Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Se karta: Här vill Helsingfors placera ut 70 nya fartkameror

Från 2018
Uppdaterad 26.07.2021 14:36.
Övervakningskamera.
Bild: YLE/Annika Holmbom

Antalet fartkameror kan komma att öka drastiskt inom den närmaste framtiden i Helsingfors. Stadsmiljönämnden behandlar nästa vecka ett förslag om 70 nya hastighetsövervakare.

I Helsingfors centrum finns det idag endast fyra stycken hastighetskameror. De är placerade på Backasgatan, Mannerheimvägen, Mechelingatan och Brunnsgatan. De sjuttio nya stolparna skulle alltså vara en märkbar förändring i stadskärnans stadsbild.

- Det handlar om att förbättra trafiksäkerheten. De kameror som nu är i bruk i Helsingfors har märkbart minskat antalet olyckor och fortkörningar, säger trafikingenjör Jussi Yli-Seppälä på Helsingfors stad.

Målet är att installera i snitt 14 nya plåtpoliser per år mellan åren 2020 och 2024. Stolparna föreslås placeras på sådana ställen där olyckor har varit vanliga och där invånarna önskat övervakning.

Också närheten till skolor och mängden trafik på vägarna inverkar.

I olycksstatistiken stiger framför allt korsningen mellan Backasgatan och Sturegatan fram, samt Österleden vid köpcentret Easton. På bägge ställen har över 90 olyckor inträffat inom loppet av tio år.

Flest kameror ska enligt förslaget placeras på Mannerheimvägen, där det i framtiden kan finnas upp till sju övervakningskameror.

Här vill staden ha nya kameror

Datan till kartan finns inte längre och kartan togs därför bort 26.7.2021

Billigt pris lockar städerna

De nuvarande kamerorna har varit dyra och svåra att installera i centrum, eftersom de fungerar med slingor installerade under asfalten.

De nya kamerorna fungerar däremot med en radarteknik som enbart behöver elektricitet för att fungera. De är alltså betydligt billigare för städerna och mer hållbara än föregångarna.

Det är bland annat detta som lockar städerna att köpa kamerastolparna.

Att installera en stolpe skulle kosta Helsingfors ungefär 15 000 euro. Allt som allt skulle prislappen på det föreslagna antalet nya kameror landa på en dryg miljon.

De bötessummor som övervakningskamerorna skapar går till staten och inverkar därmed inte på stadens budget. Men om stolparna bidrar till färre trafikolyckor kan det bli lönsamt: trafikolyckorna i Helsingfors kostade i snitt 79 miljoner euro per år mellan åren 2012 och 2016.

Ungefär en femtedel av summan påverkade kommunens budget, det vill säga 16 miljoner euro per år.

Övervakar mer än bara hastighet

Med de nya stolparna kunde övervakningen också breddas. I början skulle övervakningen fokusera på hastigheter och att regler för bussfiler och trafikljus följs.

När trafiklagen på 2020-talet förnyas kan stolparna också användas för annat.

- Målet är bland annat att använda dem för att övervaka trafikstockning i korsningarna, vilket är ett vanligt problem i Helsingfors i rusningstid, säger trafikövervakningens chef, överkommissarie Jarkko Lehtinen vid Helsingforspolisen.

Polis skulle välkomna de nästan hundra nya kamerastolparna på stadens gator. Trots att trafiksäkerheten förbättrats i Helsingfors de senaste åren så finns det ännu ställen där olyckor är vanliga.

- Vi kommer aldrig ha så många poliser längs gatorna och därför ser jag detta som en mycket bra förnyelse, säger Lehtinen.

Polisen räknade till 479 olyckor med personskador under förra året. Sett till antal var Kampen mest olycksdrabbat med hela 116 registrerade trafikolyckor under 2017.

- Plåtpolisernas syfte är att få folk att sakta ner och följa hastighetsbegränsningarna. Själva kameran i stolpen behövs sällan, eftersom syftet inte är att bötfälla utan att få ner hastigheterna, säger Lehtinen.

Enligt Lehtinen skulle en automatisk hastighetsövervakning ge tid åt poliserna att åta sig andra uppdrag. På det sättet kunde man i större omfattning ingripa i grövre trafikförseelser.

Artikeln är en översättning av Saija Nironens artikel för Yle Uutiset.

Artikeln uppdaterades 2.11.2018 klockan 12.45 med länkar till artiklar om de korsningar där flest olyckor skett under de senaste åren.