Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Icke-religiösa begravningar blir vanligare – utvecklingen går snabbare i de större städerna

Från 2018
Gravstenar på en begravningsplats med blommor vid gravarna.
Bild: Mostphotos

Vad händer om man vill ha en begravning utan religiösa inslag? En sådan ceremoni kan variera, inte bara enligt önskemål, utan också enligt ort och vad begravningsbyråerna kan tänka sig. Civila begravningar blir långsamt mer populära, säger sakkunnig.

På finska talar man om "siviilihautajaiset". Det tycks råda lite förvirring om vad den korrekta svenskspråkiga termen är.

På Begravningsbyrå Forsell i Vasa och på Begravningsbyrå Marjamäki i Jakobstad är man bekanta med konceptet, men terminologin är inte fastslagen.

I Sverige pratar man om borgerlig begravning. Vad gäller Finland dyker termen civil begravning upp på infopankki.

På Språkinstitutet rekommenderar man termen konfessionslös begravning.

Enligt den avlidnes önskemål

På Finlands begravningsbyråers förbund säger styrelseordförande Ilkka Ollonen att det inte förs någon statistik kring hur vanligt det är med civila begravningar (siviilihautajaiset).

- Utgångspunkten är att man utför ceremonin enligt den avlidnes önskemål, säger Ollonen.

Själva ceremonin kan variera ganska kraftigt. Ibland kan någon närstående hålla ett tal, ibland har man köpt tjänsten.

En långsam ökning

Till exempel Pro-Seremoniat erbjuder tjänster för civila begravningar.

Pro-Seremoniat är en servicecentral som grundades 1999 av de sekulära organisationerna Fritänkarnas förbund, Prometheus-lägrens stöd rf och Finlands Humanistförbund.

Pro-Seremoniat använder termen civila ceremonier. På Pro-Seremoniat tycker Anneli Aurejärvi-Karjalainen att man i terminologin bör skilja mellan civila begravningar och konfessionslösa begravningar.

- En konfessionslös begravning är helt och hållet fri från religiösa inslag. Medan en civil begravning (alltså det som på finska heter siviilihautajaiset) är en icke-kyrklig begravning även om man t.ex. slänger in en psalm i ceremonin.

Pedersöre kyrka
Bildtext Enligt Aurejärvi-Karjalainen ökar antalet icke-kyrkliga begravningar.
Bild: Nathalie Lindvall

Aurejärvi-Karjalainen säger att antalet civila begravningar ökar.

Som sagt förs det ingen specifik statistik, men man kan få en rätt bra bild av läget genom att jämföra antalet dödsfall med antalet välsignelser som kyrkan rapporterar.

- Det finns ju förstås också andra trossamfund och personer som inte har fått någon begravning alls. Men största delen av skillnaden borde bestå av civila begravningar, säger Aurejärvi-Karjalainen.

Ökningen är dock långsam och släpar efter till exempel borgerliga bröllop. Det finns också regionala skillnader.

- Huvudstadsregionen driver förändringen. Det går långsammare på mindre och mer konservativa orter.

Församlingarnas kapell används ofta

En civil ceremoni utan religiösa inslag betyder inte nödvändigtvis att man håller sig borta från församlingen eller kyrkan. I sådana fall kunde man i och för sig hävda att ceremonin oundvikligen får ett religiöst inslag.

- Det finns inte alltid annat att tillgå än församlingarnas kapell. Det kan finnas mindre utrymmen till exempel på sjukhus, men inte alltid, säger Ilkka Ollonen.

Huvudstadsregionen driver förändringen. Det går långsammare på mindre och mer konservativa orter.

Aurejärvi-Karjalainen säger att alla församlingar inte går med på att hyra ut sina kapell för civila begravningar.

Ollonen har inte, som Aurejärvi-Karjalainen, noterat att civila begravningars popularitet skulle ha ökat på sistone.

- Det kan kanske synas i framtiden, eftersom så många skriver ut sig ur kyrkan, säger Ollonen.

