Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Nato laddar upp för jätteövning i Norge - USA deltar med hangarfartyg och Finland skickar trupper och Hornet-plan

Från 2018
Uppdaterad 25.10.2018 05:53.
Det amerikanska hangarfartyget USS George Washington
Bildtext Ett hangarfartyg i Nimitz-klassen deltar i Natos storövning i Norge.
Bild: HANNAH REYES / EPA

Militäralliansen Nato inleder på torsdag sin största krigsövning i norra Europa på flera år. Hela 50 000 man deltar i övningen, som går ut på att avvärja ett angrepp mot Norge. USA skickar en hel hangarfartygseskader till den norska atlantkusten, för första gången på över 30 år.

Storövningen går under namnet Trident Juncture och äger rum vart tredje år, men scenariot är i stort sett detsamma: Natos medlemsländer svarar tillsammans på ett väpnat angrepp enligt den så kallade artikel 5-klausulen.

Övningsområdet omfattar nästan hela Norge och den norska atlantkusten. Dessutom har Sverige ställt stora delar av sitt luftrum till förfogande. Nato-jaktplan kommer att baseras vid flygbasen i Luleå och vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi.

Norskt jaktplan sköt mot de egna
Bild: Marthe Brendefur /EPA

Det simulerade angreppet mot Norge kommer norrifrån, men vilket land som kan tänkas stå för angreppet vill Nato-ledningen inte spekulera kring.

- Den här övningen har flera syften, bland dem att signalera att Nato kan försvara sig och avskräcka vilken motståndare som helst, sade amiral James Foggo, USA:s marinbefälhavare i Europa vid en presskonferens inför övningen.

Nato-ledningen har inbjudit utländska observatörer att närvara under övningen, också ryska observatörer är välkomna.

- Ryssland har ingen anledning att betrakta det här som något annat än en försvarsövning, säger generallöjtnant Rune Jakobsen vid det norska försvarshögkvarteret i Bodø.

Senast ordnades Trident Juncture år 2015 i Medelhavet och längs den spanska och portugisiska atlantkusten. Då deltog omkring 36 000 man, men årets övning blir alltså betydligt större.

Hangarfartyget Carl Vinson har den här veckan deltagit i militärövningar i Sydkinesiska havet
Bild: EPA/JIM HOLLANDER

För bara ett par veckor sedan meddelade USA att man skickar hangarfartyget Harry S. Truman med tillhörande stödfartyg att delta i övningen längs den norska kusten.

Det är första gången sedan 1987 som en amerikansk hangarfartygseskader deltar i en sådan övning i Norge, och det kan betraktas som en tydlig markering från USA:s sida. President Donald Trump har högljutt anklagat andra Nato-länder för att åka snålskjuts på USA i Nato-samarbetet.

Finland skickar Hornet-plan till Norge

För Finlands del är det uttalade syftet med övningen att stärka den egna försvarsförmågan och öva internationellt samarbete under krävande förhållanden.

F-18 Hornet

Finland bidrar med sammanlagt 600 man från armén, flygvapnet och marinen, bland dem ett 80-tal kustjägare från Nylands Brigad. En handfull finländska Hornet-plan kommer att baseras vid Norges viktigaste flygbas, Ørland nära Trondheim.

Generallöjtnant Rune Jakobsen har inför övningen uttryckt beröm för Natos "utmärkta partnerskap" med Finland och Sverige.

Regeringen och försvarsledningen anser att övningen är välmotiverad ur finländsk synvinkel, men bland riksdagsledamöterna går åsikterna isär.

Li Andersson, 2014.
Bild: All Over Press

- Ju mer intensivt vi deltar i den här typen av övningar, desto större är risken för att den stora linjen blir oklar, också utrikespolitiskt, och att det kommer att sänka tröskeln för ett finländskt Nato-medlemskap, säger Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson.

Utrikesutskottets viceordförande Pertti Salolainen (Saml) ser ingen risk för några oklarheter. Natos beslutsprocesser som berör artikel 5-situationer är öppna endast för alliansens medlemsländer, Finland och Sverige har ingen insyn där.

Pertti Salolainen.
Bild: Yle/Parad Media

- Det här övningssamarbetet är ytterst viktigt för Finland. Vi har för ett par år sedan lagstiftat om att kunna ge och ta emot militär hjälp utifrån, och då vi måste också öva inför sådana situationer, påpekar Salolainen.

Parallellt med Trident Juncture pågår den återkommande sjökrigsövningen Northern Coasts i Östersjön. Den här gången fungerar Finland som värdland, och de deltagande fartygen samlas i Åbo under veckoslutet.

Diskussion om artikeln