Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Wir sind das Volk – kampen om orden som bidrog till att fälla Berlinmuren

Från 2018
Gränsen är öppen
Bildtext Berlinmuren skilde Västberlin och Östberlin under perioden 13 augusti 1961 till 9 november 1989.
Bild: EPA/Wolfgang Kumm

Årsdagen av Berlinmurens fall har uppmärksammats igen. Att tyska högerpopulister och tysk ytterhöger i dag använder samma slagord som i tiderna bidrog till att fälla muren stör ändå många tidigare demokratikämpar.

Man påminner om att dagens protester inte har något med demonstrationerna 1989 att göra.

Wir sind das Volk – Vi är folket.

Den här parollen, som slog igenom under de så kallade måndagsdemonstrationerna i DDR år 1989, har under de senaste åren använts i betydligt mer tvivelaktiga sammanhang.

Först gjorde den främlings- och islamfientliga Pegidarörelsen parollen till sin egen, och i samband med ytterhögerns protester i Chemnitz i början av hösten skallade Wir sind das Volk-ropen igen.

Där parollen tidigare användes för att kräva demokrati, pressfrihet och öppna gränser för att kunna röra sig fritt, används den enligt kritikerna i dag i fullständigt motsatt syfte.

Det här har fått många tidigare östtyska medborgarrättsaktivister att reagera.

– Parollen har inte bara blivit stulen utan man har gett den en helt ny innebörd, säger medborgarrättskämpen Martin Böttger.

”Pervertering”

Enligt Böttger stod ”vi” i parollen tidigare för människorna här nere, i kamp mot de där uppe, det vill säga det socialistiska enhetspartiet SED och de personer som styrde och ställde i DDR.

– Men det ”vi” man använder i dag handlar i första hand om "oss" vita mot "er" mörkhyade och det här är förstås något vi absolut måste kämpa mot, säger Böttger.

En man står i profil, han är gråhårig och har skägg. I bakgrunden syns landskap.
Bildtext Medborgaraktivisten Martin Böttger tillhör dem som fördömde protesterna i Chemnitz.
Bild: Yle / Johnny Sjöblom

Också den tyska förbundsdagens tidigare talman Wolfgang Thierse har talat om en pervertering av parollen.

Det gjorde han redan i en intervju år 2016.

– Där parollen tidigare riktade sig mot makthavarna i DDR-diktaturen, riktar den sig i dag mot de allra svagaste i samhället, konstaterade Thierse.

Efterlyser civilkurage

Martin Böttger hör till den grupp DDR-oppositionella som under hösten fördömde protesterna i Chemnitz, där det bland annat kom till angrepp mot utlänningar.

I det här sammanhanget ville man också tydligt ta avstånd från påstådda likheter mellan dagens protester och den så kallade fredliga revolutionen 1989.

– Vi vill också föra fram att civilkurage inte är något som bara behövdes i DDR. Civilkurage behövs även i dag. Vi måste ha mod att ställa oss upp mot den här mobben.

De flesta av oss håller benhårt fast vid att mänskliga rättigheter gäller för alla och inte bara för tyskar.

― Martin Böttger

I DDR var Böttger först aktiv inom det kyrkliga fredsarbetet, senare koordinerade han medborgarrörelsen Neues Forums verksamhet i det dåvarande Karl-Marx-Stadt, alltså dagens Chemnitz.

Att en del tidigare medborgarrättskämpar öppet sympatiserar med högerpopulistiska AfD och främlingsfientliga Pegida ogillar han skarpt.

– Jag har svårt att förstå varför vissa väljer att göra det. Kanske handlar det om en viss besvikelse över att man inte längre har någon uppgift när det man i tiderna motarbetade inte längre finns.

Enligt Böttger måste man ändå komma ihåg att det handlar om mycket få personer.

– De flesta av oss håller benhårt fast vid att mänskliga rättigheter gäller för alla och inte bara för tyskar.

”Ger sken av mod”

Parollen, eller åtminstone satsen ”Wir sind das Volk” hittar man redan i tyskspråkig litteratur från 1800-talet.

I samband med demonstrationerna i DDR ska ropen för första gången ha skallat i Leipzig den 2 oktober 1989.

Samma stad vände sig i början av 2000-talet till den tyska patentmyndigheten för att skydda användningen av satsen. Syftet var att hindra nynazister från att utnyttja parollen.

Efter många vändningar i fallet slog patentmyndigheten i slutet av år 2013 fast att parollen visserligen inte kan ställas under skydd, men att den är en oskiljbar del av demonstrationerna mot DDR-styret och av den tyska återföreningen.

Det här hindrar förstås inte högerkrafterna från att använda parollen, något som Martin Böttger på sätt och vis också kan förstå.

– Parollen är ju känd och den lyfter fram mänskors mod. Därför tar man gärna en paroll som på något sken kan ge ett sken av att man också själv är modig.

– Folk som drar ut på gatan vill så gärna vara modiga, konstaterar Böttger.

Diskussion om artikeln