Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Färre patientskadeanmälningar efter flera års uppgång – experter säger att patientsäkerheten har förbättrats

Från 2018
Uppdaterad 14.11.2018 06:13.
En person i läkarrock med ett stetoskop på bröstet.
Bild: Mostphotos

Antalet anmälda patientskador i Finland ser ut att minska i år igen, för andra året i rad. Det bedömer Patientförsäkringscentralen i en intervju med Svenska Yle.

– Trenden verkar ha vänt. Det har nu blivit tydligt när man ser på data från de två senaste åren, säger enhetsdirektör Minna Plit-Turunen som har tillgång till ännu opublicerade data.

Hon räknar med att det kommer att göras cirka 8 400 anmälningar i år, vilket är drygt 250 färre än i fjol och drygt 430 färre än år 2016.

Det är en minskning på 5 procent på två år. Ingen stor förändring, men ändå ett klart trendbrott.

Patientskadeanmälningar

I början av året var det ungefär tre av tio ansökningar som ledde till ersättning. De vanligaste fallen som ersätts handlar om vårdfel som gjorts i samband med höftoperationer och knäoperationer.

Bland anmälningarna finns allt från lindriga till riktigt allvarliga fall där en patient har dött.

Samma trend hos HUS

Också vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har man märkt av att antalet patientskadeanmälningar har minskat.

– Vi har undrat om det är en verklig utveckling att behandlingarna har blivit säkrare, eller om det är så att patienterna inte är medvetna om att man kan göra en patientskadeanmälan om något går fel, säger förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen.

Hans bedömning är att patientsäkerheten tydligt har förbättrats. Till exempel vid HUS har man satsat på säkrare läkemedelshantering.

Lehtonen påpekar att medier upprepade gånger har berättat om patientskador under de senaste åren och att det inom vården finns tydlig information om att man kan anmäla och hur det går till.

– Information har funnits där hela tiden och vi har egentligen förbättrat den. Vi har också haft patientsäkerhetsdagar där patientorganisationer har deltagit. Vid de tillfällena försöker man informera om säkerhetsarbetet, och hur systemet med patientskadorna fungerar.

Det finns också patientombudsmän som vid behov kan hjälpa till med att göra en patientskadeanmälan.

Porträttbild på Minna Plit-Turunen.
Bildtext Enhetschef Minna Plit-Turunen.

Minna Plit-Turunen på Patientförsäkringscentralen konstaterar att det har förekommit fler vårdtillfällen och mer diskussion om hälso- och sjukvård på sistone, vilket borde ha ökat antalet anmälningar om patientskador.

Istället har antalet alltså minskat, och hon drar en liknande slutsats som sjukvårdsdistriktet HUS.

– Slutsatsen är att patientsäkerheten faktiskt har förbättrats och att det sker färre patientskador. Man har gjort en hel del jobb inom sjukvårdsdistrikten i att öka patientssäkerheten och i att satsa på kvalitet. Det verkar nu synas i statistiken, säger hon.

Diskussion om artikeln