Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ägarna på Fabriksudden hoppas bygga svithotell i Hangö med undantagslov från gammal detaljplan

Från 2018
Uppdaterad 26.10.2018 05:28.
Ett av bostadshusen intill spaet i Hangö på Fabriksudden.
Bildtext Fritidsbostäder har Regatta reorts redan låtit bygga på området.
Bild: Marica Hildén / Yle

Domstolen förkastade i maj den nya detaljplanen för Fabriksudden. Men nu har markägarna sökt och hittat en ny lösning för att bygga hotellet invid fritidsbostäderna på Fabriksudden i Hangö.

Markägarna utgår nu i stället från detaljplanen från 1998. De ansöker om undantagslov från den planen för att bygga ett hotell med 45 sviter.

Projektbolagets styrelseordförande Peder Planting menar ändå att markägarna är beredda på nya besvärsprocesser.

20 år gammal plan

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade alltså i maj den nya detaljplanen för Fabriksudden. I praktiken kräver domstolen att staden river upp den plan för Fabriksudden som Hangö stadsfullmäktige godkände i fjol.

Staden hade enligt domstolen gjort fel eftersom planen borde ha lagts fram till påseende en gång till innan fullmäktigebehandlingen. Det var Hangöbon Rolf Nyström som ursprungligen tog ärendet till domstol.

Den färskaste detaljplanen som gäller är alltså en 20 år gammal plan. Enligt planen från 1998 får man bygga hotell, bostadshotell, spa och kontor samt restaurangbyggnader och andra kommersiella byggnader på området.

Ritad bild av hotellbygge på klippor. Vita byggnader.
Bildtext Så ser ritningen av arkitekt Sebastian Cedercreutz ut.
Bild: Sebastian Cedercreutz / Cedercreutz Ark Oy

Företaget Regatta Resorts har redan byggt tre hus med lyxiga fritidsbostäder och ett spa på Fabriksuddstomten.

Det markägarna nu behöver ett undantagslov för är att bygga lite utanför den byggyta som bestäms i detaljplanen.

Inget behov av parkeringsplats

Området där man vill bygga lite extra är egentligen avsett för parkering. Motiveringen till att bygga mot planen är att det inte behövs så mycket markyta för parkeringen då bilarna parkeras i anslutning till eller under byggnaderna.

Tanken är att sköta det nya hotellets parkering på samma sätt - därför finns det alltså inte behov för en skild parkeringsplats.

Plan ovanifrån på tillbygge av hotellbyggnad.
Bildtext Plan på tillbyggnad. Ett tak ska göra skyla en del av parkeringen.
Bild: Sebastian Cedercreutz / Cedercreutz Ark Oy

Om hotellet blir verklighet överskrids byggrätten med 600 kvadratmeter. Det är 7,5 procent av hotellets yta.

Hotellet ska byggas mellan spabyggnaden och hörnet av Havsgatan och Torggatan. Enligt planerna sker överskridningen på gårdssidan. Den gör alltså inte byggnadens fasad större.

Det är arkitekt Sebastian Cedercreuz som med fullmakt av markägaren ansökt om undantagslovet.

Får inte störa miljön

Tomten ägs av tre företag: Regatta Spa, Hangon Regatta Suites och Hotelli Regatta.

Arkitekten lämnade in ansökan om undantagslov redan in i slutet av september. Den har nu hunnit vara till allmänt påseende på stadens webbplats och Hangöborna hade till den 19 oktober möjlighet att anmärka på planerna. Under den tiden kom det in två anmärkningar och en åsikt.

Miljönämnden behandlade ansökan på sitt möte på torsdag (25.10) och beslöt då att ärendet skall remitteras.

Det är staden som får bevilja ett möjligt undantag. Enligt lagen får staden inte bevilja undantagslov om bygget innebär problem för framtida planläggning eller om undantaget utgör en risk för naturen på området.

Kan börja bygga i början av 2019

Peder Planting hoppas komma igång med bygget tidigt under vårvintern nästa år ifall lovet beviljas. Han beräknar att hotellbygget ska ta kring ett år.

I ansökningen står det att hotellet ska ha kring 45 sviter. Det är så mycket inkvarteringskapacitet som akut behövs i Hangö enligt Hotel Regattas uppskattning.

Påklädd Peder Planting badar bastu på Regatta spa
Bildtext Styrelseordförande Peder Planting vill bygga för turister som stannar länge.
Bild: Yle/Maria Wasström

Planting berättar att hotellet riktar sig till såväl turister som företagsgäster. Han menar att rummen ska vara stora för att folk ska stanna längre.

- Vi tror på att distansarbete kommer att öka och hoppas på att turisterna vill stanna längre tider i Hangö. Därför ska rummens storlek på 40 kvadratmeter möta dagens och morgondagens behov, förklarar han.

Planting säger att markägarna ändå har förberett sig på att nya besvär kan påverka byggplanen.

- Med facit i hand är vi beredda på precis allt i Hangö, konstaterar han.

Politiker osäkra hur planen går vidare

I somras skickade Yle Västnyland ut frågor kring den nya detaljplanen till samtliga stadsstyrelsemedlemmar. Bland de som svarat har ingen på det klara vad nästa steg är gällande den nya planen.

Helena Lesch-Saarinen (SFP) säger att hon antar att den genomgår en ny process. Bernt Förström (SDP) konstaterar att han inte har några svar på hur planen kommer att se ut.

Vissa av stadens representanter verkar representera Regatta resorts i relation till stadens förtroendevalda - i stället för att verkligen fungera som representanter för staden

Birgitta Gran (VF)

- Detaljplanen blev väl inte förkastad i sig utan det var processen som inte fick godkänt.

Birgitta Gran (VF) menar att det finns olika åsikter om hur processen ska fortskrida.

- Planprocessen sköttes verkligen inte väl, och jag tycker att det finns skäl att lära sig av misstagen och sätta igång en ny och bättre process med den förkastade planen som utgångspunkt, säger hon.

- Det stora problemet är att att vissa av stadens representanter verkar representera Regatta resorts i relation
till stadens förtroendevalda - i stället för att verkligen fungera som representanter för staden, fortsätter Gran.

Här kan du bekanta dig närmare men planerna för hotellbyggnaden.

Rättelse: På ett ställe i texten hade Regatta resorts av misstag blivit Raseborg resorts.

26.10.2018: Artikeln uppdaterades med uppgiften om att Miljönämnden remitterade ansökan på sitt möte.