misstroende.

USA:s och Rysslands relation kan utvecklas i en farlig riktning.

Relationen mellan Ryssland och USA är enligt Gessen märklig. Å ena sidan har vi det här storartade uppträdandet utåt, men å andra sidan handlar det om att relationerna har försämrats drastiskt.

- Det finns orsak till bekymmer - och det här talar man inte om.

Gessen påtalar det faktum att konsulat har stängts och att den diplomatiska styrkan har minskats kraftigt. Enligt henne är de diplomatiska relationerna nära bristningsgränsen.

Hon säger att om det uppstår en svår kris så har vi inte diplomater på plats. Diplomater har kunskap och kontakter och är nödvändiga i krislägen. Deras närvaro är viktig.

Enligt Gessen är det här en farlig situation.

- Vi har två supermakter med kärnvapen, galna män som sitter vid rodret - och illa fungerande diplomatiska förbindelser mellan dem.

Den 15 november tog Masha Gessen emot det prestigefyllda priset National Book Award i New York i fackboksklassen, för sin bok "Framtiden är historia - det totalitära Rysslands återkomst".

Masha Gessen: Putin och Trump djupt medelmåttiga män

Överraskad och besviken över hur "platt" Putin var.

Diskussion om artikeln