Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

I kväll: Alexander Bard, unga män och jämställdhet - därför sänder Svenska Yle den omdiskuterade debatten från Åbo

Från 2018
Uppdaterad 19.11.2018 19:28.
Bildcollager av Yle-flaggor, Alexander Bard samt Åbo Akademis huvudbyggnad

Diskussionen har redan en tid gått het om vad som riktigt ska hända med alla de unga män som marginaliseras - utan utbildning, jobb eller mening i livet. Man räknar med att närmare 80-tusen finländska män är permanent utanför arbetslivet. De jobbar inte, de söker inte jobb och de studerar inte.

Denna marginalisering har i sin tur andra bekymmersamma följder för samhället, till exempel har unga män svårt att hitta partner och bilda familj. Männen dominerar också totalt i fråga om organiserad brottslighet och olika former av extremism.

I politiken har den manliga väljarkåren blivit en allt tydligare utslagsgivande faktor, i det amerikanska presidentvalet 2016 lyckades Donald Trump mobilisera män i högre grad än kvinnor. Samma tendenser syns också i Europa, inte minst i Tyskland där ytterhögern nyligen gick framåt i valen. Eller så bryr man sig helt enkelt inte om att rösta - i Finland är valdeltagandet lågt speciellt bland unga män.

Svenska Yle granskar därför i höst i en rad satsningar de unga männen som samhällsgrupp.

Vårt granskande program Spotlight ägnar detta fenomen två längre program i höst. Det ena följer unga män, det andra granskar den omstridda kanadensiska professorn Jordan B. Peterson vars föreläsningar om manlighet följs av miljoner män.

Som en del av denna helhet sänder Svenska Yle en streamad debatt på Yle Arenan om jämställdhet ur mäns perspektiv. Det sker på internationella mansdagen den 19 november.

Svenska Yles debattredaktion har under en längre tid diskuterat formerna för detta.

I SVT:s debattprogram Opinion live deltog rikssvenska artisten och debattören Alexander Bard tillsammans med högstadieläraren Johan Mparmpagiannis i oktober i en uppmärksammad debatt om jämställdhet ett år efter #metoo. Mparmpagiannis har varnat för riskerna med att kollektivt skuldbelägga och generalisera i fråga om #metoo.

Bard har för sin del redan en längre tid varit engagerad i den s.k. mansrörelsen, bekanta dig med hans resonemang i till exempel den här SVT-debatten. En längre intervju med honom av Sveriges Radio hittar du här.

Han är visserligen medvetet provokativ och ibland fräck och elak i sina utspel, men vi anser inte att det diskvalificerar honom från en diskussion om de här frågorna. De kraftiga negativa reaktioner han väcker bland en del av vår publik, ska vägas mot det vi upplever att han kan tillföra debatten.

Att låta honom (eller någon annan för den delen) uttala sig i sammanhanget, betyder inte att vi som redaktion omfattar hans tankar.

När det alltså visade sig att Alexander Bard och Johan Mparmpagiannis skulle besöka Finland för att delta i ett seminarium på internationella mansdagen beslöt Svenska Yle att sända en debatt om jämställdhet ur ett manligt perspektiv. Märkväl: en jämställdhetsdiskussion, inte “en metoo-kritisk debatt” vilket Åbo Underrättelser först felaktigt beskrev det som.

Åbo Akademis beslut att inte tillåta evenemanget i sina utrymmen har inte påverkat hur vi ser på saken.

För oss har det endast handlat om att hitta en sammansättning på panelen och ett upplägg som vi tycker är journalistiskt försvarbart. Att ordna en debatt med endast Bard och Mparpagiannis var således aldrig ens ett alternativ.

Seminariet och Svenska Yles debatt är skilda produktioner. Det övriga programmet är vi varken ansvariga för eller delaktiga i. Produktionen av debatten är helt Svenska Yles egen, och ingen av deltagarna får betalt för att vara med.

Att sända från diverse orter runtom i Svenskfinland kring någon given tematik är helt enligt Yles strategi - vi har sänt en debatt om pälsfarmning från Nykarleby, från Munksnäs i Helsingfors om vård på svenska, från Kråkkärret i Åbo om integrationen av invandrare och från bokmässan om ljudböcker. Och så vidare.

Förutom Alexander Bard och Johan Mparmpagiannis deltar Ilkka Turkka som grundade föreningen Icehearts som jobbar mot marginalisering av barn och unga, Rasmus Mannerström, socialpsykolog som forskat i identitetsproblematik, politiska attityder och värderingar hos unga vuxna, Thomas Perret, stödperson som på eget initiativ har ordnat diskussionskvällar hemma hos sig om män och maskulinitet samt Anders Ahlbäck, historiker specialiserad på genusfrågor.

Svenska Yle följer i sin journalistik dels Journalistreglerna, dels Yles egna etiska regler. De slår fast att vi i våra program och innehåll "så mångsidigt som möjligt ska presentera olika åsikter, värderingar och samhälleliga fenomen”, samt att vi ska “främja en pluralistisk samhällsdebatt och interaktion”.

Vi anser att ovannämnda debatt, som en del av vår fortlöpande rapportering kring frågor om jämställdhet och genus, tjänar det syftet.

Hasse Sundquist är producent för data-, debatt- och grävredaktionen vid Svenska Yle

Rättelse den 15.11.2018 kl.11:00: Ett par mindre preciseringar gällande beskrivningarna av två av debattdeltagarna (Mannerström resp. Perret).

Via den här länken kan du se debatten på måndag (19.11) klockan 19.30.

Debatt: Jämställdhet ur mäns perspektiv - Spela upp på Arenan