Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I Företagsbyn är målet att eleverna förstår cirkulär ekonomi som en naturlig del av samhället

Från 2018
Företagsbyn i Vik.
Bildtext Företagsbyn är ett slags fiktivt samhälle där eleverna får lära sig om ekonomi, arbete och samhällspåverkan.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Företagsbyn är ett samhälle i miniatyr där elever får lära sig om ekonomi, arbetsliv och samhällspåverkan. Nu satsar man också på att eleverna ska börja tänka mer hållbart och miljövänligt.

I fjol inledde Företagsbyn ett samarbete med Sitra, jubileumsfonden för Finlands självständighet. I projektet ska sjätteklassare lära sig mer om grundpelarna för ett hållbart samhälle: hur vi ska använda tjänster istället för att äga produkter, och använda resurser på ett effektivt sätt.

Målet är att eleven förstår grundpelarna för ett hållbart samhälle och inser hur viktig det är att dela, använda och återvinna.

Företagsbyn i Vik.
Bildtext Eleverna kan med sin fiktiva lön till exempel hyra en sparkbräda.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

I Företagsbyn i Vik sitter ett femtiotal sjätteklassare och förbereder sig för sin arbetsdag. Företagsbyn är ett samhälle i miniatyr där elever får lära sig om ekonomi, arbetsliv och samhällspåverkan.

En av många elever som fått en fiktiv arbetsplats i dag är Titus. Sjätteklassaren Titus agerar i dag verkställande direktör för ett elbolag. Han håller koll på hur mycket elektricitet kunderna använder, och skickar räkningar till dem.

Företagsbyn i Vik.
Bildtext Eleverna går in i sin uppgift som företagsledare, marknadsförare eller projektledare med liv och lust.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

I dag har Titus fått fundera på till exempel varifrån elektricitet kommer, och hur den produceras.

Förutom att Titus har ett jobb är han också konsument och medborgare i det samhälle som utgör företagsbyn.

Hur ska man planera ett bostadsområde?

Tytti Huttunen, kommunikationskoordinator på Företagsbyn, berättar att eleverna på förhand bekantar sig med cirkulär ekonomi i skolan.

De funderar på naturtillgångar, råvaror och energi och när de väl kommer till Företagsbyn får de i sitt arbete ta ställning till olika frågor som tangerar hållbarhet och miljö.

– Cirkulär ekonomi är en viktig del av många olika yrken i Företagsbyn. I stadshuset arbetar en cirkulär ekonomikoordinator, och under stadsfullmäktiges möten får deltagarna fundera på hur man kan planera ett ekologiskt bostadsområde där det är hållbart att bo och röra sig.

Företagsbyn i Vik.
Bildtext Eleverna diskuterar och håller stenhård koll på sina företag.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

I Företagsbyn finns också ett sopsorteringssystem som skriker till om eleverna slänger sitt avfall i fel sopkorg. Om man sorterar rätt får man istället höra hur avfallet kan återanvändas.

Målet är att eleverna förstår cirkulär ekonomi som en naturlig del av samhället. Det är alltså inte meningen att eleverna utantill ska kunna definiera vad cirkulär ekonomi betyder.

Företagsbyn i Vik.
Bildtext Elsa Salo och hennes kollega är glassföretagare. Salo tror att hon kommer att lära sig en hel del om hållbarhet under dagen.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Eleverna har gillat konceptet och tycker att det är ett roligt sätt att lära sig nya saker.

– Cirkulär ekonomi blir en naturlig del och det är inspirerande och konkret för dem att arbeta med det i sina egna arbetsuppgifter, säger Huttunen.

Företagsbyn koordineras av Ekonomiska Informationsbyrån TAT.

Diskussion om artikeln