Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Petrus församling sticker ut i äktenskapsfrågan också i jämförelse med finskspråkiga församlingar - Kyrkoherden: "Märkligt att det här är den enda intressanta frågan"

Från 2018
Daniel Björk som liturg
Bildtext Daniel Björk är kyrkoherde vid Petrus församling där stödet för samkönade äktenskap bland kandidaterna i församlingsvalet är lägst i hela huvudstadsregionen.
Bild: Yle

Stödet för att kyrkan ska viga samkönade par är en aning högre bland kandidater vid de svenskspråkiga än vid de finskspråkiga församlingarna i huvudstadsregionen. Däremot finns det ingen församling där stödet är lika lågt som vid svenskspråkiga Petrus församling. Det här visar svar i valkompassen inför församlingsvalet.

Yle Huvudstadsregionen berättade förra veckan att Petrus församling i Helsingfors skiljer sig klart från alla andra svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen när det gäller synen på samkönade äktenskap.

Bara 22 procent av de kandidater vid Petrus församling som svarat på valkompassen vill att kyrkan ska viga samkönade par. I övriga svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen är andelen mellan 53 och 90 procent.

En granskning av vad kandidaterna vid de finskspråkiga församlingarna i huvudstadsregionen tycker visar att stödet för att kyrkan ska viga samkönade par varierar mellan 37 och 85 procent beroende på församling. Lägst är stödet vid Hagalunds församling i Esbo och högst vid Drumsö församling i Helsingfors.

För alla finskspråkiga församlingar ligger stödet på 57 procent medan det för alla svenskspråkiga är 61 procent. Sammanlagt har kandidater vid 36 församlingar, varav sex svenskspråkiga, besvarat valkompassen i huvudstadsregionen (Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda).

Par av samma kön på en bröllopstårta.
Bildtext En majoritet av församlingsvalets kandidater i huvudstadsregionen som svarat på valkompassen anser att kyrkan ska viga samkönade par.
Bild: Marius Talmo / SV / Wikimedia Commons

"Jag upplever inte att det finns ett motstånd mot samkönade äktenskap i Petrus församling"

Petrus församling är också i jämförelse med finskspråkiga församlingar den församling där stödet bland kandidaterna för samkönade äktenskap är lägst.

Församlingens kyrkoherde Daniel Björk kommenterar det här med att frågan om samkönade äktenskap aldrig dyker upp i det dagliga arbetet.

- Vi har inte fört samtal om det här i församlingsrådet. Det här är en fråga som inte ligger på rådets bord, säger Björk.

- Jag upplever inte att det finns ett motstånd mot samkönade äktenskap i Petrus församling. Det är ingen som aktivt driver kampanj i denna fråga. Petrus är en församling där det finns plats för olika åsikter. Vi har inte en annan linje än kyrkans officiella linje.

Kyrkan borde inte vara en åsiktsgemenskap där alla tycker lika

― Daniel Björk

Är det en bra sak att det ser ut så här i svaren i valkompassen?

- Det är intressant och lite märkligt att den här ena frågan, som inte ligger på församlingsrådets bord att besluta om, år efter år är den enda intressanta att rapportera om.

- Jag har ingen stark åsikt i den här frågan för när det gäller församlingsrådet är den här frågan marginell. Jag säger inte att den är oviktig, men i rådets konkreta arbete är den inte synlig.

Vad tycker du själv? Hur skulle du svara i valkompassen?

- Jag försöker vara allas kyrkoherde och det behöver finnas plats för olika åsikter i kyrkan. Det finns grupper på båda sidor som har starka åsikter. Kyrkan borde inte vara en åsiktsgemenskap där alla tycker lika. Kyrkan borde vara ett exempel på hur vi gör när vi inte tycker lika. Jag skulle inte ha svarat på den här frågan i valkompassen.

"Petrus är på många sätt progressivt"

Björks företrädare som kyrkoherde, Bengt Lassus, förklarade förra veckan den låga andelen Petruskandidater som stöder samkönade äktenskap med att "Bibelundervisningen har gått hem och nått både yngre och äldre". Björk säger att han inte känner till att det finns någon undervisning om det här vid Petrus församling.

