Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

För få sökande uppfyller kraven – nu räcker det med lägre betyg för att studera vid ÅA:s språkbadsutbildning

Från 2018
Academill, Åbo Akademi i Vasa.
Bildtext Academill, Åbo Akademi i Vasa.
Bild: Yle/Andy Ödman

Språkbadsutbildningarna vid Åbo Akademi i Vasa har haft svårt att fylla alla studieplatser. Duktiga sökande har stupat på betygskraven. Vid ÅA hoppas man att en sänkning av kraven ska ge utbildningen ett lyft.

Det handlar om att fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa sänker språkkraven för finskspråkiga studerande som söker till lärarutbildningarna i språkbad.

Nu räcker studentexamensvitsordet cum laude i lång svenska och magna cum laude i medellång svenska. Tidigare krävdes laudatur respektive eximia.

Åbo Akademi har landets enda språkbadslärarutbildningar på svenska, med 20 platser för småbarnspedagoger och 20 platser för klasslärare.

- Det har varit tufft att fylla alla platser, särskilt inom småbarnspedagogiken, säger fakultetens dekanus Fritjof Sahlström.

Duktiga studerande ska ges en chans

Vid fakulteten har man noggrant gått igenom årets antagningsprocess. Analysen visade att det fanns duktiga sökande som högskolan inte kunde anta till utbildningen eftersom deras betyg i svenska inte räckte till.

- Med det här menar vi studerande som klart visat under gymnasiet och i studentexamen att de är duktiga. Vi vill ju få in så många bra sökande som möjligt, och vet att de kommer att lära sig mera svenska under själva utbildningen, säger Sahlström.

Professor Fritjof Sahlström
Bildtext Fritjof Sahlström.
Bild: Jens Berg

Bland annat från gymnasierna i den egna regionen tror Sahlström att det kunde komma fler sökande framöver.

- Tvåspråkigheten är levande och naturlig i Österbotten, så det finns nog ett intresse för utbildningen.

Ställer högre krav på utbildningen

Språkbadsutbildningarna vid Åbo Akademi vänder sig till två- och flerspråkiga sökande med finskspråkig gymnasiebakgrund. Språkbadsklasslärarna får också behörighet som ämneslärare i svenska i årskurserna 7-9 i grundskolan.

För finskspråkiga ungdomar innebär det här samtidigt en möjlighet att skaffa sig en klasslärarutbildning på närmare håll än Uleåborg, Tammerfors eller Raumo.

Att man sänker betygskraven på de som söker till språkbadsutbildningarna kommer ändå samtidigt att innebära att kraven på själva utbildningen höjs, medger Fritjof Sahlström.

- Det här kommer att kräva mera av oss, utan tvekan. Vi måste hitta fler sätt att agera språkstöd för våra finskspråkiga studerande.

Diskussion om artikeln