Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Svensk terrorismforskare tror det är bra att Finland förbjudit Nordiska motståndsrörelsen

Från 2018
Uppdaterad 13.11.2018 15:06.
Nordiska motståndsrörelsens marsch i Åbo
Bildtext Nordiska motståndsrörelsen marscherade i Åbo i augusti 2018.
Bild: Lehtikuva

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) är en våldsbejakande organisation som är antidemokratisk i sin ideologi och i det de eftersträvar. Det anser terrorismforskaren och docenten Magnus Ranstorp.

– NMR är en organisation med våldskapital som blir mer och mer organiserad och mer aktiv, framför allt när det gäller våldsanvändningen. De är också strukturerade, säger han.

Enligt Ranstorp är NMR en mycket farlig organisation som kan ha en stor påverkan och de har blivit allt våldsammare med åren. Han anser att det är bra att Finland har förbjudit NMR eftersom staten då har dragit en röd, tydlig gräns för vad man accepterar.

Det säger forskaren Magnus Ranstorp i en intervju i samband med svenskens gästföreläsning vid Åbo Akademi på måndagen.

Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Göteborg den  30 september 2017.
Bildtext Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar i Göteborg den 30 september 2017.

Magnus Ranstorp tycker att balansgången mellan brottsbekämpande och förebyggande insatser när det gäller NMR har varit relativt bra då man har varit fokuserad och ingripit mot organisationen.

– Det fungerar då det finns ett stort fokus på organisationen, men här är också ett spektrum. NMR som organisation är jättestrukturerade, där Sverige är epicentret för organisationen. De är väldigt aktiva på det nordiska planet i att åka omkring och göra demonstrationer och försöka provocera, säger Ranstorp.

Enligt honom är de också aktiva på så sätt att de utövar otillåten påverkan genom att gå mot enskilda politiker och enskilda lokala företrädare.

Magnus Ranstorp
Bildtext Magnus Ranstorp.
Bild: Yle / Peter Karlberg

– Samtidigt pågår hela tiden en debatt om man ska förbjuda NMR eller inte. Där har väl den svenska debatten inte riktigt landat ännu, om man ska förbjuda den som man har gjort i Finland.

Ranstorp tror ändå inte att man kommer att förbjuda organisationen i Sverige då det enligt honom inte finns förutsättningar för det just nu. Det finns de som pratar om att göra det men debatten är inte färdig i Sverige nu.

Åbo hovrätt förbjöd NMR i Finland

I slutet av september fastställde Åbo hovrätt domen om att förbjuda nationalsocialistiska Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i Finland.

– Jag tror att det är bra och det är säkert också något som man tittar på i Sverige, alltså om det går att förbjuda NMR i Sverige. Frågan är sedan hur man kan upprätthålla den typen av förbud? Skulle det innebära att organisationen börjar använda andra organisationstillhörigheter? Kommer de använda andra namn? Det är lite osäkert vilken effekt det får, säger Ranstorp.

Jag tror att det är bra att man förbjöd NMR i Finland. Det är säkert också något som man tittar på i Sverige

Att förbjuda NMR i Finland var ett viktigt beslut anser många, men om det leder till faktiska förändringar är bland annat människorättsorganisationer inte helt övertygade om.

Åbo hovrätt
Bild: Yle / Peter Karlberg

– Men det är en klar och tydlig signal från staten på att man inte accepterar en organisation som vill avskaffa demokratin, pressfriheten och som samtidigt utövar våld. Här har det finländska rättsväsendet satt en gräns. Såvitt jag förstår kommer NMR att överklaga den domen, så vi får se var det här landar någonstans.

Svårt att lämna NMR på grund av hot

– Det är helt klart att det gäller att sätta press på sådana här organisationer. Både brottsbekämpande press och att försöka få individer att lämna sådana här destruktiva miljöer.

Men enligt Ranstorp har organisationen NMR väldiga tentakler med hot, även internt. Så det är svårt att bara lämna in sin avskedsansökan och träda ur.

– De kommer att hota dig och komma efter dig. Du kommer att anses vara förrädare. Det här innebär att staten måste ha ett system där det kan finnas en bra och legitim avhopparverksamhet. Att individer kan hoppa av och lämna de här miljöerna på ett bra sätt.

NMR kommer att hota dig och komma efter dig. Du kommer att anses vara förrädare

Magnus Ranstorp har själv också fått ta emot hot av NMR.

– Jag var inte ensam om att finnas på plakat hos dem. Det handlade om ett 40-tal andra, framför allt politiker och beslutsfattare som har gått emot NMR, säger Ranstorp.

Han tror att han hamnade på deras plakat på grund av sin syn på de våldshandlingar som NMR dömdes för i Göteborg. Handlingar som hade att göra med att man lade ut bomber på flyktinganläggningar och mot syndikalisternas högkvarter.

Nynazister på Narinkens torg i Kampen.
Bildtext Nynazister på Narinkens torg i Kampen.
Bild: Yle

– Jag benämnde dem som solklara fall av terrorhandlingar som bör dömas som terrorbrott. Jag förstår att det ur åklagarens perspektiv juridiskt kanske var bättre att inte gå för terrorbrott. Det var lättare att få en dom för annan brottsrubricering.

– Men det här har inte fallit i god jord hos NMR och man får vara vaksam på att de har pekat ut en, men det innebär inte att vi släpper taget om att titta på all form av våldsbejakande extremism. Inkluvise NMR.

"Den högerpopulistiska högervågen handlar inte bara om NMR"

Hur mycket resurser ska man lägga på NMR just nu?

– Jag tror att det är viktigt att lägga mycket energi på NMR, framför allt eftersom det är en organisation som utövar väldigt mycket otillåten påverkan och har visat sig vara en farlig och våldsam organisation. Jag vet att polisen och brottsbekämpande myndigheter har stor koll på NMR och försöker göra det så svårt som möjligt för dem.

Men enligt Ranstorp handlar det inte bara om NMR utan om ett spektrum av olika organisationer. Man måste titta på allt då hela den högerpopulistiska högervågen är oerhört viktig att hålla under radarn.

– Det gäller inte bara för brottsbekämpande myndigheter, utan också forskare för att de ska kunna förstå de olika processerna som skapar polarisering och splittring. Processer som är oerhört farliga, som växer på sociala medier och som finns över hela Europa. Vi måste ha fokus på det, avslutar Ranstorp.

Fotnot: Magnus Ranstorp jobbar vid Försvarshögskolan i Sverige och är även docent i statskunskap vid Åbo Akademi. Hans gästföreläsning hade rubriken: "Våldsbejakande extremism i Sverige och i Norden - hur ser hotbilden ut och balansgången mellan brottsbekämpande och förebyggande insatser".

Diskussion om artikeln