Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Så här blir du förälskad i finlandssvenska poeter

Från 2018
Bild på Runebergsstatyn i Borgå
Bild: YLEs arkiv, Eino Nurmi.

Litteraturvetaren och författaren Agneta Rahikainen vill sparra oss att bli diktälskare. Hon har sammanställt ett diktpaket med några av våra finlandssvenska poeter. Allt från romantiker och modernister till några läsvärda poeter av idag.

Frågorna är till för att inspirera dig att fundera vidare. Det finns inget rätt eller fel. Dikter och diktläsning handlar om en personlig upplevelse. Det handlar om att stanna upp och reflektera och fundera om texten på något sätt har en relevans för dig i ditt liv, med dina känsloupplevelser.

Att läsa en dikt kan vara samma upplevelse som du får under meditation, att du bara fokuserar på det korta känsloläget i dikten. Stunden i tiden.

J.L. Runeberg - exempel på en klassisk romantiker

Dikterna är här i ungefär kronologisk ordning. J. L. Runeberg föddes 1804 och hör till de klassiska romantikerna. Han skrev texten till ”Vårt land” men också en hel del kärleksdikter och naturdikter.

Här kan du läsa Runebergs dikter.

Tips på dikter:
”Till en fågel” s. 19
ur ”idyll och epigram”, dikt 1, s. 72
ur ”Idyll och epigram”, dikt 24, ”Den enda stunden” s. 204

Frågor du kan fundera på när du läser Runeberg
De här dikterna är skrivna cirka 1830. Tycker du dikterna har ett svårt språk att förstå? Vad berättar de om Runebergs syn på djur och natur? Tror du Runeberg gillade att vara kär? Kan kärlek fortfarande upplevs så här?

Modernister från 1920-talet

Edith Södergran, Elmer Diktonius, Henry Parland och Gunnar Björling är modernister. De förnyade diktformen, till exempel skippade rimmen. Det här hände på 1920-talet.

Edith Södergran

Edith Södergran är känd för att skriva mycket om döden. Hon dog själv i tuberkulos bara 32 år gammal, 1923. Tycker du den här dikten handlar om döden?

Edith Södergran, dikten ”Triumf att finnas till”.

Här kan du läsa Edith Södergrans dikter.

Tips på dikter:
”Dagen svalnar”, s. 6-9
”Violetta skymningar”, s. 20-21
”Vierge moderne” (Den unga jungfrun), s. 24-25
”Våra systrar gå i brokiga kläder” s. 29-30
”Stjärnorna” s. 37
”Den speglande brunnen” s. 76-77

Frågor du kan fundera på då du läser Edith Södergran

De här dikterna är skrivna cirka 1916.
Skiljer sig Södergrans syn på kärlek från Runebergs? I så fall hur? Vilken typs kvinna är det Södergran speciellt lyfter fram? Är det en kvinnouppfattning som funkar ännu idag?

Elmer Diktonius

Elmer Diktonius var god vän med Edith Södergran och inspirerades av henne. Väldigt många senare poeter, ännu idag är inspirerade av Södergran, hennes närhet till naturen och hennes syn på kärlek. Diktonius skrev mycket om naturen. Fundera på Diktonius relation till naturen, vad får hans naturdikter dig att tänka på? Diktonius skrev också en stor mängd barndikter. Kan dikten ”Barnets dröm” ha en relevans ännu idag?

Tips på dikt av Elmer Diktonius:
ur Stark men mörk från 1931

Gunnar Björling

Gunnar Björling anses av många vara svårläst. Tycker du att han är det? Vad är det han försöker berätta i de här dikterna? Tror du att det är viktigt att dikternas rader är just så här? Blir det en annorlunda om man läste diktraderna som prosarader efter varandra? Texterna är ur diktsamlingen Luft är och ljus från 1946.

Här kan du läsa Gunnar Björlings dikter:

De hittar du på sidorna s. 7, s. 13 och s. 23

Björling var homosexuell i en tid då det ansågs vara både sjukt och kriminellt. Han var mycket förälskad i den 25 år yngre Henry Parland. De träffades 1927, då Parland var bara 19 år. Parland dog 1930, bara 22 år gammal. Fundera när du läser dikterna på hans ungdom. Kan du tänka dig att en 20-åring skulle skriva så här idag. Vad är det Parland skriver om? Är det hjärta, smärta, själen och kärlek, eller något annat?

Henry Parland

Här kan du läsa Henry Parlands dikter

Här är några tips på Henry Parlands dikter:
Dikterna IV och V, s. 17
Dikterna VII och IX s. 19
Dikt XI s. 20
Dikterna I och II s. 29
Dikt V s. 31-32
Dikt XVII s. 38-39
Dikt III s. 46
Dikterna VII och VIII s. 48-49

Mer information om Henry Parland hittar du här.

Nulevande finlandssvenska poeter

Märta Tikkanen
ur Århundradets kärlekssaga, 1978

Märta Tikkanens bok Århundradets kärlekssaga gjorde henne känd i Europa. Ingen hade tidigare skrivit ett diktverk om ett olyckligt äktenskap där mannen är alkoholist. Tikkanen var också en av de feministiska ledstjärnorna i Norden. Hur har synen på kärlek förändrats från Runebergs tid?

Claes Andersson

Claes Andersson slog igenom som poet redan på 1960-talet och är fortfarande mycket älskad. På 1960-talet skrev han poesi om TV, sjukhus, krig och sociala problem. Jag har valt en dikt som igen handlar om kärlek. Varför tror du att Andersson upprepar i princip samma mening så många gånger? Om du vill kan du lyssna på sången. Den har tonsatts av Kari Rydman. Du hittar den genom att googla. Finns det en skillnad i att läsa dikten tyst för dig själv, högt för dig själv och att lyssna till tonsättningen?

Claes Andersson: Hon går med vinden i sitt hår

Läs gärna någon dikt av Tua Forsström, Eva-Stina Byggmästar och Adrian Perera.

Tua Forsström ur Efter att ha tillbringat en natt bland hästar

Eva Stina Byggmästar, till exempel ur samlingen För upp en svan eller Bo under ko eller Den harhjärtade människan
Fundera på om Byggmästars dikter liknar något av Södergran eller Henry Parland?

Adrian Perera, White Monkey

Fundera på hur Pereras dikter speglar dagens samhälle med rasism, flyktingvåg och ojämlikhet. Kan man skriva dikt om vad som helst?