Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kyrkfjärdens skola påverkar Ingås ekonomi i många år

Från 2018
Exteriör av Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Våren 2019 blir det klart hur Ingå löser frågan om den svenska centrumskolans framtid.
Bild: Yle/Maria Wasström

Grundrenoveringen eller nybygget vid Kyrkfjärdens skola beräknas kosta nästan tio miljoner. Trots att elevantalet just nu minskar vill Ingå erbjuda fungerande skolor för alla.

Robert Nyman har varit kommundirektör i Ingå i ett halvt år och har nu gjort upp sitt första budgetförslag.

Han betecknar budgetarbetet som roligt eftersom Ingås ekonomi är så pass bra.

- Vi är glada att kunna presentera en budget som upprätthåller vår goda service. Det är lätt att jobba med det här förslaget då vi inte behöver spara. Vi behöver inte slakta, vi behöver inte skära ned så mycket.

Robert Nyman
Bildtext Kommundirektör Robert Nyman.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Ingå investerar för nästan 3,4 miljoner euro nästa år. Det finns inga stora investeringar med nästa år utan alla enskilda investeringar är under en miljon euro, berättar Robert Nyman.

- Det är frågan om infrastruktur i centrumområdet för Ingåstrandprojektet, det är frågan om utveckling av hamnområdet, muddring av farleder, renovering av Wilhelmsdal och andra fastighetsreparationer.

I budgetförslaget reserveras 940 000 euro för att planera och börja bygga infrastrukturen i Ingåstrand och hamnområdet i centrum nästa år.

Brandstationen i Ingå ska enligt förslaget grundrenoveras år 2020. Arbetena ska planeras nästa år.

Kyrkfjärdens skola enorm fråga för Ingå

Den största satsningen som planeras i Ingå under de kommande åren är byggnads- och reparationsarbetena vid Kyrkfjärdens skola.

Arbetena ska planeras nästa år och genomföras åren 2020 och 2021. De beräknas kosta totalt 9,5 miljoner euro.

- Det är antingen en grundrenovering eller ett nybygge vid Kyrkfjärdens skola. Formen av det här projektet har vi ännu inte beslutat. Tanken är att det görs under våren 2019. Det är en jättefråga som påverkar ekonomin för en lång tid framöver.

Konstverk i Kyrkfjärdens skola i Ingå
Bildtext Kyrkfjärdens skola satsar på en god gemenskap.
Bild: Yle/Maria Wasström

Samtidigt som Ingå planerar att satsa stort på Kyrkfjärdens skola så minskar antalet skolelever speciellt i de svenska skolorna i Ingå.

- En kraftigt sjunkande nativitet är den största utmaningen som Ingå och hela regionen har.

Kommundirektör Robert Nyman vill i alla fall tro på att bra skolor och infrastruktur kan locka nya invånare och barnfamiljer från huvudstadsregionen till Ingå.

- Vi behöver ha en fungerande skolverksamhet för alla Ingåelever. Vissa investeringar och strategiska beslut jobbar vi med för att må bra i framtiden och vara en kommun som det är bra att bo i. Då tror jag också att vi är ett alternativ till huvudstadsregionen.

Oförändrad skattesats

Kommunstyrelsen fick i går ta del av budgetförslaget som landar på ett överskott på ungefär 310 000 euro.

Ingå kommunfullmäktige ska fatta det slutliga beslutet om nästa års budget på sitt möte den 12 november.

Skattesatserna föreslås vara oförändrade i Ingå nästa år. Det innebär att inkomstskattesatsen förblir 20,75 procent.

Artikeln bygger på Minna Almarks intervju med Robert Nyman.

Diskussion om artikeln