Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Den stora kampen är närvaron i barnens liv" – han ger praktiska råd till pappor

Från 2018
Jan-Gustav Björk
Bildtext Jan-Gustav Björk har gett ut en bok med praktiska tips till pappor.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Vilka verktyg behövs i dagens samhälle för en pappa? Vilka krav ställs på en pappa i dag? Vilka möjligheter finns det att uppfylla motstridiga krav från olika håll?

Det här är frågor som många fäder säkert ställt sig. Jan-Gustav Björk i Jakobstad har försökt ge praktiska verktyg på vägen i en skrift kallad Verktygsbacken - ett magasin om faderskap.

Jan-Gustav Björks bok om att vara far
Bildtext Jan-Gustav Björks magasin om faderskap består av praktiska verktyg på vägen.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Starten utgick från dagis

Jan-Gustav Björk blev ombedd från sitt barns dagis att ordna något för pappor inför en fars dag för flera år sedan. Det blev sedan starten till träffar som pågick under flera år.

Det följdes av en ny grupp med församlingsaktiva där alla fäder hade en uttalat kristen bakgrund vilket inte var fallet med den första gruppen.

Diskussionerna resulterade småningom i ett magasin med handfasta råd för pappor i deras roll som fäder.

Tillit är viktigt

När en grupp personer som inte är bekanta med varandra från början är det naturligt att det råder en viss försiktighet, vad kan man säga, kan man lita de andra.

- Ganska snart kom vi förbi det skedet och jag märkte att vi kunde lita på varandra. Det utkristalliserade sig ett gäng pappor som ville fortsätta samtala, säger Jan-Gustav Björk.

Vänskapen mellan fäderna utvecklades i takt med att man träffades och det blev lättare att våga prata.

- Den första gruppen är inte i gång längre. Jag upplever när vi träffas på stan att det är en gåva vi gett varandra, att våga vara äkta med varandra.

Vad har träffarna gett?

-Träffarna har gett anledning till en reflektion över det egna livet och många aha-upplevelser. Det är inte nödvändigtvis det som ger stora rubriker och stora resultat som är det viktigaste i livet.

Vi har ett klimat där allt ifrågasätts i dag. Pappans roll och auktoritet är nånting som måste vinnas på nytt och på nytt i relation till barnen.

Hur ser verktygen ut?

En insikt som Jan-Gustav Björk fått när han träffat de andra männen gäller mannens roll i tidigare generationer. Mycket är likt trots att förhållandena förändrats radikalt.

Men mycket har också förändrats. Fäderna hade tidigare en auktoritet som inte ifrågasattes.

- Vi har ett klimat där allt ifrågasätts i dag. Pappans roll och auktoritet är nånting som måste vinnas på nytt och på nytt i relation till barnen.

- Den stora kampen i dag gäller närvaron i barnens liv. Det gäller att bygga upp en fungerande relation på ett annat sätt än förr.

Relationen till barnens mor är lika viktig

Relationerna gäller inte enbart den direkta relationen till barnen för fäderna. Lika viktig indirekt är relationen till modern, oberoende av familjekonstellation.

- Det här är en avgörande sak, det blir lätt gräl om onödiga saker om den relationen försummas.

Ibland kan det vara värt att säga att det inte är kärleken som tagit slut utan orken, det är befriande ord.

Jan Gustav ger också ett konkret råd när det gäller kommunikationen till barnens mor.

- Ibland kan det vara värt att säga att det inte är kärleken som tagit slut utan orken, det är befriande ord.

Förutsättningarna att vara en bra far har blivit bättre

Fädernas relation till sina barn är generellt bättre i dag än tidigare tror Jan-Gustav. Men det är nödvändigtvis inte enbart den nuvarande generationens förtjänst.

- Vi har fått bättre förutsättningar, ekonomiskt och kulturellt och bättre kunskap om att det här är viktigt. Det talas i samhället, tidigare generationer hade inte samma möjligheter.

Magasinet Verktygsbacken har getts ut med stöd av Svenska kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet och Taikes.

Farsor

10 frågor om fars dag – visste du det här om pappor?

Testa din kunskap om pappor i vårt kluriga quiz!

Diskussion om artikeln