Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Folktingets förtjänsttecken i silver tilldelas Jan-Erik Enestam – "Det var i skolan som grunden för mitt samhällsintresse lades"

Från 2018
Uppdaterad 06.11.2018 10:18.
Jan-Erik Enestam.
Bildtext Jan-Erik Enestam är hemma från Kimitoön men känner sig hemma i hela Norden.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Jan-Erik Enestam hade aldrig tänkt sig en politisk karriär. Ändå har han hunnit vara bland annat Svenska Folkpartiets partiordförande i många år och haft hela fyra olika ministerposter. På svenska dagen tilldelas han Folktingets förtjänstmedalj i silver.

Till vardags beskriver Jan-Erik Enestam sig som en nyhetsfreak och har ett hjärta som brinner för det nordiska samarbetet.

Hans politikerbana började hemma i Kimitoöns kommun, men hans intresse för samhället började mycket tidigare.

Påverkades av klasskamraterna

– Den viktigaste tidpunkten i mitt liv är faktiskt från skoltiden och gymnasiet. Det var där min världsbild vidgades ordentligt och där mitt intresse för samhällsfrågor vaknade, säger Enestam.

Pennor på kateder i ett klassrum.
Bildtext Klasskamraterna hjälpte Enestam att fördjupa sig ännu mera i samhällsfrågor.
Bild: Yle/Monica Forssell

Eftersom det inte fanns något gymnasium i Kimitoön fick Enestam möjlighet att gå i Svenska klassiska lyceum i Åbo istället. Där fanns det enligt Enestam goda lärare, men klasskamraterna betydde också mycket för Enestam.

– Jag gick i en klass som var väldigt, väldigt speciell. Många av klasskamraterna blev senare professorer, två blev partiordföranden och ministrar och alla klarade sig bättre än vad de normalt kanske skulle ha gjort i en annan klass. Tack vare klasskamraterna fördjupades samhällsfrågorna ytterligare.

Har inte sysslat med karriärplanering, utan råkat befinna sig på "rätt ställe vid rätt tidpunkt"

Eftersom samhällsintresset vaknade under gymnasietiden var det naturligt, enligt Enestam, att han sedan skulle börja studera vid statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, numera fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Jan-Erik Enestam anser att Vasa har mer att tjäna på en kommunsammanslagning.
Bildtext Enestam har haft många konsultuppdrag genom åren över hela Svenskfinland, bland annat som kommunutredningsman i Österbotten.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Sedan började det politiska engagemanget som så småningom bland annat ledde till posten som ordförande för Svenska Folkpartiet och hela fyra ministerposter i Finlands regering.

Men någon karriärplanering har han inte använt sig av.

– Någon tanke på att göra en politisk karriär hade jag aldrig, utan jag har råkat befinna mig på rätt ställe vid rätt tidpunkt, som man brukar säga.

Det var en otroligt spännande upplevelse att lära sig någonting nytt varje dag, man kan säga att det var starten för hela samhällsengagemanget. Det var helt enkelt i skolan som grunden lades.

Jobbet som miljöminister var det mest utmanande

Enestam berättar att har ofta under sitt liv varit den första att tillträda ett jobb, eller att ha en viss titel. Bland annat som turismchef på Åland och kommundirektör för Västanfjärd, som numera hör till Kimitoöns kommun.

Den utmaningen har han ändå uppskattat.

– Då hade jag ingenting att falla tillbaka på utan kunde börja från noll och skapa rutiner och inriktningar som jag själv trodde på. Den utmaningen tyckte jag om, minns han.

Solen skiner över havet.
Bildtext Det finns många intressen som behöver bevakas då man sysslar med miljöfrågor, säger Enestam.
Bild: Yle/ Nora Engström

Av sina ministeruppdrag, som han haft i sammanlagt 12 år, var det jobbet som miljöminister som var det mest utmanade.

– Det finns flera orsaker. För det första handlar det om komplicerade frågor och för det andra finns det många motstridiga intresse som ska jämkas samman.

– Jag brukar säga att man borde vara både ekonom, jurist, biolog, kemist och fysiker för att riktigt klara av alla utmaningar som finns som miljöminister.

"SFP:s plats är i regeringen"

På Svenska Dagen erhåller Jan-Erik Enestam Folktingets förtjänstmedalj i silver. En av motiveringarna är hans långvariga arbete för att stärka svenskans betydelse i Finland.

– Det är i regeringen som man kan påverka utvecklingen och på ett helt annat sätt försvara svenska språket och därmed det tvåspråkiga Finland jämfört med att vara utanför. Så mitt axiom har varit att SFP:s plats är i regeringen.

SFP sitter under den här regeringsperioden i oppositionen, hur påverkar det svenskans ställning i Finland enligt dig?

– Vi ser ju hur det har gått under den här regeringsperioden. Det är stora domänförluster som har skett; tingsrätter har indragits och Vasa centralsjukhus omfattande jour dras också in.

Nyckelpiga.
Bildtext SFP borde alltid sitta i regeringen, säger Enestam.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Enestam lyfter ändå fram att speciellt Folktinget istället fått ha en större betydelse under pågående regeringsperiod än kanske någonsin tidigare.

– Folktinget tycker jag har klarat det bra med de möjligheter som ges, att vara både en vakthund och en pådrivande faktor.

Enestam känner sig hemma överallt i Norden

Enestam har också arbetat mycket med nordiskt samarbete och har bland annat suttit som direktör för Nordiska Ministerrådet.

Han säger att det nordiska samarbetet idag är populärare än någonsin tidigare och säger att USA:s president och den turbulens som råder inom EU är några av orsakerna.

– Enligt en ny undersökning anser 90 procent av nordborna att det nordiska samarbetet är viktigt. Det är också ett faktum att alla de nordiska länderna i allmänhet placerar sig bland top 10 i internationella jämförelser, oberoende om det gäller internationell konkurrenskraft, hållbar utveckling eller utbildningsfrågor.

De fem norrdiska länders flaggor vajar på en trävägg.
Bildtext Det nordiska samarbetet är viktigt enligt majoriteten av nordborna.

Själv känner Enestam sig hemma överallt i Norden och säger att han redan i uppväxten hade tillgång till Dagens Nyheter och svenska veckotidningar.

– Jag försöker i mån av möjlighet följa med vad som händer. Det finns en intressant regeringskonstellation i Norge och Sverige där man har stora problem att överhuvudtaget få ihop en regering. Det är spännande att som tidningsläsare och nyhetsfreak följa med utvecklingen.

Tillbaka till kommunalpolitiken

Efter många års uppehåll har Enestam nu kommit tillbaka till kommunalpolitiken i Kimitoön. Enligt honom fanns det flera orsaker varför han ville engagera sig igen i kommunen.

– En var att jag tyckte att det käbblades för mycket i de olika politiska grupperna i fullmäktige när man röstade och stred för varje fråga. Ett litet samhälle som Kimitoön har inte råd och framförallt är det inte produktivt att man strider i varje fråga.

– Sedan ville jag förstås att mitt parti skulle klara sig bra i valet och de här två sakerna tycker jag att man kan man säga att har lyckats.

Kimitoöns kommunflagga.
Bildtext Enestam är nu tillbaka till kommunalpolitiken i Kimitoön.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Enestams tredje mål, att kunna satsa på utvecklingen i kommunen och vända en svag negativ befolkningsutveckling till en positiv, är han besviken på att han inte har kunnat börja med ännu.

– Här är nog kanske den viktigaste orsaken att den planerade social- och hälsovårdsreformen inte är klar. Därför känner alla kommuner sig villrådiga och funderar om det blir en reform eller inte och vad som händer härnäst, säger han.

– Det här måste man nu så småningom få ett beslut i för att sedan rikta in sig på positiva utvecklingsåtgärder där Kimitoön, enligt mig,
är konkurrenskraftigt både geografiskt och inom servicestrukturen.

Vill i framtiden satsa mera på projektarbeten: "Därför att ett projekt också alltid tar slut"

Förutom att Enestam nu då sitter i fullmäktige i Kimitoön har han också två helt andra uppdrag tillsammans med kollegorna Markus Henriksson och Siv Sandberg.

Tillsammans gör de en kommunsammanslagningsutredning på Åland där tanken är att göra tre nya kommuner av 15 så att Åland i framtiden enbart skulle ha totalt fyra kommuner.

– Det här är ett mycket intressant uppdrag, men samtidigt också ganska otacksamt för ingen av kommunerna är väldigt intresserad av det här. Men det är den här typen av projektverksamhet som jag nu är mest intresserad av, därför att ett projekt också alltid tar slut.

Enestam sitter ännu nästa år också som ordförande för svensk-finska Kulturfonden i Hanaholmen, men sen är det slut, säger han.

– Den här typen av styrelseuppdrag har jag aktivt sträva efter att minska för att istället ha möjligheter att syssla med olika utvecklingsuppdrag.

Enestam erhåller Folktingets förtjänstmedalj i silver under Svenska Dagen-tillställningen i Åbo vid Åbo Svenska Teater.

Diskussion om artikeln