Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kankas gård blir center för vetenskap och konst – ska locka internationella innovatörer

Från 2018
Kankas gård i Masku.
Bildtext På Kankas gård ska man i framtiden försöka lösa samhällsproblem och samtidigt njuta av samtidskonst.
Bild: Yle/Niclas Lundqvist

Kankas gård blir ett internationellt innovationscenter samt ett samtidskonstgalleri.

Kankas gård i Masku, som härstammar från medeltiden, byter ägare och blir ett center för vetenskap och konst.

Gården ska rymma ett nytt internationellt forskningslaboratorium och ett konstgalleri med inriktning på nordisk samtidskonst.

Bakom projektet står herrgårdens nya ägare Tractatus Properties Oy samt Åbo universitet, Åbo Akademi och Emmy Network Foundation.

Internationella aktörer med och finansierar

En bred skara av andra inhemska och internationella aktörer och finansiärer, såsom Oxford University är också med som samarbetsparters.

Teamet fokuserar sig på utmanande forskning och på sociala, kognitiva, biologiska och konceptuella nätverk

Förutom forskning ska gården också vara hem för ett nytt konstgalleri med fokus på nordisk samtidskonst.

I ett pressmeddelande skriver de nya ägarna att kombinationen av ett innovationscenter och galleri skapar ett gemensamt kreativt utrymme som sammanför innovativa och kreativa aktörer inom vetenskap och konst.

Lyckliga möten ska ge innovationer

De nya ägarna hoppas också att centret ska bli en plattform för lyckliga sammanträffanden och möten som kombinerar innovation och kreativitet inom många områden.

Centret ska i framtiden erbjuda en plats för konst- och vetenskapskurser, seminarier, konferenser och workshops för studenter, konstnärer, forskare och experter från strategiska samarbetsorganisationer.

Centret ska också organisera utställningar, föreläsningar och presentationer som är öppna för allmänheten.

Lauri Repokari, chef för Emmy Lab, säger att hjärtat för labbet är ett litet men exceptionellt begåvat team.

Samarbete ska ge lösningar på många samhällsproblem

– Teamet fokuserar sig på utmanande forskning och på sociala, kognitiva, biologiska och konceptuella nätverk, säger Repokari.

Enligt Repokari bygger man tillsammans med Åbo universitet och Åbo Akademi breda färdigheter inom IT, dataintegration, analytik och simuleringsfärdigheter, som sedan kan användas för att lösa samhällsproblem.

Den tidigare ägaren till herrgården, Stiftelsen för Åbo Akademi, anser att den nya sammanslutningen av ett forskningslaboratorium och ett konstgalleri blir en produktiv och livskraftig kombination.

Herrgården har ägts av stiftelsen sedan 1992 och genom åren har stiftelsen investerat i renovering av herrgården och dess omgivning.

Under senare år har fokus varit på att hyra lokalerna till olika evenemang.

Den nya enheten förväntas på lång sikt att skapa bred ekonomisk, kulturell och social nytta för trakten.

Herrgården har överförts från Stiftelsen för Åbo Akademi till Tractatus Properties Oy den 1 november 2018.

Diskussion om artikeln