Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Förhandsröstningen i församlingsvalet inleddes – i Kristinestad behövs fortfarande kandidater till gemensamma kyrkofullmäktige

Från 2018
Daniel Norrback, tf kyrkoherde i Kristinestads svenska församling.
Bildtext Daniel Norrback, kyrkoherde i Kristinestads svenska församling, säger att det är önskvärt med fler kandidater än antalet platser.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

På tisdagen inleddes förhandsröstningen i församlingsvalet. I Kristinestads svenska församling ordnas valet av församlingsråd som normalt men valet av gemensamma kyrkofullmäktige skjuts upp på grund av brist på kandidater.

Under förhandsröstningsveckan i församlingsvalet kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela landet. Det finns totalt över 2 500 förhandsröstningsställen.

På församlingsvalets webbplats kan man söka efter röstningsställen på den ort där man befinner sig.

Där kan man också se vilka kandidater som är uppställda i den egna församlingen.

Undantag i Kristinestad

Till gemensamma kyrkofullmäktige i Kristinestads svenska församling har endast sex kandidater ställt upp medan det behövs 13 kandidater.

Därför har inlämnandet av kandidatlistor förlängts till den 29 november. Där finns alltså ännu möjlighet att kandidera.

- Sedan ser vi om det blir sämjoval eller om det blir ett extra val, säger kyrkoherde Daniel Norrback.

Den extra valdagen blir i så fall den 27.1.2019.

Enligt Norrback är det inte helt nödvändigt att ha 13 kandidater i valet till gemensammma kyrkofullmäktige - enligt kyrkolagen räcker det med fyra femtedelar av antalet för att valet ska kunnas hållas.

- Då kunde det räcka med tolv kandidater. Men nog är det önskvärt att det är fler eftersom det behövs suppleanter också.

Den egentliga valdagen är den 18 november

Förhandsröstningen i församlingsvalet pågår fram till lördagen den 10 november. Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen har rösträtt i församlingsvalet.

Församlingsvalets egentliga valdag är den 18 november. Då kan man rösta endast i sin hemförsamling.

I Yle Österbottens morgonnyheter tisdagen den 6.11 sa vi felaktigt att det inte blir något församlingsval i Kristinestad i det här skedet. Men det ena av två val hålls alltså nu i normal ordning.

Diskussion om artikeln