Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nya lösningar gör det lättare för östnyländska husbolag att investera i laddningsstolpar för elbilar

Från 2018
Hybridbil laddar elektricitet
Bildtext Många önskar att de kunde ladda elbilen på egen gård.
Bild: Yle / Leo Gammals

Antalet el- och hybridbilar ökar i rask takt, också i Östnyland. Samtidigt ökar efterfrågan på laddningsstationer på den egna gården. Vad kan husbolagen erbjuda invånare som till exempel bor i höghus?

Flera östnyländska husbolag har redan i ett par års tid visat intresse för att få laddningsstationer för elbilar till de egna fastigheterna.

Men intresset har strandat på rädslan för stora kostnader i samband med investeringar i laddningsinfrastrukturen.

Det betyder allt från att gräva upp parkeringsplatser för att dra kablar till att installera laddningsstationer och bära ekonomiskt ansvar för förbrukningen.

Elbilar vid laddstation.
Bildtext Vissa laddningsstationer är stora och kräver mera arbete för att installeras.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Beroende på lösning kan en investering i till exempel separata laddningsstationer uppgå till mellan 1500 till 3000 euro per parkeringsruta beroende på om de ska stå utomhus eller i en parkeringsgrotta.

Elbilen kräver egen stolpe

Det är inte hybridbilen som är problemet. Den kan kopplas till den vanliga värmestolpen som ger ut åtta till tio ampere.

- Diskussionen förs om elbilarna. De kräver så pass mycket el för att laddas att man funderar om kablarna, husbolagets proppar och huvudcentraler räcker till, säger Johan Nyholm, chef för OP-disponentcentral och ordförande för Borgånejdens disponentförening.

Disponent Johan Nyholm från Borgå.
Bildtext Disponentföreningens ordförande Johan Nyholm
Bild: Yle / Leo Gammals

En elbil som drivs med ström från batterier kräver en laddningskapacitet på minst 16 ampere eller 3,6 kilowatt.

Om man kopplar elbilen i den vanliga värmestolpen tar det cirka tio timmar för batteriet att laddas. Det sliter dessutom på batteriet och rekommenderas bara tillfälligt.

Svårt att uppnå samförstånd om kostnaderna

I ett bostadshus där alla äger sin egen lägenhet men där någon föredrar att åka kollektivt medan en annan kör bil kan det vara svårt att nå samförstånd.

- När grundprincipen i lagen för bostadsaktiebolagen är att alla aktionärer ska behandlas lika så går det fel om någon eller några skaffar en elbil och alla ska vara med och investera i den teknik som krävs. Det har varit grundproblemet, säger Nyholm.

Grafiikka: Kerrostalon pihalla pysäköintipaikkoja, joissa on sähköautojen latauspisteitä. Taustalla äänestäviä osakkeenomistajia. Pihalla autoja.
Bildtext Ibland är det svårt att hitta en gemensam linje när det gäller parkeringsfrågor.
Bild: Yle / Laura Rahinantti

- Det har säkert varit klart för de allra flesta att den som har en elbil och laddar den från husbolagets el måste ersätta elen. Där är man ganska överens, men de stora frågorna har varit om det kräver investeringar och vem som ska stå för dom.

Problem om någon smiter från notan

Ett annat problem som diskuterats ivrigt på bolagsstämmorna är hur förbrukningen ska faktureras.

- Elförbrukningen är trots allt relativt hög och det betyder att man skulle vara tvungen att få pengen av aktionären samtidigt som man förbrukar elen. Om man debiterar månatligen i efterhand så blir det lätt stora summor och om någon lämnar obetalt blir det husbolagets kostnad eftersom det här inte är vederlag. Husbolagen har inte samma möjligheter att agera som om man lämnar vederlag obetalda, säger Nyholm.

Ny modell belastar inte husbolagen

Disponentföreningens ordförande ser ändå ljust på framtiden. Tekniken går hela tiden framåt och tack vare nya elsnåla laddningsstolpar stiger inte förbrukningen längre så högt.

Trafikmärke vid parkeringsplats för laddningsstation.
Bild: Yle / Leo Gammals

Nyholm pratar om en modell som har funnits i ungefär ett år och som nu testas i ett litet antal husbolag i Borgå. Modellen är också aktuell i nybyggda områden i till exempel Nickby och Söderkulla i Sibbo.

- Den som har en elbil eller hybridbil får en stolpe som ser lite annorlunda ut än en traditionell värmestolpe. Stolpen diskuterar trådlöst med en central som registrerar hur mycket el som laddas.
Den här lösningen kräver inga kablar, det vill säga bolaget behöver inte gräva upp hela gården för att installera infrastruktur, säger Nyholm.

Stort byggnadsområde med färgfulla fasader.
Bildtext Laddningsstationer för elbilar ingår nu i planeringen av nya bostadsområden.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Disponentföreningen stöder dessutom en modell där det ekonomiska ansvaret för distribution och förbrukning ligger på det enskilda hushållet, inte på husbolaget.

- Ett företag gör upp kontrakt med dem som har elbil och hämtar en central till husbolaget som sköter all distribution utan att husbolaget behöver investera. Företaget debiterar sen kunderna som gjort upp kontrakt och ersätter husbolaget den el per kilowatt som är förbrukad. Då är det inte längre något problem från husbolagets sida.

Långsam laddning över natten

När Nyholm pratar om stolpar för regionens husbolag handlar det om en laddningskapacitet på 3,7 kW per timme.

Då laddas bilen långsamt i flera timmar. Tanken är att invånaren laddar bilen under natten så att den är klar att köra följande morgon.

Laddningsstolpe för elbilar
Bildtext Priset för el till bilen är cirka 15 cent per kW i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Om elbilen förbrukar till exempel 20 kilowatt per 100 kilometer blir kostnaden cirka tre euro per 100 kilometer.

Enligt den modell disponentföreningen förespråkar skulle en månadsavgift röra sig kring 95 euro om bilen körs 100 kilometer per dygn.

Investera förnuftigt

Om invånarna i ett bostadshus plötsligt får för sig att husbolaget ska investera i nya laddningsstolpar för elbilar kan man till exempel söka stöd från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

Privat laddningsstation för hybridbil i parkeringshus.
Bildtext Laddningsstation i en parkeringshall
Bild: Yle / Victoria Wirén

Johan Nyholm är däremot skeptisk till centralens stöd för så kallad laddningsinfrastruktur.

- ARA har meddelat att de stöder det till en viss del men jag skulle nog inte räkna särskilt mycket med det. Jag misstänker att de pengar som finns reserverade kommer att ta slut i något skede före man har hela ansökningsprocessen klar. Jag skulle söka sådana lösningar där husbolagen inte själva behöver investera mer än högst i en elcentral och sen låta en utomstående aktör sköta resten.

Instruktioner för hur man laddar en eldriven bil.
Bildtext Stolparna har instruktioner för hur man laddar elbilen.
Bild: Yle / Leo Gammals

Hur ser disponentföreningen på den närmaste framtiden?

- Det är svårt att säga. Jag tycker att elbilarna har ökat långsammare än man trodde från början. En del säger att det beror på att de inte lämpar sig särskilt bra i våra vinterförhållanden. Jag vågar inte ta ställning till det, men vi hade väntat oss en hårdare boom redan i det här skedet än vad det nu är. Elbilarna är fortfarande en marginell andel, säger Nyholm.

31.10.2018: På övning med Lady Shave och nya lösningar för elbilsentusiaster i Östnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln