Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå lät utvärdera fastighetsskötseln - grönt för inomhusluftsproblem, rött för hur underhållet planeras

Från 2018
Kvarnbackens skola i Borgå
Bildtext Borgå kan bli bättre på att planera renoveringar och underhåll.
Bild: Yle/Sune Bergström

Borgå stad har skött arbetet med att åtgärda inomhusluften bra. Däremot saknas bland annat en fastighetsstrategi och långsiktig planering för underhållet. Det här enligt en färsk utvärdering om fastighetsegendomen.

I samband med behandlingen av budgeten 2018 anlitades konsultföretaget Ramboll Finland Oy för att göra en auditering, det vill säga en oberoende utvärdering om hur fastighetsegendomen sköts.

Utvärderingen gjordes på basis av material från finansierings- och lokalitetsledningen samt genom intervjuer med stadens personal och utomstående avtalspartners.

lyceiparkens nyrenoverade skolhus 16.11.16
Bildtext Lyceiparkens skola renoverades för inneluftsproblem för ett par år sedan.
Bild: Yle/Stefan Paavola

Beröm för inomhusluften

I rapporten får staden beröm för ett systematiskt och målmedvetet arbete i ärenden som gäller inomhusluften.

En av de främsta orsakerna är lokalitetsledningens strävan efter att undersökningar och renoveringar som gäller inomhusluften görs rätt på en gång.

Därtill har dokumentationen varit omfattande och kommunikationen varit öppen. Även samarbetet mellan lokalitetsledningen och hälsoinspektören fick beröm.

Fastighetsstrategin blev på hälft

Det som staden bland annat måste åtgärda är en sammansättning av fastighetsportföljen, en fastighetsstrategi, en långsiktig plan för underhållet samt att förbättra det interna samarbetet och ansvarsfördelningen.

lokalitetsdirektör Börje Boström i Borgå.
Bildtext Börje Boström.
Bild: Yle / Leo Gammals

- Vi inledde arbetet med fastighetsportföljen redan 2016 men ett år senare beslöt jag avbryta det och koncentrera alla resurser på att få investeringspaketet klart, säger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Boströms beslut påverkades också av stadens beslut, kring årsskiftet 2016-2017, att de skolor som ingick i skolnätsutredningen inte skulle genomgå omfattande renoveringar eller investeringar.

Arbetet med fastighetsstrategin och att dela upp objekten i portföljer fortsätter enligt planen i början av nästa år.

Modell för långtidsplanering saknas

Enligt Boström ledde situationen ifjol också till att resurserna inte räckte till för långtidsplanering och reparationer enligt uppsatta mål.

Dessutom saknar lokalitetsledningen fortfarande ett heltäckande system som automatiskt skulle ge kostnadsuppgifter för alla fastigheter.

Bild av rekommendationer för Borgå stad.
Bildtext Auditörens rekommendationer till Borgå stad.
Bild: Yle / Leo Gammals

I rapporten uppmanas Borgå stad att ta i bruk en så kallad PTS-modell för långsiktig planering av underhållet.

- Det är en klar svaghet att vi saknar en PTS-modell. Men modellen kan inte appliceras på äldre fastigheter förrän de har gått genom omfattande konditionsgranskningar. Det här för att undvika att man i ett senare skede upptäcker skador som måste repareras på nytt, säger Boström.

Staden ska nu göra upp en projektplan och välja pilotobjekt på vilka PTS-modellen kan appliceras.

Rivning av hyreshuset i hörnet av Alexandersgatan och Sibeliusboulevarden i Borgå 03.11.17
Bildtext Vissa hus kan inte räddas trots granskningar och underhåll.
Bild: Yle/Stefan Härus

Borgå ska också rekrytera en chef för underhållsenheten och vid årsskiftet delas lokalledningen in i tre enheter där bland annat projektchefen för investeringar blir chef för ett team.

Lokalitetsdirektören Börje Boström och controllern Saija Männistö ska varje månad följa hur åtgärderna framskrider och rapportera till tjänstemännen och stadsstyrelsen minst tre gånger om året.

Borgå stadsfullmäktige behandlar Rambolls auditeringsrapport vid sin aftonskola den 7.11.

Diskussion om artikeln