Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Såväl Stubb som Weber försvarade rättsstatsprincipen i gemensam debatt – "Om vi inte håller fast vid våra värden är vi förlorade"

Från 2018
Alexander Stubb och Manfred Weber

Veckor av kampanjarbete märktes tydlig på Alexander Stubb och Manfred Weber som debatterade vid konservativa EPP:s kongress på onsdag kväll: argumenten hos kandidaterna var slipade in i minsta detalj.

För dem som hade hoppats på nya eller överraskande drag blev debatten ändå en besvikelse. Kandidaterna höll sig till sina beprövade teser och undvek att gå in på frågor som är problematiska för konservativa EPP.

Till exempel undvek kandidaterna att ta direkt ställning till ungerska Fidesz framtid inom EPP, trots att det var en av de frågor som diskuterades mycket under den första mötesdagen i Helsingfors.

På ett allmänt plan sade Weber att EU borde ges bättre förutsättningar att ingripa mot länder som bryter mot rättsstatsprincipen.

Stubb betonade i sin tur betydelsen av de processer som EU vidtagit mot Ungern och Polen med anledning av det rättsliga läget i landet.

Populismen och extremismen oroar kandidaterna

Weber och Stubb är båda oroade över de landvinningar som populistiska och extremistiska rörelser gjort under de senaste åren.

- Frågan är hur vi ska svara mot populismen och extremismen i Europa. Svaret är att vi måste återknyta till folket, att se vad människorna oroar sig över och hitta svar på dessa frågor.

Stubb påpekade att EU lyckats med att främja fred och tillväxt. Däremot har man misslyckats med att inge en känsla av stabilitet och säkerhet.

- I osäkra tider måste människor uppleva att de tillhör någonstans, sade Stubb.

Stubb mån om att ordna debatten

Det var länge oklart om en debatt alls skulle komma att ordnas mellan Weber och Stubb. Stubb efterlyste från första stund en offentlig debatt med sin motkandidat, medan Weber förhöll sig mer avvaktande.

För en vecka sedan blev det klart att debatten trots allt skulle ordnas på scenen i Mässcentret.

Av kandidaternas framtoning att döma verkade bägge ändå nöjda med diskussionen som fördes på engelska med inslag av franska och tyska.

Efter debatten hoppades Stubb att han vänt en del delegaters huvuden med sitt framträdande.

Mycket folk från olika hörn på plats

Mässcentret i Helsingfors var på onsdagen en mötesplats för otaliga olika nationaliteter. På plats fanns kampanjarbetare och delegater från alla Europas hörn.

Också Weber- och Stubbanhängare hade samlats.

Annika Brenner från München är med i kampanjarbetet för Manfred Weber.

- Demokratin lever av att man talar med varandra, och inte utesluter någon. Det står Weber för, lydde hennes motivering till varför hon jobbar för Weber.

Två bra alternativ, ett lite bättre

Finländska EU-parlamentarikern Sirpa Pietikäinen anser att EPP har två goda kandidater i Manfred Weber och Alexander Stubb. Pietikäinen själv förespråkar Stubb.

Pietikäinen säger att det blir ett spännande val mellan ”två underbara män”.

- Alexander Stubb står nära våra värderingar och vårt sätt att tänka. Weber är pålitlig och lätt att förhandla med.

Weber är den mer konservative av de två. Men enligt Pietikäinen är det inget oöverkomligt hinder.

- Han har kapaciteten att föra samman olika synpunkter.

Handfull demonstranter var samlade utanför Mässcentret

En handfull demonstranter hade på onsdagen samlats utanför mötesplatsen, för att demonstrera för och emot diverse saker.

Amnesty International var på plats för att kräva redigare tag mot Ungerns ledare av den ledande politiska grupperingen i Europa, EPP.

Miika Soivio från Raseborg ”demonstrerade” för Alexander Stubb.

- Alex är den bästa kandidaten. Han har jobbat i EU, han känner till finsk politik och internationell politik, lydde motiveringen.

Diskussion om artikeln