Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vem ska skydda barn och cancersjuka mot alternativa vårdmetoder? Om politisk vilja hade funnits skulle lagstiftningen ha varit i skick nu

Från 2018
Uppdaterad 01.11.2018 12:34.
Person behandlas med zonterapi i tårna.
Bild: YLE

Ett hål i huden som borrat sig ända ner i skelettet. Där var näsan borde sitta finns bara ben. Bilderna av hudskador som krämen black salve orsakat är omskakande, skriver Yle i sin analys.

Trots det används black salve, som innehåller giftig blodrot, mot cancer fortfarande, både hos oss och på andra håll i världen.

Yles Spotlight- och MOT-program berättade nyligen om en företagare i Närpes som sade sig ha tillfrisknat från hudcancer tack vare black salve och även behandlat en annan persons hudcancer med salvan. Företagaren är zonterapeut till utbildningen.

Dylika vårdmetoder skulle vara olagliga om Finland hade en så kallad kvacksalverilag.

Cancer kunde behandlas endast av professionella inom hälsovården, inte exempelvis av en zonterapeut om hen inte samarbetade med en läkare.

Men det finns ingen lag. Lobbningen mot en sådan har fortgått i över tio års tid.

Sommaren 2008 var kulen med endast några hetare dagar. Dåvarande omsorgsminister Paula Risikko (Saml.) bildade en arbetsgrupp för att utreda hur alternativa vårdmetoder påverkar patientsäkerheten.

Arbetsgruppen föreslog att barn, cancersjuka och mentalvårdspatienter skulle skyddas i första hand. Behandlingarna skulle inte förbjudas, men lagen gällande professionella inom vården skulle ändras.

Enligt förslaget skulle dessa sårbara grupper få vårdas endast av personer med sådan hälsovårdsutbildning som Valvira övervakar eller så måste vården övervakas av läkare.

Senare skulle det stiftas en lag om alternativa vårdmetoder i vilken det skulle definieras vilka som hör dit och hur de får marknadsföras.

Kvacksalverilagen i Sverige, som varit i kraft sedan 1960-talet, är strängare än den som föreslagits för Finland. I grannlandet får exempelvis cancerpatienter och barn under 8 år vårdas endast av vårdproffs.

Om det hade funnits politisk vilka hade vi fått in ändringarna gällande professionella inom hälsovården på några månader

Anonym ämbetsman

Vi har inte fått till stånd någon lag efter Risikkos period heller. Omsorgsminister Maria Guzenina (SDP), Susanna Huovinen (SDP), Juha Rehula (C) ja Annika Saarikko (C) har cirklat runt frågan som katten kring het gröt.

– Om det hade funnits politisk vilka hade vi fått in ändringarna gällande professionella inom hälsovården på några månader, bekräftar en anonym ämbetsman till Yle.

I medlet av oktober 2018 lovade nuvarande familje- och omsorgsminister Annika Saarikko att man ska ta itu med skadorna som uppkommer av alternativa vårdmetoder. Men inte nu, utan under följande regeringsperiod.

Löftet saknar i praktiken täckning. Minister Saarikkos mandatperiod upphör vid följande val. Följande regering har inte bildats och dess regeringsprogram är inte skrivet.

Också riksdagsledamoten och specialläkaren i cancersjukdomar Sari Raassina (Saml) har tagit initiativ till en förändring av lagen om professionella inom vården. Initiativet kommer sannolikt inte att hinna komma upp till behandling under pågående regeringsperiod.

Tidigare inrikesministern, riksdagsledamoten och allmänläkaren Päivi Räsänen (KD) har följt med lagens faser under alla dessa år. Enligt henne beror den långsamma takten på det hårda motståndet som verkar organiserat.

– Bland annat Centralförbundet för naturmedicin som representerar företagare och terapeuter inom naturmedicinbranschen har lobbat i riksdagen, säger Räsänen.

Kollegan Raassina bekräftar lobbningsverksamheten. Hon har kontaktats av företagare som är oroliga för sin näring.

– De ställer frågor om varför deras business inte värdesätts utan man försöker begränsa den, säger Raassina.

Globalt sett är naturmediciner och kosttillskott hundramiljardersbusiness - i Finland talar vi om hundratals miljoner - uppger forskningsinstitutet Euromonitor.

Handeln och terapeuterna är i samma båt. Ingendera vill ha en lag som utesluter en del av kundunderlaget.

Förbundet för Finlands naturpreparatsförsäljare (Suomen Terveystuotekauppiaiden liitto) påpekar att handeln redan som det är övervakas genom ett 30-tal bestämmelser.

– Vi har samma kunder. Efter behandlingarna köper de sådana preparat som terapeuterna rekommenderar. Om man börjar begränsa terapeuternas verksamhet påverkar det oss också, säger förbundets verksamhetsledare Mika Rönkkö.

Största delen av terapeuterna gör ett gott jobb. Varför måste vi klamra oss fast vid någon svart salva med stora bokstäver som om hela fältet är ruttet?

Läkaren och homeopaten Merja Riska

Centralförbundet för naturmedicin, som representerar naturterapeuter, har enligt ordförande Merja Riska skött lobbandet dåligt. Hon skyller på medierna och beslutsfattarna för att svartstämpla branschen.

– Största delen av terapeuterna gör ett gott jobb. Varför måste vi klamra oss fast vid någon svart salva med stora bokstäver som om hela fältet är ruttet?

Merja Riska är läkare till utbildningen och även medlem av Läkarförbundet. Inom sitt eget skrå är hon oliktänkare eftersom hon också är homeopat.

Riska vårdar bland annat barn som lider av upprepade öroninfektioner och cancerpatienter vars friska kroppsdelar de homeopatiska preparaten stärker.

En amerikansk undersökning från i år visar dock att dödligheten bland personer, som använder sig av alternativa vårdmetoder efter diagnosen, är högre än bland dem som använder sig av konventionella vårdmetoder.

Personer som föredrar alternativa behandlingsformer tackar också oftare nej till exempelvis strålbehandling.

Inte köper ju någon en tv som saknar bild. Varför finns det inget konsumentskydd inom hälsovården?

Pofessor Juhani Knuuti

Men varför bibehåller alternativa vårdformer sin popularitet trots att kunskapen ökar?

Professor Juhani Knuuti, som specialiserat sig på att konfrontera alternativa behandlingsformer, säger att det är solklart att Finland behöver en kvacksalverilag i stil med Sveriges.

– Inte köper ju någon en tv som saknar bild. Varför finns det inget konsumentskydd inom hälsovården? Det är inte etiskt rätt att man låter dem som säljer alternativa behandlingsmetoder ljuga, säger Knuuti.

Texten är en översättning av Yles artikel Analyysi: Kuka suojelisi lapset ja syöpäsairaat uskomushoidoilta? Niitä koskeva laki olisi jo voimassa – jos poliittista tahtoa olisi ollut av Satu Miettinen.