Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler studerande från EU-länder kommer till Finland men färre studerande från länder utanför EU och EES

Från 2018
Uppdaterad 13.11.2018 18:44.
Studerande vid Helsingfors universitet
Bild: Lehtikuva

Universitet och yrkeshögskolor har krävt utländska studerande på terminsavgifter sedan augusti 2017. Avgifterna gäller personer som bor utanför EU:s och EES:s ekonomiska område.

Terminsavgifterna har lett till en minskning av antalet utländska studerande som kommer från länder utanför EU- och EES-områdena.

Däremot har det kommit fler nya studerande än under tidigare år från EU /EES-länderna.

Uppgifterna presenteras i en mellanrapport om följderna av införandet av terminsavgifter.

Under läsåret 2017-2018 fanns det sammanlagt 1 372 studerande som måste betala terminsavgift. Avgiftssummorna varierade mellan 2 100 euro och 18 000 euro.

Elever kan ansöka om stipendier för terminsavgifterna

Högskolorna har tagit i bruk olika slags stipendiesystem, och stipendierna täcker mellan 10 och 100 procent av terminsavgifterna, beroende på högskola. Dessutom kan elever vid vissa högskolor ansöka om stöd för levnadskostnader.

Stipendiepengarna kommer huvudsakligen från de terminsavgifter som drivs in. Vid vissa högskolor finns det stipendiefonder som samlar in medel från donatorer.

Högskolornas stipendier har under läsåret 2017-2018 gått till sammanlagt 74 procent av alla betalande studerande.

Enligt högskolornas bedömning samlades det in 2,7 miljoner euro i terminsavgifter under läsåret.

Ett års erfarenhet pekar på ett behov av förnyat stipendiesystem

Erfarenheterna från det första året med terminsavgifter visar att nuvarande stipendiesystem måste förnyas, sägs det i mellanrapporten.

Enligt rapporten måste systemet ändras så att terminsavgifterna kan användas till utveckling för högskolorna.

Samtidigt påpekas det att alla stödsystem måste vara lättillgängliga för de studerande.

Utmaningar finns också då det gäller att integrera utländska studerande i högskolevärlden, arbetslivet och olika nätverk, konstateras det i rapporten.

Diskussion om artikeln