Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Caruna undgår skatt genom aggressiv skatteplanering – regeringen låter det fortsätta

Från 2018
Uppdaterad 26.10.2018 12:03.
En högspänningsstolpe reses i Karis, Raseborg.
Bild: Yle/Maria Wasström

Eldistributionsbolaget Caruna, med tentakler i många skatteparadis, prickas av medborgarorganisationen Finnwatch för sin skatteplanering för att undgå samfundsskatt i Finland. Och regeringen låter detta fortsätta, säger Finnwatch.

Den finska staten gick enligt Finnwatch miste om 12 miljoner euro i skatteintäkter i fjol på grund av att Caruna utnyttjade kryphål i lagstiftningen - det vill säga drog av konstgjort höga räntor för lån som hela koncernen tagit.

Finnwatch kritiserar i samma veva regeringen för att den inte ser till att kryphålet täpps i det lagpaket som nu behandlas i riksdagen. Regeringen böjer sig för näringslivets lobbare, säger organisationen.

En stålbyggnad med Carunas gröna logotyp.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det är inte första gången Caruna är i rubrikerna. Bolaget har fått kritik för kraftigt höjda distributionstariffer på el och för att bolaget - på grund av sin intrikata koncernstruktur - har lyckats minska på samfundsskatten.

I fjol gjorde Caruna i Finland en rörelsevinst på 145 miljoner euro. På grund av kryphålet i lagen betalade Caruna bara 6 miljoner euro i samfundsskatt.

Vad handlar det om?

Samfundsskattens storlek beror på hur stor del av låneräntorna som får dras av. Räntorna drar ner rörelseresultatet och resulterar i lägre skatt.

Kryphålet - eller balansbefrielse - ligger däri att ett bolag - enligt nuvarande lagstiftning - kan dra av alla räntor om det går att bevisa att hela koncernen är skuldsatt, inte bara det dotterbolag som verkar i ett högskatteland.

Enligt Finnwatch har Carunakoncernen på ett konstgjort sätt kört sitt egna kapital på minus i bokslutet genom att uppta delägarlån på 900 miljoner euro.

Räntan för lånet är klart högre än marknadsräntorna - lånet är alltså dyrt och betungande.

Finnwatch: Balansbefrielsen finns kvar

Finnwatch upprörs över att regeringen vill ha den här möjligheten till skatteplanering kvar.

I ett lagförslag i början av året var kryphålet tilltäppt, men i ett nytt lagförslag som gick till riksdagen i oktober var det återinfört.

Organisationen beskyller näringslivet för hårt lobbande för att hålla kvar möjligheten att kringgå skatt.

Riksdagen behandlar som bäst EU:s direktiv för undvikande av skattesmitning, och lagarna hänför sig till det.

Så sent som 2016, då Caruna kritiserades för både skatteflykt och chockhöjda tariffer, sade statsminister Juha Sipilä till Yle att Carunas girighet börjar få sjukliga drag.

Caruna behärskar marknaden

Caruna har väckt irritation bland konsumenterna också. Många upplever att de tvingas betala Carunas stigande tariffer utan möjlighet att välja andra alternativ.

Statsägda Fortum sålde sin eldistribution år 2014 till en lång rad utländska investmentbolag, som tillsammans bildar en invecklad koncernkonstruktion.

Moderbolaget finns i Nederländerna och det finns dotterbolag på Malta, Caymanöarna och andra skatteparadis.

Diskussion om artikeln