Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Äter du din pizza direkt ur kartongen? Förpackningen kan innehålla skadliga kemikalier

Från 2018
Uppdaterad 28.10.2018 22:31.
Närbild av en pizza med pepperoni.

En del av de pizzaförpackningar som används i Finland kan innehålla skadliga, så kallade perfluorerade kemiska föreningar. Forskare påpekar ändå att det inte finns tillräckligt med kunskap i dessa frågor.

Enligt sakkunniga lönar det sig inte att äta sin pizza direkt ur kartonger eller att förvara pizzan länge där.

Kortvarig förvaring medan maten transporteras hem ser man däremot inte som riskfyllt.

I detta fall är det frågan om små mängder kemikalier. Men problemet är att man inte ordentligt känner till deras verkningar, eller var gränsen för skadliga doser går.

Dessa skadliga, så kallade perfluorerade föreningar används i många konsumentprodukter tack vare deras fett-, smuts- och vattenavstötande effekt.

Perfluorerade föreningar används till exempel i teflonstekpannor.

I pizzaförpackningar är användningssyftet uttryckligen att hindra fettet från att rinna igenom kartongen.

Kotipizzas kartongtillverkare: Våra kartonger är kemikaliefria

I Finland har frågan knappt diskuterats tidigare, även om dessa kemiska föreningar varit under observation i ett par år redan.

Ingen vet exakt hur många kemikalieinnehållande pizzakartonger som rör sig på marknaden eftersom halterna av perfluorerade föreningar i kartonger inte utreds.

I Finland används mellan 10 och 20 miljoner pizzakartonger årligen.

pizzakartonger.
Bildtext Importerade pizzakartonger kan innehålla skadliga kemikalier.
Bild: Jari Kärkkäinen / Yle

Den mest betydande producenten av inhemska kartonger är det brittiska företaget DS Smith.

De producerar omkring 6,5 miljoner kartonger i Finland årligen - varav största delen används av kedjan Kotipizza.

DS Smiths kartonger är avsedda att användas både vid transport och vid konsumtion. Både företaget och Kotipizza hävdar att perfluorerade föreningar inte används i deras kartonger.

- Vi använder inga särskilda ämnen för att förhindra att fett sugs upp. I vår tillverkningsprocess tillsätts perfluorerade ämnen inte förpackningarna, säger verkställande direktör för DS Smith i Finland, Ari Viinikkala.

Importkartonger kan vara boven

Miljontals pizzakartonger importeras årligen från flera olika länder, bland annat Italien, Turkiet och Kina.

En del av importkartongerna tillverkas av återvunnet material som kan innehålla kemikalierester.

- Pizzalådor som härstammar från utlandet riskerar att innehålla kemikalier, säger ordförande för föreningen Suomen aaltopahviyhdistys, Eija Jokela.

Pizzalådorna kan utgöra ett litet tillägg i de kemikalier vi utsätts för, men perfluorerade ämnen härstammar från flera källor

Hannu Kiviranta, THL

Föreningen inledde en utredning för att kartlägga importförpackningars kemikaliehalter redan för ett par år sedan, men sättet man gick till väga på accepterades inte av myndigheterna.

Nu säger föreningen sig närmast avvakta situationen.

- Att forska är dyrt, så det ligger på någon annas ansvar. Men det är fråga om förpackningar som kommer från länder där kraven inte är desamma som hos oss, säger Jokela.

Kemikalier har påträffats i Danmark

I Danmark har perfluorerade föreningar diskuterats mer aktivt än i Finland under de senaste åren.

Det danska livsmedelsverket har utrett kemikaliesituationen hos livsmedelsförpackningar i papper och kartong. Förhöjda kemikaliehalter påträffades förutom i pizzalådor också i popcornförpackningar.

I Danmark har man fastställt en gräns för att skilja åt kemikaliebehandlade produkter från icke-behandlade.

Om produkten innehåller mer än 10 mikrogram/dm2 perfluorerade föreningar klassas den som kemikaliebehandlad, medan halter under 10 mikrogram/dm2 betraktas som "naturligt förekommande" halter.

Föreningarna förblir kvar i naturen och påträffas därför lätt i små mängder, även om de inte avsiktligen tillsatts i en produkt.

Vi vet inte ännu tillräckligt mycket om hurdana mängder kemikalier som i själva verket hamnar i livsmedel från förpackningar

Gitte Alsing Pedersen, livsmedelsverket i Danmark

Danskarna har mätt den sammanlagda fluorhalten i produkter, eftersom perfluorerade föreningar är flera olika och används också som blandningar.

Även i de danska mätningarna har kemikaliehalterna varit små, men myndigheterna har ändå tagit till förebyggande åtgärder.

Enligt landets livsmedelsverk borde matrester inte förvaras i pizzalådorna, och speciellt mödrar och barn borde undvika att utsättas för perfluorerade föreningar.

Enligt livsmedelsverkets äldre rådgivare Gitte Alsing Pedersen är man i Danmark inte rädd för ett akut hot, utan rekommendationerna har getts enbart i förebyggande syfte.

