Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skatteplanering är inte alltid lönsamt - de omstridda försäkringsskalens avkastning är liten

Från 2018
Uppdaterad 01.11.2018 16:18.
Bild på en skattedeklaration och några sedlar.
Bild: Mika Hokkanen / Yle

Alla privata kapitaltillgångar syns inte i de skattelängder som Skatteverket publicerar i dag. Det finns olika sätt att undvika kapitalskatt. Du kan till exempel placera dina pengar i så kallade placeringsskal eller fonder.

Då betalar du skatt först då medlen lyfts, och du kan således flytta beskattningen långt in i framtiden.

Om kapitalet ökat i värde betalar du kapitalskatt på överlåtelsevinsten, det vill säga på värdeökningen. Det kan givetvis också handla om en överlåtelseförlust och då utgår ingen skatt.

Stora summor i försäkringsskal

På Ålandsbanken säger direktören för Private Banking, Niina Laakkonen, att det inte finns någon övre gräns för hur mycket pengar som placeras i försäkringsskal, men av praktiska skäl är det oftast summor som överskrider 300 000 euro.

Placeringsförsäkringar - eller försäkringsskal - kostar nämligen ganska mycket i olika avgifter, och avkastningen är blygsam.

Placeringsrådgivaren Kim Lindström har i inlägg bland annat på Nordnet konstaterat att finländarna tycks betala vad som helst för att slippa betala skatt, till och med mer än själva skatten (blogginlägg på finska).

Sipilä placerar i försäkringsskal

En känd skalplacerare är statsminister Juha Sipilä från Centern. Sipilä hade enligt beskattaren inga kapitalinkomster alls 2017.

Juha Sipilä
Bildtext Juha Sipilä
Bild: Lehtikuva

Det betyder inte att Sipilä inte har placeringar men kapitalet är placerat utom synhåll för beskattaren.

Juha Sipilä beslöt år 2013 att avstå från sina direkta aktieplaceringar och övergå till försäkringsskal - en åtgärd som rönt en del kritik.

För ett år sedan skrev Kauppalehti att Sipiläs avkastning låg kring två procent år 2017, samtidigt som Helsingfors Fondbörs gav en 12 procents avkastning, före skatt.

Fonder för mindre summor

Niina Laakkonen säger att fonder är ett populärt alternativ för mindre summor.

Där är diversifieringen (= riskspridningen) större, men samma principer gäller som för försäkringsskal: Du betalar ingen kapitalskatt innan fonden avyttras, och då betalas skatt på den eventuella värdestegringen.

Hon beskriver det så här: Du placerar 100 euro i en fond. Två år senare är dess värde 200 euro och du säljer den. Dess värde har alltså ökat med 100 procent, och du betalar 30 procent kapitalskatt på överlåtelsevinsten som har uppstått, alltså 30 euro.

50-eurosedlar.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Förslag: Aktiesparkonto för småsparare

När regeringen Sipilä i höstas lade fram sitt budgetförslag för år 2019innehöll det som väntat ett aktiesparkonto för småsparare. På kontot kan en småsparare deponera pengar som sedan placeras i börslistade bolag i Finland.

Kapitalskatt betalas först då kunden vill lyfta avkastningen eller en del av den. Som beskattningsbar kapitalinkomst avses avkastningens relativa andel av de medel som finns på aktiesparkontot.

Dividender och värdestegringar deponeras på aktiesparkontot för att placeras på nytt - inom kontot. Maxgränsen för insättningen är 50 000 euro.

Finland är ett för litet ekonomiskt område

Niina Laakkonen på Ålandsbanken säger att det är synd att aktiesparkontot bara begränsar sig till inhemska aktieaffärer.

- Finland är ett för litet ekonomiskt område för att det skulle vara intressant, konstaterar hon.

Helsingfors fondbörs
Bildtext Helsingfors Fondbörs
Bild: Yle

Hur beskattas placeringar?

• Försäljningsvinster och dividender beskattas som kapitalinkomst.

• Skatteprocenten för kapitalinkomster är 30 procent upp till 30 000 euro och därefter 34 procent. Kostnader och försäljningsförluster får dras av vid beskattningen.

• Med placering avses exempelvis förvärv av och handel med aktier, fondandelar och fastigheter i syfte att uppnå vinst.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Diskussion om artikeln