Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bara tio procent av finländarna använder kontanter – Finlands Bank: Kontant betalning är i själva verket mycket värdefullt

Från 2018
Uppdaterad 30.10.2018 14:43.
Sedlar i bakfickan.
Bildtext Bra med sedlar i bakfickan.
Bild: Mostphotos

Snabba och behändiga betalningsmedel ersätter sedlar och mynt, men i nödlägen har kontanter ändå stor betydelse.

Konkreta kontanter används numera bara av ungefär tio procent av finländarna.

För tio år sedan hade en tredjedel av finländarna alltid sedlar och mynt på sig.

Finlands Bank rapporterar att kontanternas popularitet har minskat under hela 2000-talet - i samma takt som de elektroniska betalningssystemen har utvecklats.

Nu håller läget på att stabiliseras, och någon ännu större minskning väntas inte.

Lättare att gestalta egna inköp med hjälp av sedlar och mynt

Det är främst äldre människor som använder kontanter.

En annan grupp som gillar kontanter är de som är noggranna med sin vardagsekonomi. Det handlar om människor som anser att de kan gestalta sina egna inköp bättre med hjälp av sedlar och mynt.

Det finns också regionala skillnader.

På vissa håll accepteras inte kontanter längre

Inom den offentliga ekonomin finns det sektorer där kontanter inte längre tas emot.

I huvudstadsregionen finns det till exempel avfallsstationer och bibliotek där man inte kan betala med kontanter.

Lagen förpliktigar inte butiker att ta emot kontant betalning - men om en kund inte har andra betalningsmöjligheter så måste kunden få betala sin skuld med kontanter.

- Det är viktigt att den som erbjuder service godkänner de betalningsmedel som är i allmänt bruk. Det handlar om medborgarnas välmåga och en grundläggande servicefunktion, säger Päivi Heikkinen, avdelningschef vid Finlands Bank, i en intervju för Yles (Ykkösaamu).

Kontanter har många goda sidor

Enligt Finlands Bank finns det fortfarande många goda sidor med kontanter.

Heikkinen anser att kontanter fungerar som draghjälp för de elektroniska betalningssätten och håller det elektroniska betalningsutbudet i någon form av jämvikt.

- Om villkoren för elektroniska betalningar skulle ändras så att det blir allt för besvärligt för användarna så finns det alltid en möjlighet att återgå till kontanter, konstaterar hon.

Kontanter fungerar också alltid som en nödlösning då det uppstår störningar.

Enligt Heikkinen skulle vardagen snabbt bli besvärlig om det inte fanns kontanter som betalningsmedel för säkerhets skull.

Inga elektroniska system är helt vattentäta

Trots att man effektivt försöker förhindra cyberattacker är inget system helt vattentätt.

Päivi Heikkinen påpekar att de störningar som elektroniska tjänster drabbas av snabbt kan leda till omfattande problem för väldigt många människor.

- Möjligheten att använda kontanta medel är i själva verket något ytterst värdefullt.

(Texten utgår från Yle Uutisets artikelKäteisen rahan käyttö hiipumassa – Suomen Pankki: Käteinen nousee arvoonsa häiriötilanteissa)

Diskussion om artikeln