Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Nämnderna har minskat budgetunderskottet med 600 000 – Kimitoön ska spara genom att flytta service

Från 2018
Uppdaterad 13.11.2018 15:23.
Kimitoöns kommunfullmäktige
Bildtext Kimitoön budgeterar ett minus för nästa år.
Bild: Yle/Monica Forssell

Nu har alla sektioner rannsakat sig själva och gjort stora omstruktureringar för att bli billigare. På en månad har man kommit ner från ett underskott på 3,1 miljoner euro till 2,5 miljoner.

På måndag kväll sammanträder kommunstyrelsen som ska ta ställning till den nya budgeten med ett underskott på 2,5 miljoner euro för 2019. Underskottet beror bland annat på ökade personalkostnader samt på ökade köp av tjänster, meddelar kommunen i ett pressmeddelande.

Två förslag är att lägga ner Furubo daghem och att sälja Dalsbruks hälsostation. Istället skulle hälsostationen ersättas med en närservicepunkt som erbjuder tjänster under vissa tider.

Prognosen enligt årets första nio månader ser ut att ge ett underskott på cirka 1,4 miljoner. Kimitoön har haft ett överskott nio år i rad och har samlat ihop ett ackumulerat överskott på 17,4 miljoner euro.

- Budgetarbetet har under hösten fäst stor vikt vid strukturella åtgärder och möjligheter till besparingar. Kommunens verksamhet kostar år för år cirka en miljon euro mer samtidigt som intäkterna minskar, säger kommundirektör Anneli Pahta.

Anneli Pahta i fullmäktigesalen 27.9.2016.
Bildtext Anneli Pahta beklagar sig över vårdreformen som gör besluten svårare att göra.
Bild: Yle/Monica Forssell

Intäkterna, såsom till exempel barndagsvårdsavgifter, minskar på grund av lagändringar. Sedan år 2016 har Kimitoöns statsandelar dessutom minskat med två miljoner som ett led i den systemändring som trädde i kraft från år 2015.

Kommunen behöver lyfta mer lån

Budgetförslaget för år 2019 har ett årsbidrag på 1,3 miljoner euro. De planenliga avskrivningarna uppgår till 3,9 miljoner euro. Underskottet för budgetåret 2019 beräknas bli 2 445 135 euro.

Årsbidraget på 1,3 miljoner euro täcker inte avskrivningarna på 3,9 miljoner och räcker inte heller till för att finansiera amorteringarna på kommunens lån, samt nettoinvesteringarna.

För att klara av att betala låneskötselkostnaderna och investeringarna så behöver kommunen lyfta mer lån.

För år 2019 kommer investeringsnivån att vara relativt låg. Bruttoinvesteringarna under året är 3,97 miljoner euro. I beloppet ingår investeringar på 1,1 miljoner euro i omsorgens fastigheter. Fullmäktige har beslutat att alla investeringar som berör omsorgens fastigheter kräver separata beslut i fullmäktige.

- Fastän investeringarna inkluderas i totalbeloppet är de ändå inte klara för åtgärder. I detta skede har vi inte heller klarhet i om social- och hälsovårdsreformen blir av, och vilken inverkan den i så fall har, säger Pahta.

Skuldbördan beräknas i slutet av 2019 uppgå till 25,2 miljoner euro eller 3 760 euro per invånare.

Inkomstskattesatsen hålls oförändrad på 19,75 procent. Inte heller fastighetsskattesatserna ändras. Mellan budget 2018 och 2019 ökar skatteintäkterna med knappt 500 000 euro.

Diskussion om artikeln