Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu övas sjöslag och kustkrig i den finländska skärgården - militärövning samlar sjöstridskrafter från 13 länder

Från 2018
Finland leder den marina övningen Northern Coasts 18 - Spela upp på Arenan

Northern Coasts 18 är årets höjdpunkt för den finska marinen. Över 4000 personer från 13 länder deltar i den internationella övningen där Finland står värd.

Här hittar du basfakta om Northern Coasts 18

Tretton uniformklädda män i grönt och ljusbrunt går förbi. Kulörerna och kamouflagemönstren på rockarna skiljer sig en aning från varandra, vilket vittnar om att de inte hör till samma försvarsmakt.

Det är militärattachéer från lika många länder som anländer med buss till Syndalen i Hangö, och hälsas välkomna till Nylands Brigads övningsområde. Det duggregnar men är ovanligt varmt för årstiden, över 10 grader.

Man vill ju visa vad man kan åt resten av världen

― Elev Guttesen

Ute på det gråa havet längs Finlands kust ligger 45 militärfartyg. I hamnen vid övningsområdet guppar några transportbåtar av modell Jehu, Jurmo och Uisko vid sina förtöjningslinor. Kommandorop på tyska och finska ljuder vid stranden. En radarmast roterar. Northern Coasts 18 är i full gång.

Tyska marinsoldater i Syndalen under Northern Coasts 18.
Bildtext Asento! Tyska marinsoldater får dagens order innan de kliver ner i båtarna.

Tysklands mjuka sandstränder byts mot hala finländska klippor

Vid hamnen står en grupp tyska marinsoldater i terränguniform. De är grönmålade i ansiktet och hjälmarna är prydda med plymer av brunt kamouflagetyg.

Gruppchefen ger order, soldaterna drar hjälmarna över huvudet och kliver ner i Nylands Brigads transportbåtar.

Översergeant Martin och marinsoldat Jared vid den tyska marinen tycker att Northern Coasts 18 är givande.

- Terrängen vid den finska kusten skiljer sig radikalt från den tyska. Här finns mycket hala klippor, vi har bara stränder. Vi har mycket att lära oss. Om vi bemästrar den här utmanande terrängen så inhämtar vi kunskaper som vi kan ha nytta av också hemma i Tyskland, säger Jared.

Översergeant Martin och soldat Jared berättar om sina upplevelser under Northern Coasts 18 - Spela upp på Arenan

Översergeant Martin och marinsoldat Jared säger att man som vanlig soldat inte märker så mycket av den internationella närvaron under Northern Coasts - I grunden är träningen samma slags soldatträning som de är vara med hemma i Tyskland.

- Men det är alltid intressant att arbeta tillsammans med andra länder, och lära sig nya saker. Den finska marinen har lärt oss mycket om förhållandena, och vi har också kunnat lära dem en del saker, säger Martin.

Militärattachéer från 13 länder anländer till Syndalen under övningen Northern Coasts 18.
Bildtext Militärattachéer från de 13 länder som deltar i Northern Coasts 18 anländer till Syndalen.
Bild: Yle / Sebastian Dahlström

Finska marinens viktigaste övning i år

Northern Coasts är egentligen den tyska marinens koncept, men värdskapet roterar. Övningen har ordnats varje år sedan 2007. Finland har deltagit alla år, och lett övningen två gånger tidigare; 2010 och 2014.

Northern Coasts målsättning är att öva gemensamma marina och internationella operationer, både till havs och längs med kusterna.

- Grundscenariot är att vi skyddar sjötransporter och ser till att logistiken fungerar, förklarar kommendör Matti Linteri vid Nylands brigad.

Vi står vid kajen och blickar ut mot havet, där de tyska soldaterna försvinner mot horisonten.

4000 personer deltar i Northern Coasts 18. Deltagarna kommer förutom från Tyskland och Finland från Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Kanada, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och USA.

Att såväl länder som hör till Nato och länder som står utanför militäralliansen deltar spelar enligt kommendör Lintilä ingen större roll. Fokus ligger på samarbete.

Som värd står Finland i år för ungefär hälften av personalstyrkan, 2000 personer. Northerns Coasts är den finländska marinens viktigaste övning i år.

HMS Carlskrona i Aura å i Åbo
Bildtext Det svenska fartyget HMS Carlskrona låg förtöjt vid Aura å i Åbo under övningens inledningsskede. HMS Carlskrona deltog även i Northern Coasts 2014 och den gången ingick bland annat prins Carl Philip i fartygsstaben.
Bild: Yle / Peter Karlberg

"Den allmänna värnplikten är ett vinnande koncept"

Kommendör Matti Linteri framhåller att Northerns Coasts är en chans för Finland att visa upp sitt kunnande internationellt, och dessutom dra en lans för den allmänna värnplikten.

- Vi får en chans att testa vår förmåga och jämföra oss med andra länder.

Kommendör Linteri är glad över att den finländska marinen håller hög internationell klass.

- Vi kan dra slutsatsen att den allmänna värnplikten fungerar, vi har fina beväringar i det finländska systemet och vi kan vara stolta över deras kunskaper, konstaterar kommendör Linteri.

Elev Guttesen och kommendör Matti Linteri utvärderar Northern Coast 18 - Spela upp på Arenan

För elev Guttesen vid underofficersskolan har Northern Coasts främst handlat om att få omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.

- Det har varit intressant. Vi har fått implementera allt som vi hittills lärt oss i klassrummet i riktiga förhållanden. Även om man som vanlig soldat inte har så mycket kontakt med de internationella deltagarna så finns det en känsla i bakhuvudet om att det här är mera "på riktigt", säger Guttesen.

- Man vill ju visa vad man kan åt resten av världen.

Tyska marinsoldater i Syndalen under Northern Coasts 18.
Bildtext Kamouflagefrisyrer! Tyska soldater sitter bänkade i båtarna, redo att ge sig ut på övningsuppdrag i den västnyländska skärgården.
Bild: Yle / Sebastian Dahlström

Diskussion om artikeln