Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Eero Lehtis planer på stugby i Karis granskas noga - staden vill att markägare behandlas jämlikt

Från 2018
Raasepori resort.
Bildtext Området ligger i närheten av den tidigare kursgården och senare flyktingförläggningen i Antby, bilden är tagen vid kursgården.
Bild: Yle/Sofia Kajander

Riksdagsledamoten Eero Lehti (Saml) planerar en koncentrerad semesterby vid Vistjärnan och Källträsket i Karis. Planläggningsnämnden vill utreda om också andra markägare kan få lika mycket byggrätt i området.

Det handlar om totalt fem byggnadsplatser vid sjön Vistjärnan.

I den preliminära planen är tanken att man får bygga tio fritidsbostäder, tio gäststugor och dessutom ekonomibyggnader i anslutning till de här byggnaderna.

Målet är att bygga en koncentrerad semesterby där största delarna av planområdet blir obebyggda skogiga naturområden.

Nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) säger att det är mycket viktigt att man ser till att alla markägare i området behandlas lika.

- Om utredningen visar att övriga markägare vid Vistjärnan inte kan erhålla motsvarande byggrätter är det i det närmaste omöjligt att förverkliga planerna.

Sven Holmberg.
Bildtext Sven Holmberg.
Bild: Marica Hildén / Yle

- Om det fanns en generalplan för området skulle man redan ha gjort bedömningarna, men eftersom en sådan plan fattas måste man nu titta på frågan.

Utlåtanderunda

Nämnden beslutade skicka vidare programmet för deltagande och bedömning (PDB) till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Också intressenter får ta del av programmet.

Nämnden påtalade ändå att man måste utreda vilken konsekvens planen har för de övriga markägarna runt sjön. Det innebär att man bör utvidga det område man utreder med tanke på planen.

Också ett utkast till stranddetaljplan fanns med på bordet.

Planens beredningsmaterial läggs nu fram till påseende.

Ingick i konkursboet

Eero Lehti köpte i våras drygt 32 hektar mark som ingick i Raasepori Resorts konkursbo.

Som inspiration för semesterbyn finns visionen om en modern skärgårdsby. Sådana planer har varit aktuella i Borgå redan länge.

Markägaren önskar att planen ska kunna godkännas redan i vår.

Det tidigare kursområdet finns i närheten och har kommunalteknik. Också semesterbyn ska kopplas till vatten- och avloppsnätet.

Kursområdet fick en annan ägare då konkursboet såldes.

Diskussion om artikeln