Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaborna får tycka till om Vasklot – alla ska kunna samsas på området

Från 2018
Skylt med texten "Vasklot"
Bild: Yle/Chanette Härus

Nu får Vasaborna säga sin åsikt den nya delgeneralplanen för Vasklot. Tanken är att boende, industri och rekreation ska kunna samsas på området.

Planläggningen på Vasa stad skriver i ett pressmeddelande att de vill utnyttja Vasklots möjligheter och potential.

De vill skapa förutsättningar för ett stadsdelscentrum och samordna områdets olika användningsändamål och aktörernas behov.

− Det finns många olika slag av verksamhet på området, såsom industri, boende och rekreationsanvändning. Vid planläggningen beaktas alla aktörers utvecklingsbehov. Planeringsarbetet för planen har inte ännu inletts, och därför har både invånarna och företagen nu möjlighet att ta ställning till utvecklandet av området, säger generalplanläggare Annika Birell i pressmeddelandet.

Wärtsilä flyttar till Vasklot

Förutom delgeneralplanen pågår också andra projekt i Vasklot. I augusti meddelade Wärtsilä att de ska bygga ett nytt Smart Technology Hub–forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa.

År 2020 ska all Wärtsiläs verksamhet och personal som nu finns i Vasa centrum och logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor finnas i Vasklot.

− Wärtsiläs satsning på byggande av ett nytt innovations- och produktionscentrum i Vasklot gagnar hela Vasaregionen. Den har en positiv inverkan till exempel på områdets sysselsättning och attraktivitet, säger tekniska direktören Markku Järvelä i pressmeddelandet.

Byggandet av Wärtsiläs nya centrum syns också vid planläggningen av området.

Förutom delgeneralplanen har en ändring av detaljplanen på området för centrumet redan inletts. Det behövs till exempel för att garantera fungerande trafikarrangemang.

Vasklot utvecklas också ur invånarnas och rekreationsaktiviteters synvinkel. Staden vill också värna om grönområdet i Vasklot.

Enkäter och informationsmöte

För dem som vill kommentera planerna för Vasklot finns två enkäter, en för privatpersoner och en för företag. Enkäterna är öppna under perioden femte november till sjunde december.

Den fjortonde november ordnas ett informationsmöte om planläggningen av Vasklot mellan klockan 18 och 20 i huvudbibliotekets Dramasal på Biblioteksgatan 13.

Diskussion om artikeln