Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pia Sundell och Aki Lindén bland mottagarna av Folktingets förtjänstmedaljer

Från 2018
Pia Sundell är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland.
Bildtext Pia-Lisa Sundell får Folktingets förtjänsttecken.
Bild: Yle/Anna Savonius

Folktinget delar i år ut en förtjänstmedalj i silver och 10 förtjänstmedaljer i samband med Folktingets svenska dagen-fester i Helsingfors, Kristinestad och Åbo.

Folktingets förtjänsttecken i silver tilldelas Jan-Erik Enestam, Kimitoön, som varit riksdagsledamot, minister och verkat som ordförande för Svenska folkpartiet i Finland. Han har också varit direktör för Nordiska rådet.

Enestams långvariga och idoga arbete har stärkt svenskans betydelse som en samlande kraft i Finland och som en förenande länk till Norden.

Jan-Erik Enestam.
Bildtext Jan-Erik Enestam
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Mottagare av Folktingets förtjänsttecken 2018:

  • Rolf Björkell, Sibbo, är bland annat initiativtagare till Sibbomässan.
  • Lotten Björkstrand, Karleby, arbetar för att det svenska språket ska vara levande inom småbarnspedagogiken i Karleby.
  • Bror Eriksson, Kristinestad, är en föreningseldsjäl som genom olika uppdrag länge arbetat aktivt för det svenska språket.
Lantrådet Viveka Eriksson vid Ålands landskapsregering.
Bildtext Viveka Eriksson
Bild: YLE / Robin Lindberg
  • Viveka Eriksson, Mariehamn, har innehaft både lantråds- och talmansposten vid Landskapsregeringen på Åland och har under sin tid inom politiken ständigt arbetat för svenskan.
Anna-Lena Kronqvist, fullmäktigeledamot i Korsnäs
Bildtext Anna-Lena Kronqvist
Bild: YLE/Sara Bergström
  • Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs, har länge varit engagerad inom det politiska fältet i Korsnäs och har aktivt bevakat svenska intressen.
Aki Lindén
Bildtext Aki Lindén
Bild: Yle/Carina Bruun
  • Aki Lindén, Helsingfors, har verkat som vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och har varit en förebild för det tvåspråkiga arbetet där. Hans positiva attityd och arbete för svenskan har utgjort en av grundstenarna i arbetet för att stärka svenskan.
  • Mikkel Näkkäläjärvi, Rovaniemi, är en äkta nordist. Hans initiativ till en motion ledde till att Rovaniemi tog avstånd från de så kallade språkförsöken som ifrågasatte obligatorisk skolsvenska.
Demarinuoret, kuva SDP
Bildtext Mikkel Näkkäläjärvi
  • Tapio Salmi, Åbo, har som professor vid Åbo Akademi genom idogt arbete bidragit till att undervisningen på svenska inte äventyrats inom naturvetenskaperna.
richard sjölund
Bildtext Richard Sjölund
Bild: Yle/Henrik Leppälä
  • Richard Sjölund, Jakobstad, har såväl som rektor och lärare arbetat för den svenska utbildningen i Finland. Han har också fungerat som Folktingets vice ordförande.
  • Pia-Lisa Sundell, Grankulla, är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Genom sina förtroendeuppdrag och sitt arbete vid Barnavårdsföreningen har Sundell lyckats få den svenska rösten tydligare hörd för barnens rätt i samhället.

Diskussion om artikeln