Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mer vegetarisk skolmat och en satsning på kollektivtrafik – kommuner kan göra mycket för att rädda klimatet

Från 2018
Skolmatens salladsbord med riven morot, sallad, gurka och grynost.
Bild: Linus Hoffman / Yle

En satsning på kollektivtrafik, cykelvägar och miljövänligare skolmat. Det är några av de saker som kommunerna kan göra för en miljövänligare framtid, säger man vid expertorganisationen Valonia.

För några veckor gav FN:s specialrapport ett dystert besked om jordens framtid – de närmaste åren kommer sannolikt att vara de viktigaste i hela vår historia.

Energiavfall på hög på Toppå avfallscentral i Åbo.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Nu måste någonting göras om vi vill begränsa den globala uppvärmningen, anser ledande klimatforskare.

Men vad kan vi göra på ett lokalt plan?

Det är inte enbart staten, utan även kommunernas uppgift att jobba med klimatfrågor.

En ungdom går ensam över en tom bro.
Bild: Nina Bergman / Yle

"Kommunerna måste föregå med gott exempel"

I nuläget finns det rätt stora variationer i hur mycket kommunerna i Egentliga Finland satsar på klimatfrågor.

Det berättar Riikka Leskinen, chef på Valonia.

- Kommunerna måste föregå med gott exempel för oss alla. Vi kan på en lokal nivå bygga upp ett samhälle som hjälper människor att välja hållbara alternativ, säger Leskinen.

Profilbild på Riikka Leskinen, skog i bakgrunden.
Bildtext Riikka Leskinen är chef på Valonia.
Bild: Yle / Nora Engström

Valonia är en expertorganisation och Egentliga Finlands center för hållbar utveckling och energi.

Satsning på förnybar energi en möjlighet

Kommunerna kan vända sig till Valonia om de behöver tips och hjälp på hur de kunde bli miljövänligare.

Enligt Leskinen kan kommunerna exempelvis välja förnybar energi, såsom el som produceras av vindkraftverk eller solpaneler.

el
Bild: Kalle Niskala / Yle

Kommunerna kan också satsa på förnybar energi i de regionala värmeanläggningarna och använda sig av exempelvis flis, berättar Leskinen.

Det är också viktigt att energin används på ett effektivt sätt inom kommunen, alltså exempelvis så att kommunens byggnader är byggda så att värmen inte går till spillo.

Valonia: Färre bilar bättre för miljön – något som även kommunen ska satsa på

En viktig fråga är också att satsa på infrastrukturen, så att invånarna uppmuntras till att röra sig utan bil, alltså att satsa på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.

Parkerade cyklar
Bild: YLE/ Sandra Snellman

- Det är viktigt att se kommunen som en helhet. Hur kan kommunen fatta beslut som är klimatvänliga? Energifrågan är den första saken att ta itu med, men frågor om trafik och rörlighet är också stora frågor.

Ett energieffektivt tankesätt betyder exempelvis att kommunen granskar alla sina fastigheter och hur de kunde göras mer energisnåla, konstaterar Riikka Leskinen vid Valonia.

Det kan också vara frågan om något så konkret som att uppmuntra de anställda att släcka lampor och granska ventilationen och kolla att fastigheternas fönster är tätade, så att värmen inte rymmer.

Tre vindkraftverk mot en röd kvällshimmel.
Bild: Mostphotos

- Men det är viktigt att kommunen har en helhetsbild och vet hur fastigheterna fungerar, så att ansvaret inte åläggs enbart dem som använder fastigheten, fortsätter Leskinen.

Mer vegetarisk skolmat är bättre för miljön

Energifrågor är också de saker som kommunerna beaktar mest när det gäller klimatfrågor, säger Leskinen.

Men det finns också saker som kommunerna i Egentliga Finland kunde bli bättre på. Större fokus borde läggas på trafikfrågor, anser Leskinen.

En cykelbana längs Humlegårdsgatan i Åbo.
Bild: Marie Söderman / Yle

- Beslutsfattarna måste våga fatta svåra beslut. Det är ett stort problem om vi alla kör bil.

En annan viktig fråga är skolmaten, säger Leskinen. Kommunerna borde satsa på mer närproducerad och vegetarisk mat, för det är mer klimatvänligt.

- Kommunerna har ännu mycket att göra i den här frågan. Det är en fråga som är känslig, men kommunerna borde föregå med gott exempel.

Elever tar åt sig skolmat.
Bild: Yle

Viktigt att satsa på klimatstrategi

Enligt Leskinen är det mycket viktigt att varje kommun har en klimatstrategi.

- Då vet alla att det är frågan om viktiga mål som måste beaktas i alla aktiviteter och beslut inom kommunen. Det är en fråga som ska tas upp i hela kommunens strategi. Alla bär ett ansvar, säger Leskinen.

En del kommuner i Egentliga Finland såsom Åbo stad har ambitiösa mål.

Åbo stad satsar på att vara en kolneutral stad år 2029, alltså om cirka tio år. Klimatstrategin godkändes i juni i år.

Vy över Åbo stad.
Bild: Yle/Andy Ödman

Flera kommuner i Egentliga Finland är också med i Hinku- nätverket, som är ett nationellt nätverk vars målsättning är att skapa en kolneutral kommun.

Syftet är alltså att minska på koldioxidutsläppen. Exempelvis är Loimaa, Virmo, Letala och Nystad med i det här nätverket.

Hur realistiskt är det att Åbo är kolneutralt om tio år?

- Det är ambitiöst men realistiskt. Det kräver att alla tar ansvar. Åbo har en bra plan, men även invånare och företag måste ta ansvar, konstaterar Riikka Leskinen.

Diskussion om artikeln