Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

JK klandrar NTM-centralen – skarvärenden behandlades för långsamt

Från 2018
Uppdaterad 31.10.2018 17:44.
Skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Bildtext karv i sitt bo, Vasa skärgård.
Bild: YLE/Joakim Lax

Det har i flera fall räckt för länge då Egentliga Finlands NTM-central behandlat österbottniska ansökningar om undantagstillstånd för skarvåtgärder. Det slår biträdande justitiekanslers ställföreträdare fast i ett beslut på onsdagen.

I ett klagomål från fem österbottniska fiskeorganisationer riktades det kritik mot de långa behandlingstiderna vid NTM-centralen. Behandlingstiden i de fem aktuella fallen var mellan 13 och 17 månader.

I sitt avgörande fäster justitiekanslerämbetet nu NTM-centralens uppmärksamhet på skyldigheten att behandla ärenden utan ogrundat dröjsmål.

Inga enkla fall

Vid justitiekanslerämbetet har man noggrant synat behandlingsprocessen i de fem fallen och konstaterar att ärendena inte hade varit enkla för NTM-centralen att avgöra.

NTM-centralen får förståelse för att behandlingstiderna i de fem fallen förlängts eftersom myndigheten har behövt begära att ansökan kompletteras eller så har en extra redogörelse behövts. I samtliga fem fall har NTM-centralen även begärt in expertutlåtanden från Naturresursinstitutet.

Därmed har NTM-centralen uppfyllt sitt uppdrag till den delen att ärendena utretts tillräckligt och på behörigt sätt, konstaterar JK.

skarv, örn
Bild: Yle/Andy Ödman

Resursbrist får inte äventyra behandlingen

Samtidigt konstater JK-ämbetet ändå att myndigheterna ska organisera sin verksamhet så att den enskildes rättigheter inte äventyras när ärenden hopar sig.

Resursbrist kan alltså inte accepteras som motivering till dröjsmål i behandlingen.

Därmed slår biträdande justitiekanslers ställföreträdare fast att de fem aktuella ärendena inte har behandlats utan ogrundat dröjsmål.

Vid Egentliga Finlands NTM-central är det i huvudsak en enda tjänsteman som jobbat med skarvärendena, vilket enligt justitiekanslerämbetet dels förklarar de långa behandlingstiderna. Ofta har även översättningsarbetet mellan finska och svenska krävt lång tid.

Justitiekanslerämbetet uppger därför att man sänt sitt avgörande även till Arbets- och näringsministeriet, eftersom NTM-centralernas omkostnader i statsbudgeten ligger under det ministeriet.

Hoppas på ändring

Markus Norrback, som representerar Närpes i den regionala skarvarbetsgruppen, anser att det är helt klart att det finns något fel i systemet då det tagit så länge att behandla ansökningarna.

- Det har vi nu fått svart på vitt på att justitiekanslern har ansett att behandlingstiderna har dragit ut och de har blivit allt för långa. Det har i sin tur äventyrat den sökandes rättigheter.

Markus Norrback.
Bildtext Markus Norrback.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Tror du behandlingstiderna blir kortare i framtiden?

- Det ska vi hoppas i alla fall. I själva beslutet står det att överdirektören för NTM-centralen ansvarar för att resursfördelningen ska vara på en tillräcklig nivå.

- Nu är det så att nämnda överdirektör är ordförande i den nya nationella skarvarbetsgruppen, så vi ska hoppas att det faktiskt ska bli en diskussion kring de här frågorna.

Uppdaterad 31.10 kl.17.40 med Markus Norrbacks kommentarer.

Diskussion om artikeln