Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle svarar: Yle granskar, men forskar inte

Från 2018
Insändare
Bild: Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet den 1.11.2018 och i Vasabladet den 2.11.2018.

Carola Backholm efterlyser i en insändare (VBL 30.10 och HBL 31.10) en lista på dem som drabbats av silverförgiftning eller fått skador på grund av de druckit kolloidalt silver.

Annvi Gardbergs program och artiklar om silvervatten har inte handlat om att forska i effekterna av användning av kolloidalt silver. Däremot har Svenska Yle granskat företagares påståenden om silvervatten och andra hälsokostpreparat som botemedel för olika sjukdomar. Det här eftersom försäljning av kolloidalt silver för invärtes bruk är förbjudet i Finland och för att försäljare inte får hävda att det botar sjukdomar. Nu har också finländska myndigheter ingripit mot olaglig marknadsföring. Begränsningarna och varningarna baserar sig i sin tur på vetenskaplig forskning om användning av kolloidalt silver.

En färsk sammanfattning av kunskapen inom området finns i Finlands läkartidning nr 32/18. I artikeln redogör professorerna Kirsi Vähäkangas och Matti Viluksela bland annat för sju patienter som drabbats av silverförgiftning och deras sjukdomsförlopp. I artikeln framgår varför patienterna har använt kolloidalt silver, hur stora doser de har tagit och på vilket sätt förgiftningen påverkat dem, och givetvis också källorna till informationen.

Marit af Björkesten
chefredaktör
Svenska Yle