Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Utvidgning av språkbadet och gratis preventivmedel för unga ingår i Åbobudgeten för 2019 - men skuldberget fortsätter att växa

Från 2018
Åbo stadsfullmäktige 12.11.2018
Bildtext Omröstningarna avlöste varandra när Åbo stadsfullmäktige röstade igenom budgeten för år 2019.
Bild: Yle/Ville Hupa

De politiska grupperna i Åbo förhandlade i nästan två veckor för att nå samförstånd kring nästa års budget. Förhandlingarna kulminerade i måndagens stadsfullmäktigemöte, då man klubbade igenom budgeten för 2019.

Vänsterförbundet och Sannfinländarna valde att ställa sig utanför det förhandlingsresultat som de övriga partierna enats kring på söndag kväll. Vänsterförbundet deltog i förhandlingarna ända in på slutrakan, medan Sannfinländarna drog sig ur i ett tidigare skede.

Budgeten svällde med 1,7 miljoner euro från det förslag som stadsdirektör Minna Arve presenterade för en knapp månad sedan. Ökningen kan anses vara moderat i förhållande hela budgeten som ligger på strax under 1 500 miljoner euro.

Mer pengar till välfärdssektorn och kulturen samt gratis preventivmedel till unga

Välfärdssektorn får ett tilläggsanslag på 800 000 euro jämfört med stadsdirektör Arves förslag, varav 400 000 euro används till att fortsätta experimentet med gratis småbarnsfostran också år 2019.

Vidare går staden in för att erbjuda gratis preventivmedel till under 25-åringar från och med hösten 2019. Satsningen ska genomföras inom ramen för välfärdssektorns egen budget utan att det skapas extra kostnader.

Fritidssektorn ska också få ett tillägg på 300 000 euro. Det handlar om pengar som satsas på kultur- och konstverksamhet.

Dessutom riktas 200 000 euro till tredje sektorns verksamhet. Summan ska användas bland annat till att trygga matutdelning till mindre bemedlade och till kostnader för större evenemang.

Bland de investeringar som staden går in för nästa år finns renoveringen av Katedralskolans gymnastiksal då ruinerna under gymnastiksalen nu täcks över.

Vidare blir renoveringen av Råggatan 8 aktuell år 2019, då Åbo Yrkeshögskola flyttar verksamheten till Kuppis.

Satsning på språkbad gläder SFP

Budgeten innehåller också en skrivelse om att utvidga språkbadet i staden. Staden förbinder sig till att ge ett konkret förslag på hur det ska ske i praktiken på hösten 2019.

Åbo stadsfullmäktige 12 november 2018. Nicke Wulff (SFP) i samtal med Mika Maaskola (SDP).
Bildtext SFP:s Nicke Wulff (till vänster) i samtal med socialdemokraternas Mika Maaskola.
Bild: Yle / Ville Hupa

Efterfrågan på språkbad har varit fortsatt livlig i Åbo. SFP:s Nicke Wulff är nöjd över markeringen och tror att en starkare språkbadsprofilering kan locka fler människor till Åbo.

- Vår målsättning är att en ny språkbadsklass ska starta år 2020. Det betyder att vi också behöver en ny språkbadsgrupp inom småbarnsfostran, säger Wulff.

Vänstern efterlyste stora tillläggssatsningar på välfärd och service - Sannfinländarna ville avskaffa vården för papperslösa

Att Vänsterförbundet och Sannfinländarna ställde sig utanför de övriga partiernas överenskommelse var inte helt oväntat. Partierna har också under tidigare år hamnat på kollisionskurs med trion Samlingspartiet, De gröna och SDP som ofta bildat enad front.

De två partierna framförde en rad ändringsförslag under mötet, men förslagen röstades ned vartefter.

Vänsterförbundet efterlyste bland annat mer pengar till kultursidan. Partiet ville också ge ytterligare 3 miljoner euro till välfärdssektorn. Summan skulle i första hand gå till äldrevården och vården av handikappade personer.

- Vi borde satsa mer än vad denna budget utlovar på att förebygga marginalisering och utsatthet, sade gruppordförande Mervi Uusitalo (Vf).

Sannfinländarna kritiserade stadens upprepade minusresultat och eskalerande låntagning. Som sparåtgärder föreslog partiet att staden borde avskaffa vården och nödinkvarteringen av papperslösa personer. Vidare motsatte sig Sannfinländarna satsningarna på kostnadsfri småbarnsfostran för 5-åringar och på gratis preventivmedel för under 25-åringar.

Bland de övriga partierna upplevde många att budgetförhandlingarna varit konstruktiva. Man tackade varandra upprepade gånger för ett gott samarbete.

Oförändrad skattesats - men skuldsättningen ökar med 100 miljoner euro år 2019

Kommunalskattesatsen i Åbo kommer att vara 19,50 också nästa år. Däremot ingår ett underskott i budgeten för 2019. Kostnaderna beräknas överskrida intäkterna med drygt 20 miljoner euro.

Från tidigare är det klart att Åbo stad också i år gör ett minusresultat på över 45 miljoner euro.

Det var flera som uttryckte sin oro över att Åbo konsekvent verkar leva över sina tillgångar och att staden godkänner budgetar som resulterar i underskott.

aura å
Bildtext Näringslivet i Åboregionen har blomstrat i flera år - men stadens skuldbörda fortsätter att öka.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Många förundrade sig över att staden inte lyckats göra ett mer positivt ekonomiskt resultat samtidigt som samhället i övrigt upplevt en ekonomisk tillväxt.

Staden räknar med att öka låntagningen med nästan 100 miljoner euro nästa år för att täcka de stora investeringsbehoven.

Skuldbördan beräknas fortsätta öka med mellan 48 och 99 miljoner euro årligen under åren 2020-2022.

I stadsdirektör Minna Arves analys av det ekonomiska läget nämns flera faktorer som ökar kostnadstrycket på staden de kommande åren.

Bland dem finns det ökande invånarantalet i staden, minskande statsandelar och ökande personalutgifter i form av högre löner.

Stadens målsättning är likväl att ha en balanserad budget år 2021.

Diskussion om artikeln