Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

De negativa ekonominyheterna fortsätter att hagla i Raseborg

Från 2018
Uppdaterad 29.10.2018 23:01.
En grön spargris med vita blommor på.
Bildtext I fjol blev bokslutet mycket bra i Raseborg och man såg positivt framåt. För i år ser det dystrare ut igen.
Bild: Mostphotos

Nu är det klart att de förväntade skatteinkomsterna för i år blir ännu lägre än man tidigare trodde inom Raseborgs stad. Också sjukvårdskostnaderna har skenat i väg.

Redan i juni fick kommunerna i Finland en kalldusch då skattemyndigheterna justerade sina siffror.

Man hade helt enkelt beräknat effekten av de minskade semesterpremierna fel, vilket ledde till att arbetsinkomstavdraget räknades fel.

Raseborg justerade i somras sin skatteprognos nedåt till 113,9 miljoner euro från 115,2 miljoner euro man hade räknat med då budgeten gjordes upp. Nu har siffran justerats ytterligare nedåt till 112,9 miljoner euro.

Det innebär att man räknar med att få 2,3 miljoner euro mindre än ursprungligen budgeterat i skatteinkomster.

Flera högar slantar som minskar i höjd från vänster till höger och en blå pil ovanför som visar den nedåtgående trenden.
Bildtext Skatteprogonoserna har pekat nedåt hela året.
Bild: Mostphotos

Raseborgs stadsstyrelse ansöker nu om en budgetändring av fullmäktige där skatteinkomsterna har justerats nedåt.

Samtidigt beslutade stadsstyrelsen att hela organisationen bör vara väldigt återhållsam när det gäller budgetöverskridningar.

En del sjukvårdskostnader skenar i väg

Inom social- och hälsovården ser kostnaderna ut att bli nästan 3,5 miljoner euro högre i år än budgeterat.

Men alla sektorer har inte kostat mer än beräknat. Det finns också sektorer som har använt mindre pengar än väntat.

Hit hör den psykiatriska vården samt missbrukarvården där man inte har haft full bemanning förrän från september. Det har lett till 160 000 euro mindre i kostnader.

Ett vitt och brunt hus i Ekenäs som är Raseborgs mentalvårdscenter.
Bildtext Raseborgs nya mentalvårdscenter. Här har man kunnat hålla budgeten bland annat på grund av för lite personal.
Bild: Marica Hildén / Yle

Brist på personal är också förklaringen till att man inom hälsovårdstjänsterna ser ut att ha kvar över 100 000 euro på kontot vid årets slut.

Däremot finns det en hel del verksamhet där man gör rejäla överskridningar.

Barn- och familjetjänsterna går över budgeten med över 200 000 euro. Det beror framförallt på ett ökat tryck på barnskyddet då möjligheterna till att placera barn dygnet runt inom psykiatrin har minskat.

Ett olyckligt barn ihopkrupet bredvid en teckning.
Bildtext Inom barnskyddet har det skett överskridningar.
Bild: Mostphotos

Inom handikappservicen överskrids budgeten både extern och internt med drygt 600 000 euro.

Men det stora problemet är den specialiserade sjukvården som blir nästan tre miljoner euro dyrare än beräknat.

En operation vid ett sjukhus
Bildtext Vården på sjukhus blir dyr.
Bild: Jani Aarnio /Yle

Staden hade sänkt budgetanslaget för den specialiserade sjukvården i sitt sparprogram i enlighet med handlingsplanen för Raseborgs sjukhus. Men användningen av sjukhusets tjänster har istället ökat.

Dessutom finns det en del andra orsaker såsom dyra sjukdomsfall som leder till överskridningar.

Diskussion om artikeln