Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Mirette Kangas: Lyft din verksamhet till att bli ett gott exempel på ny företagskultur

Från 2018
Mirette Kangas polkupyörällä
Bild: Mirette Kangas / Yle

Vi på Yle jobbar i vår vardag kontinuerligt med att utveckla vår företagskultur. För oss är det inget utvecklingsprogram eller -projekt. Vi tror på att vi kan åstadkomma en naturlig förändring genom att integrera förändringen i strukturerna.

På Yle utgår förändringar från frivillighet, det är grunden för att vi ska kunna växa och lära oss tillsammans. Vi prövar fördomsfritt olika agila metoder för styrningen och det dagliga arbetet, och anammar dem som passar oss bäst.

Jag anser att en agil och experimentell arbetskultur också förändrar chefsarbetet. Det är viktigt att cheferna varje dag är på det klara med om de främjar eller förhindrar andras arbete. Detta prövas dagligen i den miljö och de nätverk där chefen verkar.

Missionen för Yles agila accelerator är att via en agil företagskultur säkerställa Yles konkurrenskraft i digitaliseringen. Vi lyfter blicken mot en framtidshorisont (H3, McKinsey: Three Horizons of Growth) och fokuserar på att tillämpa innovativa metoder i vardagen, både i dag och i framtiden. De företag som ligger i framkanten av digitaliseringen anger riktmärken också visavi förnyelsen av den egna företagskulturen.

Vi tror på att vi tillsammans med gemensamma krafter kan öka bredden i tänkandet, verksamheten och metoderna.

Vi vill nu ge alla tillgång till några verktyg som vi har tillämpat under Yles agila förändringsarbete. Förhoppningsvis kommer de att vara till både nytta och nöje. När det gäller förändringar spelar nätverk en avgörande roll.

Därför engagerar vi oss gärna i en dialog, om både förändringsarbetet och verktygen, med alla som deltar i processen. Vi tror på att vi tillsammans med gemensamma krafter kan öka bredden i tänkandet, verksamheten och metoderna. Och som du ser på bilderna i presentationen, är förändringsarbetet en både utmanande och rolig process.

Ta alltså för dig ur verktygslådan Yle Lean Culture Toolkit. Lycka till, vi håller kontakt!
Nycklar till nätverket: #KetteräYle #yle #leanculture

Med vänlig hälsning

Mirette Kangas
Chef för Yles agila accelerator
mirette.kangas@yle.fi
Twitter @mirettekangas

Verktyg för förändringsarbetet mot en agil arbetskultur:

Texten är en översättning av Mirette Kangas blogginlägg på konferensen Agile 2018 i San Diego 7.8.2018. Hon och Antti Kirjavainen från Flowa Oy talade på konferensen om Yles agila accelerators projekt för utveckling av företagskulturen på Yle. Den årliga konferensen i Nordamerika anses vara det viktigaste branschevenemanget i världen.

Mer om ämnet på Yle Arenan

På andra språk