Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Spårvagnar föreslås bli framtidens trafiklösning i Åbo

Från 2018
Uppdaterad 26.10.2018 10:45.
Spårvagn på Salutorget i Åbo.
Bild: Yle/Peter Karlberg

Spårvagnar konstateras vara bättre än superbussar för Åbo. Den första linjen föreslås byggas mellan Kråkkärret och Reso.

Det är kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion som kommit till den slutsatsen och tar upp frågan till behandling på sitt möte på onsdag nästa vecka.

I första fasen föreslås att en spårvägslinje mellan Kråkkärret och Reso ska byggas.

Enligt en utredning som gjorts är spårväg ett aningen bättre framtidsalternativ än superbussar som också utreddes parallellt.

Slutsatsen motiveras med att spårvagnar är det bästa alternativet med tanke på den beräknade befolkningstillväxten, en förtätad stadsstruktur och utvecklandet av näringslivet. Spårvagnar konstateras också vara det alternativ som bäst möter stadens målsättning att vara koldioxidneutral år 2029.

Klår superbussar i komfort

Superbussarna klarar sig sämre i den jämförelsen och kapaciteten på bussarnas stomlinjer täcker inte behovet på de livligaste rutterna. Både spårvagnar och superbussar antas i betydande grad öka på antalet resor i kollektivtrafiken.

Med avseende på komfort och tillgänglighet konstateras att moderna spårvagnar ändå vinner över superbussar.

Kollektivtrafiknämnden har gett sitt utlåtande efter en begäran från stadsstyrelsen.

Diskussion om artikeln