- Vi vet inte ännu tillräckligt mycket om hurdana mängder kemikalier som i själva verket hamnar i livsmedel från förpackningar, säger Pedersen till Yle Uutiset.

En massa döda strömmingar i en hög på ett rostfritt bord.
Bildtext Kemikalieexpert: Finländare utsätts för perfluorerade ämnen närmast genom att äta fisk.
Bild: Amanda Vikman/YLE

I Finland saknas lagstiftning för perfluorerade föreningar

I Danmark kommer man att inleda en ny utredning om mängden perfluorerade föreningar i livsmedelsförpackningar. Resultat är att vänta på nästa års sida.

I Finland härstammar all information som finns tillhands utifrån det som tillverkare och importörer anmäler till tullen.

Tillverkarna är tvungna att anmäla vilka lagstadgade krav som produkten uppfyller och för vilken typ av användning den lämpar sig.

Pizzakartonger måste uppfylla en EU-förordning från 2004. Enligt den får material som kommer i kontakt med livsmedel inte frigöra ämnen som är skadliga för livsmedlet när förpackningen används på ändamålsenligt sätt.

Pizzakartonger är enbart avsedda för att transportera hem pizzan i, inte för att äta eller förvara den i

Merja Virtanen, Evira

Perfluorerade föreningar förblir ändå lätt oövervakade eftersom det inte finns något lagstadgat gränsvärde för dem.

Det finns inte heller någon materialspecifik lagstiftning för pappers- eller kartongförpackningar, säger livsmedelssäkerhetsverket Eviras överinspektör Merja Virtanen.

- Det är lätt hänt att man inte alls fäster uppmärksamhet vid perfluorerade föreningar då man övervakar importörernas anmälningar, säger Virtanen.

Lagstiftningen gällande livsmedelsplast är till exempel mycket noggrannare.

Det finns regleringar både för vilka material plasterna får tillverkas av och gränsvärden för hur mycket tillverkningsämnen plasterna får frigöra.

- Gällande pizzakartonger är det viktigt att komma ihåg att det handlar om transportförpackningar. De är enbart avsedda för att transportera hem pizzan i, inte för att äta eller förvara den i, säger Virtanen.

Utredningen är på hälft

Av de kemikalier vi utsätts för är perfluorerade ämnen endast en bråkdel. Det säger kemikalieexperten och forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd THL Hannu Kiviranta.

- Jag skulle inte ta hemskt stor stress över det här. Pizzalådorna kan utgöra ett litet tillägg i de kemikalier vi utsätts för, men perfluorerade ämnen härstammar från flera olika källor, säger han.

Enligt Kiviranta utsätts finländare för dessa föreningar närmast genom fisk, och kemikaliehalterna har konstaterats låga.

Perfluorerade ämnen misstänks dock ha allvarliga, skadliga effekter hos människan.

De befaras försämra fertiliteten speciellt hos män, och har också kopplats ihop med förhöjda kolesterolvärden samt försämrad vaccinationseffekt.

Forskare Hannu Kiviranta.
Bildtext Hannu Kiviranta.
Bild: Yle / Markku Pitkänen

Gällande pizzalådor manar Kiviranta till lugn, men säger att det är bra att som konsument vara medveten om de eventuella risker som förpackningsmaterial kan medföra.

- I vissa undersökningar av pizzalådor och popcornförpackningar har man påträffat dessa kemikalier, i övriga forskningar har man det inte.

- Samtidigt tyder vissa studier på att ämnena kan förflyttas från förpackning till livsmedel, medan vissa hävdar att de inte kan det. Det finns ännu inte tillräckligt med kunskap i dessa frågor, säger Kiviranta.

ECHA föreslår regleringar

Perfluorerade föreningar är nu ett hett ämne i hela Europa.

Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA:s riskbedömningsutskott föreslog i september att användningen och produktionen av sex perfluorerade ämnen skulle begränsas.

Myndigheten kommer att behandla förslaget inom de närmaste månaderna.

Enligt Hannu Kiviranta funderar man nu på begränsningar i många olika sammanhang.

Det finns ännu inte tillräckligt med kunskap i dessa frågor

Hannu Kiviranta

Inom EU ska perfluorerade föreningar inkluderas för första gången i kvalitetsgranskningen av dricksvatten, och i Finland tas med som en del av normerna för miljökvaliteten.

Att helt och hållet ersätta dessa ämnen är ändå ingen lätt uppgift med tanke på hur omfattande de används i nuläget.

Miljöföreningen Greenpeace publicerade 2016 en rapport om användningen av perfluorerade ämnen i frilufts- och vandringsutrustning.

Enbart fyra av sammanlagt fyrtio produkter var tillverkade helt och hållet utan dessa ämnen.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets text "Syötkö pizzasi suoraan laatikosta tai säilytätkö siinä tähteet? Laatikoista voi irrota pizzaan haitallisia kemikaaleja" av Janne Toivonen.