Kan en person som hör till kyrkan få en civil begravning?

- Knappast är det någon som förbjuder det. Men i huvudsak går vi enligt det att om personen hört till en församling så blir det begravning enligt de traditionerna, säger Ollonen.

- I praktiken ja, om personen under sin livstid gjort sin önskan tydlig, säger å sin sida Aurejärvi-Karjalainen.

Två röda rosor och ett levande ljus mot en svart bakgrund.
Bild: mostphotos \ lev dolgachov

På Borgå stift svarar notarie Linus Stråhlman så här:

- Utgångsläget är att en kyrkans medlem jordfästs enligt kristen sed. Men jordfästningen är inget sakrament i den evangelisk lutherska kyrkan, så oftast försöker prästerna och församlingarna vara så finkänsliga som möjligt och möta de sörjande så gott det bara går. Det står i kyrkoordningen att om den avlidne uttryckligen sagt nej till kyrklig jordfästning, så ska prästen/församlingen respektera det.

Var går gränsen?

Vad är en civil begravning och vad är inte? Kan en civil begravning ha enstaka religiösa inslag?

- Så som jag uppfattar det är det då inte längre frågan om en civil begravning. Vid en civil begravning vill varken den avlidne eller de anhöriga ha några religiösa inslag, säger Ilkka Ollonen.

Aurejärvi-Karjalainen säger att det är fritt fram att ta in religiösa element, men att det är ovanligt att så sker.

- Men ibland kan den avlidne till exempel ha varma minnen av någon psalm, oberoende av textens innebörd.

Olika praxis på olika orter

Vilken är då begravningsbyråernas roll? Kan man till exempel ordna en ceremoni där begravningsentreprenören säger några minnesord?

Det varierar från företagare till företagare. Man söker olika lösningar med kunderna.

Henry Marjamäki på Begravningsbyrå Marjamäki i Jakobstad är bekant med konceptet där man inte vill ha några religiösa inslag.

- Folk har olika önskemål och vill ordna ceremonin på olika sätt. Jag kan sjunga eller säga några ord om så önskas, säger Marjamäki.

- Vissa kan tänka sig en psalm och andra vill absolut inte ha några religiösa inslag, fortsätter Marjamäki.

Henry Marjamäki
Bildtext Henry Marjamäki är bekant med konceptet att inte vilja ha några religiösa inslag i ceremonin.
Bild: Yle/Ann-Sophie Sandström

På vissa orter finns det tillgång till begravningsplatser för icke-troende. Så är inte fallet i Jakobstad, åtminstone inte ännu.

- Här är det församlingarnas begravningsplatser som gäller. Förutom om det rör sig om kremering, förstås, säger Marjamäki.

Till skillnad från Ilkka Ollonen upplever Marjamäki att det blivit vanligare med civila begravningar.

Är det för att folk skriver ut sig ur kyrkan?

- Det tyder på något sånt, säger Marjamäki.

I Vasa finns en konfessionslös begravningsplats

På Begravningsbyrå Forsell i Vasa säger man att det är ovanligt med civila begravningar.

- Vi har mellan fem och tio per år, säger Anton Fogström.

Fogström säger att man ofta ändå har en präst som säger några ord vid själva jordfästningen, även om den avlidne inte var medlem i kyrkan.

Vissa kan tänka sig en psalm och andra vill absolut inte ha några religiösa inslag.

I Vasa finns möjligheten att begravas på en konfessionslös begravningsplats: Kullervon hautausmaa.

- Men det är flera år sen jag hade ärende dit. De flesta begravs på församlingens gravgård, säger Fogström.

Fogström har inte fått några önskemål om att han personligen ska säga några ord vid ceremonin, till skillnad från Henry Marjamäki i Jakobstad.

- Det är lite olika traditioner i Vasa och Jakobstad. Varje kommun har lite olika traditioner, säger Fogström.

Diskussion om artikeln