Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Gäddfabriker" längs kusten ska öka gäddbeståndet

Från 2018
Gädda i snön
Bild: Heather Sunderland

Gäddans lekplatser har minskat längs med den finska kusten. I Finland har Finlands Fritidsfiskares Centralförbund, FFC, startat ett projekt som ska öka gäddstammen.

Också i Finland finns det restriktioner på gäddfisket. Men här är de inte lika omfattande.

- Lokala förbud finns, och då talar vi främst om fiskeförbud under lektiden. Några större restriktioner tror jag inte att behövs, men naturligtvis ska man hålla ögonen öppna, förklarar Markus Wikström vid FFC.

Gäddornas lekplatser har till en stor del förstörts vilket leder till att stammen lider.

- Längs med kusten har det byggts ut i snabb takt. Speciellt kring större städer finns det inte längre i lika stor utsträckning passliga lekplatser för gäddor.

Gäddan leker i grunda havsvikar med riklig vegetation.

Gäddfabriker ska förstärka gäddstammen

FFC har startat projektet Gäddfabriken för att öka och bevara gäddbeståndet.

- Projektets mål är att öka folks kännedom om gäddan och dess lekplatser. Vi hoppas på att i framtiden se resultat i form av konkreta gäddfabriker, som nya yngelproducenter, förklarar Wikström.

För gäddfabrikerna gäller det att bokstavligen ta till spaden.

- Om vi tänker oss en grund havsvik där inkörsloppet för vattnet av någon orsak är igentäppt, gäller det att gräva upp det så att gäddan kommer in till viken. På det sättet öppnar vi superpotentiella lekområden för gäddan.

Har du på sommarstugan en passlig vik för en gäddfabrik?

Vem som helst kan inte gräva upp mynningar till havsvikar, eftersom det krävs tillstånd för det.

Wikström rekommenderar ändå att man kontaktar FFC ifall man känner till en potentiell lekplats för gäddan.

- Om man är intresserad av det här och man känner till ett potentiellt ställe, får man gärna höra av sig till oss så kan vi gemensamt fundera och kanske få med stället i projektet.

Diskussion om artikeln