Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Livligare förhandsröstning i församlingsvalet än tidigare på många håll, men i Ekenäs och Vasa är förhandsväljarna färre

Från 2018
Ekenäs församlingshem
Bildtext I vissa orter har invånarna varit ivriga på att förhandsrösta i församlingsvalet – på andra håll tvärtom.
Bild: YLE / Pia Santonen

I går, tisdag, inleddes församlingsvalets förhandsröstning. Jämfört med förra församlingsvalet är man på flera håll i Finland mer aktiv med att förhandsrösta i år.

Förhandsröstningen i församlingsvalet är igång och bland annat i huvudstadsregionen har man förhandsröstat mer livligt i år än i församlingsvalet för fyra år sedan.

På somliga håll är förhandsväljarna ändå färre – bland annat i Ekenäs och i Vasa är antalet personer som gått till valurnorna färre än i det förra församlingsvalet.

Ivriga väljare i Helsingfors

Hittills har det i Helsingfors avgetts 3 460 förhandsröster, vilket är en betydlig ökning jämfört med tidigare val. För fyra år sedan var antalet förhandsröster 2 760.

I Esbo, Vanda och Uleåborg överskred också antalet förhandsröster under första dagen noteringen från förhandsröstningen år 2014.

I Esbo har 2 038 personer röstat i valet hittills. År 2014 var motsvarande siffra 1 932. I Vanda har 1 107 personer röstat (2014: 866) och i Uleåborg har 1 571 personer röstat – för fyra år sedan förhandsröstade 1 480 personer.

Ökat antal förhandsväljare också i Åboland

Det är inte bara i huvudstadsregionen som personer varit mer ivriga med förhandsröstandet i församlingsvalet. Också i den kyrkliga samfälligheten i Åbo och S:t Karins röstade aningen fler personer.

I går röstade 1 919 personer i församlingsvalet. Motsvarande siffra år 2014 var 1 906 personer.

– Det är intressant att också antalet kandidater under 30 år är fler än vid församlingsvalet 2014, säger församlingsvalets kampanjchef Hanna Piira i ett pressmeddelande.

I Borgå svenska domkyrkoförsamling var antalet förhandsröster på samma nivå som för fyra år sedan.

− I församlingen använde 231 personer eller 2,2 % sin rösträtt under förhandsröstningens första dag, säger domprosten Mats Lindgård i Borgå.

Färre röster i inre Finland, Vasa och Ekenäs

På somliga håll har antalet förhandsväljare minskat.

I Tammerfors, Kuopio, Tavastehus, Jyväskylä och Joensuu har röstningsaktiviteten under första dagen inte nått samma nivå som vid förra församlingsvalet.

I Tammerfors avgavs 1 789 röster (2014: 1 952), i Kuopio röstade 776 personer (2014: 850), i Tavastehus-Vanaja församling avgavs 589 röster (2014: 661), i Jyväskylä 1 505 röster (2014: 1 799) och i Joensuu röstade 486 personer (2014: 491).

I Vasa och i Ekenäs har antalet förhandsväljare minskat mer kraftigt.

I Vasa svenska församling förhandsröstade 93 av församlingens egna medlemmar. Det är över hälften färre än vid valet 2014.

− Vid senaste val hade vi 194 personer som röstade under första dagen, men då hade vi ett valjippo på torget som säkert ökade valdeltagandet, kommenterar informatör Johanna Backholm i Vasa kyrkliga samfällighet i ett pressmeddelande.

Församlingsinformatören Yvonne Lindström i Ekenäs berättar att 110 personer röstade på måndagen. Vid förra valet röstade 132 personer första dagen.

– Förutom pastorskansliet hade vi den här gången röstning tre timmar i en affär. De övriga dagarna har vi flera röstningsmöjligheter, säger Lindström.

Förhandsröstning ännu några dagar

Det går ännu att förhandsrösta i församlingsvalet. Förhandsröstningen pågår till lördag, alltså 10 november.

Det finns över 2 500 förhandsröstningsställen runtom i landet. Information om röstningsställen och kandidaterna finns på församlingarnas webbplatser, i tidningsannonser eller församlingsvalets webbplats.

Under förhandsröstningsveckan kan man rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela landet.

Medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan som fyller 16 år senast på valdagen (18.11) har rösträtt i församlingsvalet.

Diskussion om artikeln