Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jakten på litium i Karleby fortsätter - bolag överväger mer förädlad produkt än tidigare

Från 2018
Uppdaterad 15.11.2018 10:32.
Borrkärnor som väntar på analys på Keliber i Kaustby.
Bildtext Arkivbild. Borrkärnor som väntar på analys på Keliber i Kaustby.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Bolaget Keliber undersöker möjligheten att förädla litium längre än man hittills planerat. Samtidigt inmutas ett nytt möjligt fyndområde på 33 kvadratkilometer.

Kelibers slutprodukt kan bli litiumhydroxid istället för litiumkarbonat. Priset på litiumhydroxid är högre och produkten skulle också svara bättre mot batterifabrikernas behov. De går allt mer över till att använda just litiumhydroxid i tillverkningen av batterier.

För närvarande undersöker Keliber om det är möjligt att framställa litiumhydroxid ur den malm som ska brytas och anrikas i Kaustby.

- Priset på litiumhydroxid är en smula högre och det här skulle ge oss möjlighet att förbättra företagets nyckeltal, säger vd Pertti Lamberg.

Kelibers vd Pertti Lamberg.
Bildtext Pertti Lamberg.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Ny inmutning

Geologiska forskningsanstalten (GTK) har gjort en ny inmutning i Karleby. Det gäller ett område i närheten av Nissinkylä som omfattar 33 kvadratkilometer.

Det finns skäl att anta att det finns litiumförekomster i området och Tukes gav tidigare i höst lov till fortsatta undersökningar. Inmutningen ger inte rätt till malmletning eller brytning av malm.

Målet är att komma in med en egentlig malmletningsansökan efter en undersökningperiod på 1-2 år om förekomsterna är tillräckligt lovande. Inmutningen gäller till slutet av september 2020.

Produktion 2021

Keliber har tagit hjälp av företaget Outotec, som är specialiserat i gruvteknologi, för att testa hur den här förändringen i produktionen skulle utfalla. De tekniska och ekonomiska undersökningarna ska vara klara senast i mars nästa år.

LITIUM MALMI / LITIUM MALM
Bild: YLE / EVERT RÖNNQVIST

Att förädla produkten ytterligare skulle inte kräva några stora förändringar när det gäller planeringen av kemifabriken eller krävaförändrade miljöstillstånd. Keliber har redan diskuterat ärendet med NTM-centralen.

Keliber är det företag som kommit längst i hela Europa med planerna på att utvinna litium. Man hoppas på att miljötillstånden ska vara klara till våren och siktar på att inleda produktionen i slutet av 2021.

Investering på 250 miljoner

Bolaget diskuterar som bäst finansieringen med banker. Totalt räknar Keliber med investeringar på 250 miljoner euro. Cirka 45 miljoner beräknas gå åt för själva gruvtäkten, 95 miljoner går åt till anrikningsanläggningen i Kaustby och 115 miljoner till en planerad fabrik i Karleby.

Bolaget kommer att behöva omkring 160 anställda.

Diskussion om artikeln