Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Ny forskning undersöker hur föräldrars skärmberoende påverkar barn: "Resultatet av experimentet ser vi först i nästa generation"

Från 2018
Uppdaterad 18.11.2018 18:32.
Man och barn med en surfplatta
Bildtext Skärmar har varit en del av vår vardag så kort tid - så frågan är vilka slutsatser vi kan dra av forskningen?
Bild: Mostphotos

De digitala skärmarna har blivit en allt större del av vår vardag och det har forskats en hel del om hur smarttelefoner påverkar vår sömn, vår stressnivå och om hur barn påverkas av datorer och skärmar.

Det som däremot är relativt nytt forskningsområde är hur föräldrarnas skärmtid påverkar barnen.

Flera internationella studier visar att föräldrarnas fokus på telefonen gör dem mindre uppmärksamma på sina barn och det påverkar bland annat barns språkliga utveckling, empatiförmåga och förmåga att knyta an till sina föräldrar.

Hittills bara internationell forskning

I en amerikansk studie så undersökte man barn mellan sju och 24 månader och hur de reagerade då deras mammor använde mobilen. Barnen blev oroliga och var mindre benägna att undersöka sin omgivning när mamman använde telefonen, eftersom barnet var fokuserat på att få mammans uppmärksamhet.

I en studie gjord vid University of California så kom forskare fram till att föräldrars ständiga oförutsägbara kollande på telefonen kan påverka utvecklingen av hjärnan på spädbarn. Spädbarn är känsliga för intryck och hjärnans utveckling kräver förutsägbara och kontinuerliga mönster i omgivningen.

bild på en mamma med ett barn
Bildtext Barn behöver ett ansikte att spegla sig i för att utvecklas emotionellt
Bild: Sandra Crawford/Yle

I en annan internationell undersökning med lite större barn (8-13 år) uppger barn att de tävlade med smarttelefonen om föräldrarnas uppmärksamhet. En tredjedel av barnen i undersökningen kände sig oviktiga då föräldrarna tittade på telefonen.

Barn utvecklas snabbt de två första åren

Den här forskningen kommer inte som någon överraskning för Kaj Björkqvist, som är professor i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa.

- Det förvånar mig inte alls. Det som barn förlorar är uppmärksamhet och interaktion med sina föräldrar, säger Kaj Björkqvist.

Barnets utveckling är snabbast de första åren och därför är det viktigt att föräldrarna är närvarande särskilt under de två första åren av ett barns liv. Då läggs grunden för hur barnet är och kommunicerar med andra människor för resten av livet.

Kaj Björkqvist är professor i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi
Bildtext Kaj Björkqvist är professor i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi
Bild: YLE/ Maria Helsing

- Föräldrarnas betydelse är oerhört stor och barnet behöver ett ansikte att reagera mot och höra röster som det kan svara mot. Om föräldern enbart sitter tyst och fokuserar på annat är det klart att barnet förlorar i emotionell och verbal utveckling, säger Kaj Björkqvist.

Ny finländsk forskning om smarttelefonernas påverkan

Vid Turun yliopistos avdelning för hjärnforskning Finn Brain är ett team bestående av hjärnforskare och barnpsykologer fullt upptagna med att forska kring hur föräldrars beroende av smarttelefoner och skärmar påverkar barnens utveckling.

De familjer som deltar i undersökningen är en del av en mer omfattande studie där man följer barn från födseln till vuxenlivet. 800 familjer deltar och de äldsta barnen är i det här skedet fem år gamla.

- Förutom barnets utveckling fäster man också fokus på föräldraskapet - hur ett skärmberoende påverkar föräldrarnas välmående och den egna uppfattningen om föräldraskapet, berättar Marjukka Pajulo som är docent och specialläkare inom barnpsykiatri.

Marjukka Pajulo är specialläkare inom barnpsykiatri och forskar om hur föräldrars skärmberoende påverkar barn.
Bildtext Marjukka Pajulo är intresserad av hur barn påverkas av föräldrars skärmtittande
Bild: Marjukka Pajulo

Med hjälp av frågeformulär, videoupptagningar och teknik som mäter telefon- och nätanvändningen ska man försöka fastställa hur det påverkar föräldrarnas minne, förmåga att koncentrera sig och problemlösningsförmågan i vardagen.

Ur barnets synvinkel fokuserar man på om föräldern fungerar förutsägbart - vilket är ett centralt element då det gäller småbarns hjärnutveckling. Man undersöker också om barnet påverkas känslomässigt på förälderns nätanvändning och hur samspelet mellan föräldern och barnet påverkas om föräldern är mycket på nätet.

Känsligt forskningsområde

Att diskutera föräldrars skärmberoende och hur det påverkar barnen är ett ganska känsligt område. Det är förenat med mycket skuldkänslor och därför har forskningen om skärmbeteende hittills fokuserat på andra saker, som till exempel kopplingen mellan vuxnas nätanvändning och depression och hur barns egen skärmtid ser ut, tror Marjukka Pajulo.

- Tvärtom så borde man ju verkligen ta fram fakta på detta område så att föräldrar får en chans att påverka sitt beteende, säger Marjukka Pajulo.

Hittills har man mest haft en känsla av hur det ligger till men ingen konkret fakta - åtminstone inte på finländskt håll.

Flicka använder smarttelefon och dator.
Bildtext Det är känsligt att undersöka hur föräldrarnas beteende påverkar barnen.
Bild: Stocksnap.io/ Wilfred Iven

Resultatet från undersökningen kommer inom ett eller två år. Marjukka Pajulo hoppas att man på basen av forskningsresultatet också kunde utarbeta konkreta redskap för hur föräldrar kunde hantera sitt beroende av smarttelefoner och skärmar.

Överdriver vi riskerna med ny teknik?

Frågan är hur långtgående slutsatser man kan dra utgående från de resultat man får i olika undersökningar? Smarttelefonerna har ju ändå bara funnits i vår vardag i drygt tio år och vi har helt enkelt inte tillräckligt med information om vilka konsekvenserna är på lång sikt.

- Vi är alltid rädda då det kommer nya saker så jag vet inte om vi behöver måla upp några starka skrämselbilder, säger Kaj Björkqvist.

En hand håller i en vit telefonlur.
Bildtext Vi är ofta rädda för nya element i vardagen som inte fanns i vår egen barndom.
Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen

Kaj Björkqvist menar att samhället ändrat så mycket att vi nu lever i en tid som är ett enda stort socialt experiment.

- Resultatet av experimentet ser vi först i nästa generation.

Facebook kan vänta - det kan inte mitt barn!

Kaj Björkqvist rekommenderar att vuxna skulle tänka över sitt beroendeskap till telefonen oberoende av om man har barn eller inte och fundera över om det är nödvändigt att vara uppkopplad hela tiden.

Två pojkar tittar på en mobiltelefon
Bildtext Barns skärmtid är mera undersökt än hur barn påverkas av vuxnas skärmtid
Bild: Yle/Mika Kanerva

- Särskilt om man har små barn så är det desto viktigare att komma ihåg att umgås med sitt barn, medan Facebook och Instagram bra kan vänta.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln