Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Realistisk Jakobstadsbudget ger minus under strecket – åldrande befolkning ökar kostnaderna

Från 2018
Stadshuset i Jakobstad
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Social- och hälsovården budgeteras på en realistisk nivå i Jakobstad och det leder till ett underskott i förslaget till budget för 2019 och för de två följande åren i planförslaget. Tidigare har budgeten utgått från sparkrav som i slutändan ändå inte kunnat förverkligas.

Trycket på social- och hälsovården minskar inte de kommande åren, befolkningsutvecklingen är sådan att åldersklasserna över 75 år ökar och med det kostnaderna.

Social- och hälsovårdens kostnadsutveckling är den största enskilda orsaken till att budgetförslaget utgår från minus 1,4 miljoner.

Budgetramen från i somras låg på en nollbudget. Underskottet ligger i storleksordningen en miljon de två följande åren i planperioden.

- Vi ska tro att den arbetsplatsutveckling och det sysselsättningsläge vi har ska svänga läget. Det i kombination med satsningar på infrastruktur och tomter hoppas vi leder till inflyttning och fler barn i staden, säger Stenman.

Lånebördan i Jakobstad låg på 2200 euro per person 2015 efter försäljningen av energiverket till Herrfors Ab.

Den har ökat i rask takt efter det och beräknas ligga på cirka 3560 euro per person 2019 och öka till 3800 euro i slutet av planperioden.

Bara drygt hälften av stadens anställda bor i staden

Jakobstad har en arbetsplatskoefficient på drygt 130 procent, vilket betyder att inpendlingen är stor. Nästan hälften av stadens egna anställda pendlar in till staden och det påverkar förstås skatteutvecklingen.

- Det är den situation vi befinner oss i. Alla har rätt att bo i den kommun där de vill, vi har rörelsefrihet i Finland, säger stadsdirektör Kristina Stenman.

Kristina Stenman betonar att det är viktigt att se på regionen överlag och inte så mycket på kommungränser.

- Men det är klart, Jakobstad upprätthåller en mycket stark servicenivå för hela regionen.

Stadsdirektör Kristina Stenman
Bildtext Stadsdirektör Kristina Stenman.
Bild: YLE/Chanette Härus

Stadsdirektör Kristina Stenman vill också lyfta fram satsningarna på ett nytt centrumdaghem och den nya språkbadsskolan nästa år.

Infarten till staden via Sikören under järnvägen och satsningarna på trafikarrangemangen vid Granholmens industriområde är exempel på två stora infrastruktursatsningar som är på kommande 2019.

Diskussion om artikeln