Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nylands förbund vill ha vindkraftverk i Västnylands skärgård år 2050 - Försvarsmakten säger nej

Från 2018
Bildmontage som visar några vindkraftverk med Västnylands karta i bakgrunden.
Bildtext Det blir inga vindkraftverk utanför Ingå om Försvarsmakten får bestämma. Nylands landskapsförbund hoppas att radartekniken utvecklas så att kraftverken kan byggas trots allt.

I havsvindarna bor det massvis av energi. Vindkraften är miljövänlig och jämförelsevis billig att producera. Därför vill Nylands förbund att det byggs nya vindkraftverk i den västnyländska skärgården. Försvarsmakten är av annan åsikt: möllorna innebär en säkerhetsrisk.

I den färska landskapsplanen för Nyland, har Nylands förbund planerat in två havsområden som lämpar sig för vindkraft. Ett av områdena är beläget utanför Borgå, och det andra ligger utanför Ingå och Raseborg.

- Vindkraften är viktig när det gäller att bekämpa klimatförändringen, därför vill vi inkludera den i landskapsplanen, säger direktör Merja Vikman-Kanerva som ansvarar för planläggning vid Nylands förbund.

Karta som visar platsen för Nylands förbunds plan för vindkraftverk till havs.
Bildtext Karta som belyser det område i den västnyländska skärgården som enligt Nylands förbund skulle lämpa sig för vindkraft.
Bild: Nylands förbund

"Som att sätta en plåtskiva framför radarmasten"

Men Försvarsmakten vill inte ha några snurrande rotorblad i den militärstrategiskt viktiga skärgården öster om Hangö udd. Kraftverken stör radartrafiken som är nödvändig för att övervakningen av luftrummet skall fungera.

- För en radarstation har de snurrande rotorbladen samma effekt som en plåtskiva, säger ingenjör Jussi Karhila vid Huvudstabens operativa avdelning i en intervju för tidningen Helsingin Sanomat.

Det är Huvudstabens operativa avdelning som ansvarar för tryggandet av den territoriella integriteten. För att få bygga ett över 50 meter högt vindkraftverk krävs alltid lov av Försvarsmakten.

Enligt Karhila är de sydöstra havsområdena särskilt dåligt lämpade för vindkraft.

- Om det byggs flera vindkraftverk bredvid varandra orsakar de en bred radioskugga bakom sig, säger Karhila i tidningsintervjun.

Han framhåller att säkerheten alltid kommer i första hand när Försvarsmakten godkänner eller förkastar bygglov för nya vindkraftverk.

Ryssland har kränkt det finländska luftrummet igen.
Bildtext Övervakningen av luftrummet kräver ostörd radartrafik.
Bild: Yle Nyhetsgrafik

"Vi litar på att tekniken förnyas före år 2050"

Vid Nylands förbund respekterar man Försvarsmaktens krav och är väl medveten om att vindkraft på havsområdena kan störa radartrafiken, och därutöver också flyttfåglarnas rutter.

Å andra sidan framhåller man att rapporten tar sikte på 30 år in i framtiden, och fastän man inte kan förverkliga vindkraftsplanerna inom de närmaste åren betyder det inte att de är orealistiska på längre sikt.

- Landskapsplanen blickar långt in i framtiden, till år 2050, säger direktör Merja Vikman-Kanerva.

- Vi litar på att tekniken hinner utvecklas tills dess.

Vindkraft
Bild: Marnie Burkhart. Fancy.

För Nylands del planeras vindkraftsparkerna till havs eftersom lämpliga områden inte hittades på land i det tättbebygda Nyland.

- Dessutom är vindförhållandena mera gynnsamma på havet, säger Vikman-Kanerva vid Nylands förbund.

Redan i en motsvarande rapport från år 2006 hade förbundet planerat en vindkraftspark i den västnyländska skärgården, men i den färska rapporten har det planerade området flyttats längre ut till havs.

Vindkraften har gått starkt framåt, men Nyland sackar efter

Enligt Finlands Vindkraftsförening fanns det i slutet av fjolåret 700 vindkraftverk i Finland, som tillsammans täcker kring 5 procent av landets energibehov.

Enligt Villmanstrands tekniska universitet är vindkraften redan nu det billigaste sättet att alstra elektricitet i Finland, och vindkraften har byggts ut i snabb takt under de senaste åren. Tidigare i höstas meddelade Ikea att möbelföretaget investerar stort i vindkraft i Finland.

Vindkraftsföreningens mål är att mängden elektricitet som alstras av vindkraft skulle sexdubblas fram till år 2030. Vid Arbets- och näringsministeriet förutspår man en måttligare tillväxt under samma period, från fjolårets knappa 5 terawattimmar till drygt 8.

Största delen av de finländska vindkraftverken är placerade i Norra Österbotten och Lappland. De nyländska vindmöllorna står för under en procent av totalproduktionen av elektriciteten.

Vindkraftverk byggs.
Bildtext Montering av vindkraftverk i skärgårdsmiljö.
Bild: WinWinD

Diskussion om artikeln