Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle svarar: Yle Fem lever inte i ett tomrum

Från 2018
Insändare
Bild: Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet den 27.10.2018.

Yles mål är att utveckla både innehållet och publiceringen så att det svenska utbudet behåller sitt värde.

HBL har under de senaste dagarna rapporterat om de minskade tittarsiffrorna för Yle Fem. Siffrorna i sig är korrekta, men de berättar bara en del av sanningen om hur tittandet förändrats.

Det HBL låter bli att skriva är att Yles andra traditionella tv-kanaler i genomsnitt förlorat lika många tittare som Yle Fem. Kanalreformen kan alltså inte analyseras utan att ta hänsyn till de stora förändringarna i finländarnas sätt att se på tv, helt oberoende av språk och kanal. HBL noterar inte heller att det tittande som Yles kanaler tappat ser ut att kompenseras av de timmar som finländarna tillbringar på Arenan, som fortsätter att växa.

Det att Yle Fem skulle ha färre tittare 2018 än 2016 kunde vi berätta redan när kanalreformen ägde rum. Det här inte bara för att två kanaler delar en kanalplats, utan också för att vi valt att göra det svenska innehållet synligare på de finskspråkiga kanalerna. De svenskspråkiga programmen visas alltså nu på tre kanaler i stället för en. Siffrorna påverkas också av att vi valt att koncentrera all sport till Yle TV2 och Arenan, även om tävlingarna och matcherna refereras till svenska i samma omfattning som tidigare.

Målet med reformen var inte att behålla publiken på just Yle Fem, utan att säkerställa utbudet för finlandssvenskar och publiken för det svenskspråkiga innehållet totalt.

Den avgörande frågan är alltså hur kanalförnyelsen påverkat finlandssvenskarnas tv-tittande överlag och hur publikutvecklingen ser ut för de svenska programmen på alla plattformar sammanlagt. Den rätt komplicerade analysen av den här frågan pågår just nu och publiceras i december. Då är vi också klokare när det gäller utvecklingsbehoven.

På det stora hela ser helheten stabil ut, men vi vet att det finns utmaningar både med de yngre tittarna som varken väljer tv-kanaler eller Arenan, och med den publik som inte kan använda play-tjänster. I båda fallen försöker vi hitta vägar för att möta behoven bättre.

Vi har också noterat responsen om att kanalplatsen känns främmande vissa kvällar i veckan och gör därför vissa ändringar i upplägget. Bland annat lägger vi in mer nordiskt innehåll, även på Yle Teemas programtid.

Den största utmaningen är – som också HB skriver – att behålla relevansen när den traditionella tv:n minskar i betydelse och konkurrensen med nya globala plattformar, videojättar och tjänster ökar. Yles mål är att utveckla både innehållet och publiceringen så att det svenska utbudet behåller sitt värde, både samhälleligt och för varje användare, också på lång sikt.

Ismo Silvo, utgivningsdirektör, Yle
Marit af Björkesten, direktör, Svenska Yle