Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Få nya besked till dem vars vardag styrs av vargen - fortsatt tyngdpunkt i väster

Från 2018
Canis Lupus Lupus
Bildtext Hurudan vinter blir det? Det påverkar vargen och observationerna av den mycket.
Bild: imago stock&people/ All Over Press

Den här gången väljer vi att skriva ut intervjuerna, som gjordes genast efter Lukes pressinformation den 8 november - i sin helhet. Nyanser och ordval är viktiga när det handlar om ett viktigt tema i Svenskfinland - vargen.

Naturresursinstitutet Luke informerade om ett nytt sätt att analysera data gällande vargförekomst, en slags datorsimulering som ska komplettera stamräkningen, som genomförs i mars och offentliggörs i juni årligen.

De utskrivna intervjuerna följer efter vår rapportering om Lukes datorsimulering och de påföljande jägarkommentarerna, med jaktchef Stefan Pellas vid Finlands viltcentral Kust-Österbotten och Ola Sandqvist i Malax. De har väckt livlig debatt på svenska.yle.fi, under respektive artiklar.

Vi har tidigare intervjuat forskningsprofessor Ilpo Kojola, på bilden nedanför, om hur vargen vandrade västerut - och varför.

Ilpo Kojola forskar, Sami Niemi jobbar som tjänsteman. De förenas i bild av temat vargen.
Bildtext Ilpo Kojola och Sami Niemi har olika synvinklar på vargen. Kojola är forskare, Niemi tjänsteman vid Jord- och skogsbruksministeriet.
Bild: Yle/Anna Savonius

Ministeriet kommenterar: Det är en naturlig ökning

Vad gör ni vid ministeriet när vargstammen ser ut att växa kraftigt?

- Det är inte någon kraftig ökning, det är en naturlig sådan, säger
konsultativa tjänstemannen Sami Niemi vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Du är inte bekymrad i det här skedet?

- Nej det är jag inte, det är naturligt att vargstammen varierar ganska stort under året.

I Svenskfinland har det funnits tryck på undantagslov (dispens) för vargjakt och stamvårdande jakt - vad har du för besked att ge här?

- Jag kan inte säga något om den stamvårdande jakten. Frågan är nu hos EU-domstolen. Vi måste vänta på det beslutet.

Många i Svenskfinland är intresserade av vargläget. En del har haft varg inpå husknutarna. Vad har du att säga till dem efter Lukes pressinformation om vargläget?

- Det är naturligt att vargstammen ökar. Nu är det dags att Finlands viltcentral följer med utvecklingen. Finns det situationer där centralen kan bevilja lov att skjuta varg och villkoren uppfylls, så kommer den att göra det.

Viltchef Mikael Luoma vid Finlands viltcentral.
Bildtext Mikael Luoma är jaktchef vid Finlands viltcentral.
Bild: Yle/Anna Savonius

Viltcentralen: Nya revir, nya flockar på nya områden i väster

Jaktchef vid Finlands viltcentral Mikael Luoma, vad betyder vargstammens tillväxt för kommunerna i västra Finland?

- Prognosen beskriver vargstammens växlingar under året - hur Lukes beräkning av vargstammen i mars utvecklas då valparna föds.

- Lukes simulering beskriver inte någon enskild flock eller något enskilt område. De lokala observationerna är fortfarande oerhört viktiga för oss för att ge oss en bild av lokala vargstammars situation.

Enligt er åsikt finns det alltså inte orsak till ökad oro i västra Finland på basis av Lukes pressinformation om att vargstammen vuxit med 50 procent?

- I västra Finland visar datorsimuleringen av Luke att sannolikheten här är större än annanstans att nya vargpar uppstår och möjligtvis nya flockar senare.

Vad betyder det här för dem som bor i västra Finland i praktiken?

- I de områden där det redan finns en vargflock eller ett vargpar så uppstår inga nya flockar. Vargens revir är omkring 30 kilometer i diameter.

- På nya områden där det inte ännu finns vargflockar, där kan nya flockar uppstå.

Vargens närvaro ökar således i de här områdena?

- I nya områden - ja, där vargen inte hittills har förekommit. På områden, där vargen tidigare har förekommit ändras läget inte om inte flocken av en eller annan orsak splittras.

Svårt att förutspå om skaderelaterad dispens

Du är viltchef och arbetar i närkontakt med jägarna. Kommer fler undantagslov (dispens) att beviljas för att fälla varg i västra Finland?

- Det här kan jag inte förutse nu. Vi får in ansökningar om dispens att skjuta varg och viltcentralen bedömer varje fall skilt för sig. Vi utreder om det finns grund för att bevilja dispens. Vi funderar också på andra lösningar.

- Utgångspunkten är den här: Att skjuta vargen är alltid sista möjliga lösningen.

Kommer man att öppna för stamvårdande jakt igen i Finland, hur bedömer ni vid viltcentralen?

- Svårt att säga. Inte inom en nära framtid, tror jag.

Vad betyder det här i praktiken?

- Inkommande vinter blir det inte fråga om stamvårdande jakt. Hur det blir efter det kan jag inte uttala mig om.

Men dispens för att skjuta varg är möjliga i vinter?

– Jo, dispens eller skaderelaterade undantagslov att fälla varg är nog möjliga att anhålla om av viltcentralen.

Luke förklarar ökningen: Normal variation för årstiden

Du har presenterat Naturresursinstitutet Lukes nya simuleringsmodell för varg - hur stor är ökningen av stammen egentligen?

- Jämfört med samma tid i fjol, i november 2017, har stammen inte vuxit märkbart. Vi landat på ganska samma siffror här, säger specialforskare Samu Mäntyniemi vid Naturresursinstitutet Luke.

Ändå rubricerar ni pressmeddelandet med att vargstammen har vuxit med 50 procent, hur är det möjligt?

- Jämfört med siffrorna från mars i år har stammen vuxit med 50 procent. Det här är en normal utveckling, som händer varje år.

- Vargsiffran kommer antagligen att minska igen, så att vi har ungefär samma antal i mars 2019 som vi hade i mars i år.

Vad har då Lukes datorsimulation för praktisk betydelse, särskilt med tanke på dem som bor i västra Finland och där också tyngdpunkten av vargförekomst nu ligger?

- Modellen ger en allmän bild av att nya flockar och revir med större sannolikhet än annanstans kommer att uppstå i västra Finland.

- Tyngdpunkten av vargförekomst fortsätter alltså i väster.

Diskussion om artikeln