Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Blygsamma rehabiliteringsunderstöd till krigsveteraner i Östnyland: "Behoven uppskattas årligen"

Från 2018
Björkbacka i Jakobstad.
Bildtext Kommunerna uppskattar behovet av rehabiliteringsunderstöd årligen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kommunerna i Östnyland använder sparsamt av statliga understödspengar för rehabiliteringen av krigsveteraner. Lovisa använder den största summan per krigsveteran och Borgnäs den minsta.

Det framkommer av en undersökning som tidningen Krigsveteranen har låtit göra.

Av undersökningen framgår att medeltalet är 2 187 euro per veteran. Ingen av de östnyländska kommunerna når upp till den summan.

Närmast medeltalet kommer Lovisa med 1 646 euro per krigsveteran. Sibbo använder 1 499 euro per krigsveteran.

Blygsamma understöd i Pyttis och Borgnäs

Av det statliga bidraget använder Pyttis i Kymmenedalen ungefär hälften mindre än grannstaden Lovisa eller 798 euro per krigsveteran.

Mycket bättre är det inte i Borgnäs, där summan är 870 euro.

Borgå, som är regionens största kommun, använder bara 1 289 euro per krigsveteran, med andra ord näst minst av de östnyländska kommunerna.

- Det är svårt att ta ställning till statistiken eftersom skillnaden mellan de kommuner som använder mest i jämförelse med de kommuner som använder minst är så stor, vilket förstås påverkar medelvärdet, säger servicechef Leila Eklöv vid Borgå stad.

Behovsprövning ett år innan pengarna betalas ut

På vilket sätt beräknar ni behoven?

- Vi gör en uppskattning av behoven och det anslag vi får baserar sig på den. Uppskattningen görs ungefär ett år i förväg, vilket också innebär att det hinner ske förändringar på individnivå under årets lopp, säger Eklöv.

Behovsprövningen görs på individnivå och både krigsinvalider och krigsveteraner har rätt till social- och rehabiliteringsservice.

- De statliga anslagen används till olika slag av service. Den kan bestå av till exempel hemvård, städhjälp, rehabilitering, måltidstjänst och övriga stödtjänster, säger Eklöv.

Enligt tidningen Krigsveteranen toppar Kuopio listan med 10 506 euro per krigsveteran.

I Grankulla nådde man upp till 753 euro per veteran.