- Uttalandet får det att låta som att vi i Petrus skulle ha undervisning i den här frågan och det stämmer inte överhuvudtaget, säger Björk.

När du valdes till kyrkoherde 2014 sade du i en intervju i Hbl att du vill tvätta bort den konservativa stämpeln från Petrus församling. Nu visar svar i valkompassen att kandidaterna i Petrus i allmänhet har den konservativaste synen på äktenskap. Upplever du att du har lyckats tvätta bort den konservativa stämpeln?

- Jag skulle inte använda ordet konservativ i dag eftersom det är ospecifikt. Petrus är på många sätt progressivt. Vi har en av de progressivaste gudstjänsterna och ett fräscht ungdomsarbete. Det här är inte en fråga där vi har bett om synlighet. Petrus vill vara en församling för alla.

Prästen Lucas snellman framför ett vinterlandskap
Bildtext Lucas Snellman, sakkunnig vid Kyrkostyrelsen.
Bild: Yle/Björn Karlsson

"Petrus församling attraherar en viss typ av människor men kan också upplevas exkluderande"

Lucas Snellman, präst och sakkunnig vid Kyrkostyrelsen, är lite överraskad över att stödet för samkönade äktenskap i både finskspråkiga och svenskspråkiga församlingar i huvudstadsregionen är lägst bland kandidaterna i Petrus församling.

- Jag känner inte till de finskspråkiga församlingarna så bra, därför är jag lite överraskad. Petrus församling har ett starkt fokus på Kristus och det som uttryckligen är skrivet i Bibeln. När vi pratar om att vara solidarisk med folkkyrkan eller med något som sker inom den kyrkliga samfälligheten har det tidvis varit utmanande att samarbeta.

Petrus attraherar en viss typ av människor men kan också upplevas exkluderande

― Lucas Snellman

- Församlingen kan i vissa fall uppfattas som karismatisk med drag av frikyrklighet. Det attraherar en viss typ av människor men kan också upplevas exkluderande.

Är det här ett problem?

- Ser vi till Helsingfors i stort är det inte ett problem. De olika församlingarna har olika profiler. Den som bor i Helsingfors kan välja ett sammanhang som passar hen bäst. Ser man till dem som bor i området och hör till Petrus finns det alldeles säkert de som tänker att det här inte är min församling.

"Via det här valet påverkar vi det kommande kyrkomötet"

Det går att delta i verksamheten i vilken församling som helst men var man bor avgör vilken församling man kan bli medlem i. De som ställer upp i församlingsvalet bör vara medlem i den församling där de kandiderar.

- Frågan om man ska kunna välja vilken församling man är medlem i kommer upp med jämna mellanrum. Vi lever nu i en tid där man själv vill bestämma vart man hör och det gör att vi i framtiden kanske har en annan modell, säger Snellman.

Snellman anser att det är relevant att se vad kandidaterna i församlingsvalet anser om samkönade äktenskap fastän valet är lokalt och det är kyrkomötet som fattar beslut i frågan.

- De som nu väljs in i församlingsråd och gemensamma kyrkofullmäktige kommer att vara med och välja vem som sitter i kyrkomötet som fattar beslut i de stora frågorna. Via det här valet påverkar vi det kommande kyrkomötet och vem som sitter där.

Kyrkomötet beslöt våren 2018 att inte ändra på kyrkans äktenskapssyn och viga par av samma kön.

Vad är församlingsval?

Församlingsvalet hålls vart fjärde år och är ett lokalval inom kyrkan.

Egentligen handlar det om två val, ett till församlingsrådet och ett till kyrkofullmäktige. Flera kandidater ställer upp i båda valen.

Varje församling har ett församlingsråd som fattar beslut om vem som anställs i församlingen och hur församlingens pengar används. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutsfattande organet som kan vara gemensamt för flera församlingar och heter då gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingsvalet hålls den 18 november. Man kan bara rösta i den egna församlingen, som bestäms utgående från var man bor.

Diskussion om artikeln