Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukvårdsdistrikten runt Tammerfors universitetssjukhus bildar ett företag

Från 2018
Uppdaterad 09.11.2018 17:40.
pereen yliopistollinen sairaala (TAYS) 1991 alkaen. Aiemmin Tampereen Keskussairaala, Tampereen yliopistollinen keskussairaala (TAYKS).
Bildtext Tammerfors universitetssjukhus.
Bild: Yle/Tuula Nyberg

Sjukvårdsdistrikten runt Tammerfors universitetssjukhus kommer att slå ihop sin vård i ett gemensamt företag. - Jag hoppas att ägarna idkar ansvarsfull personalpolitik, så att effektiveringen inte går ut över personalen, säger Olli-Pekka Parviainen, riksdagsledamot för De gröna från Tammerfors.

Birkalands projektledare för social- och hälsovårdsreformen Jaakko Herrala bekräftar tidningen Aamulehtis nyhet att sjukvårdsdistrikten i landskapen Birkaland, Egentliga Tavastland och troligen också Södra Österbotten ska slå ihop sin vård i ett gemensamt företag. I dag bor nästan en miljon människor i de tre distrikten.

Enligt Herrala har Birkaland och Egentliga Tavastland planerat ett gemensamt sjukhusdistrikt under ett år. Södra Österbotten kom med i ett senare skede.

I nuläget är tanken att sjukvårdsdistrikten i december ska grunda ett bolag som driver utvecklingen. Enligt Herrala är tanken att det stora distriktet i första hand ska fokusera på specialsjukvården.

Herralas förhoppning är att det nya distriktet, som kan vara ett bolag eller ett andelslag, ska börja verka under hösten 2020. I slutet av 2022 ska hela verksamheten vara i gång.

I nuläget finns sammanlagt 9 sjukhus i de olika distrikten. Herrala poängterar ändå att tanken inte är att skapa ett enda gigantiskt sjukhus och köra ner de nuvarande, utan att sjukhusen ska finnas kvar.

Försiktiga kommentarer från riksdagsledamöter i berörda städer

Gröna riksdagsledamoten Olli-Poika Parviainen från Tammerfors är styrelseordförande för Fimlab, landets största företag inom laboratoriebranschen.

Han tror att det går att hitta en fungerande modell för helheten som nu planeras inom sjukvårdsdistrikten.

- Den service som behövs ofta bör hållas nära, samtidigt som resurser kan koncentreras till service som behövs mer sällan.

På privata sidan går det snabbare att fatta personalpolitiska beslut än på den styva offentliga.

En del misstänker att det i klartext betyder mindre personal i framtiden.

- Jag hoppas att ägarna idkar ansvarsfull personalpolitik, så att effektiveringen inte går ut över personalen, säger Parviainen.

Aino-Kaisa Pekonen positivt inställd

Vänsterförbundets Aino-Kaisa Pekonen från Riihimäki sitter med i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Hon tycker det nya samarbetsprojektet är bra.

Service på universitetssjukhus- och centralsjukhusnivå kan genom det fås ut till orter där sjukhus på denna nivå inte finns.

Dylikt samarbete finns redan på en del orter. I Riihimäki finns nuförtiden till exempel nya funktioner som kommer från Tammerfors universitetssjukhus.

- Med det här projektet kan vi bättre trygga framtiden för den specialiserade sjukvården än vad vi kan genom vårdreformen.

Men språkkunskaperna i Seinäjoki lär knappast bli bättre om ett nytt storbolag grundas.

- Man måste faktiskt lära sig och öva svenska. Den här frågan måste tas upp centralt, anser Kristdemokraternas Sari Tanus från Tammerfors.

Liknande funderingar längs västkusten

På Vasa sjukvårdsdistrikt är man inte värst oroade över planerna. På västkusten har man redan en längre tid haft liknande planer och då har diskussionerna gått kring en samkommun mellan sjukvårdsdistrikten i Satakunda, Egentliga Finland och Vasa.

Men man ville vänta och se vad resultatet av vårdreformen blev.

- Oberoende av ägandeform så är nog både Vasa och Björneborg av den uppfattningen att i så fall måste man hitta på en lösning som inte automatiskt ger högsta beslutanderätten till Åbo, utan det måste vara en decentraliserad beslutsrätt, säger Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz (SFP).

Uppdatering: 9.11.2018 Kl. 18.20. Intervjun med Jaakko Herrala har lagts till i artikeln.

Diskussion om artikeln