Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny forskning: Kråkbär kan stoppa superbakterier

Från 2018
kråkbär
Bildtext Kråkbäret har också tidigare använt det inom folkmedicinen.
Bild: Yle / Anna-Kaisa Brenner

Forskare vid Uleåborgs universitet har hittat mikrober med antibakteriella egenskaper i kråkbären.

Det är frågan om peptider som man har hittat i en antibakteriell proteinsekvens i mikroben. Mikroben lever i sin tur i växtens blad och stam.

Med hjälp av peptiderna hoppas man kunna hindra så kallade superbakterier. Det är bakterier som är speciellt resistenta och som tål nästan all antibiotika.

Skydda redskap på sjukhus

Nu utvecklar forskargruppen en beläggning av peptiderna. Den ska kunna placeras på sjukhusinstrument för att hindra bakterier från att få fäste på dem.

Till att början ska forskningsgruppen utveckla kateter med beläggningen. Genom att skydda kateterna med peptider hoppas man kunna förhindra urinvägsinfektioner.

– Att länge använda urinkatetrar gör att det bildas en biofilm, eller med andra ord material som bildar en tät mikrobväxt, säger doktor Mysore Tejesvi som är vd på företaget Chain Antimicrobials som forskar i frågan.

Ungefär 80 procent av alla infektioner som drabbar människor härstammar från biofilm. Den är i sig svår att bekämpa, då där växer bakterier som är mellan 10 och 1000 gånger mer resistenta mot olika medel, till exempel antibiotika.

Kan hindra sjukdomsutveckling

Mysore Tejesvi säger att deras undersökningar visar att en peptidbeläggning kan minska bakteriernas förmåga att fastna på katetern med mellan 30-70 procent. Det här jämfört med en vanlig kateter.

Det här skulle i sin tur kunna hjälpa många. Varje år dör över 6 000 människor i Europa av urinvägsinfektioner. I många fall handlar det om personer som har haft kateter under en längre tid och sedan drabbats av en allvarlig bakterieinfektion.

Produktutvecklingen kommer att pågå i fyra år.

Började som EU-projekt

Forskningsteamet hittade den lilla proteinsekvensen genom att undersöka olika lokala växterarter. Målet var att hitta medicinska fördelar i växterna genom screening.

Man ville också forska i och utveckla nya screeningmetoder, säger Anna Maria Pirttilä som är docent vid forskningsenheten för ekologi och genetik.

- Genom att utveckla nya screeningmetoder hittade vi peptiderna i kråkbären. Jag tycker att det här är ett bra exempel på hur viktig grundforskning är: utan bra grundforskning föds inga nya innovationer, säger hon.

Man undersökte också andra växtarter men kråkbären gav bäst resultat.

Källa: SST, Uleåborgs universitet

Diskussion om artikeln